Het Bestuur

Funkties binnen de vereniging

Funktie Naam Korte  taakomschrijving
Voorzitter
Tuinuitgifte
Coördinator schouwcommissie
Jan Jansen De voorzitter is belast  met o.a. de leiding  van de vereniging, algemene zaken en  tuinuitgifte, bouwcommissie, etc.
Penningmeester
Ledenlijst
plv voorzitter
plv secretaris
André Elderhorst De penningmeester is  belast met financiën en het bijhouden van de ledenlijst.
Verzekeringen
Secretaris
Public Relations
Coördinator Tuinpraat
Coördinator AED
Leen van der Meijde

Secretaris, Public Relations, AED
Coördinator onderhoudscommissie
Coördinator bouwcommissie
Coördinator drainagecommissie
Willem Clement
Wekelijkse aansturing van de tuindienst, onderhoud complex, uitgifte van bouwvergunningen,eventuele vervanger van de penningmeester

Kantinebeheerder

 

Adrie Smeets 

Kantinebeheer
AED-commissie Leen van der Meijde en Ingen Visser   De commissie voor de AED (Automatische Externe Defibrilator). Regelt en begeleidt de opleiding en controle van de AED.
Bouwcommissie Jan Jansen
René van Aartrijk en
Peter de Jong

De Bouwcommissie  regelt en begeleidt de  bouw van opstallen.
Schouwcommissie Jan Jansen
Ingen Visser en
René van Aartrijk

 

 

De Schouwcommissie  ziet er op toe, dat de leden hun  tuin onderhouden in de geest van het huishoudelijke  reglement en zorgt er voor, in samenwerking met de sectiehoofden, dat de overige ruimten  (paden,  sloten, parkeerterreinen enz.) er doorgaans  netjes en verzorgd  uitzien.
Drainagecommissie Willem Clement en Ed Vroonland  
Redaktie Tuinpraat Ineke Bervoets en
Albert Tramper
Samenstellen Tuinpraat