REANIMATIEVrijdagavond 21 april 2017 hebben we weer de eerste reanimatie-herhalingscursus gehouden
in de kantine. De instructrice is Nel de Koning en zij vertelt de deelnemers over de nieuwe
regels voor het melden bij 112 en vooral waar we als deelnemers op moeten letten.
De nieuwe regel is dat wij sneller 112 moeten bellen met de melding van "persoon is
bewusteloos en ademt niet meer. Starten met reanimatie."

De praktijk heeft geleerd dat de reanimatie zo snel als mogelijk gestart moet worden,
waardoor de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk stijgen. Vooral ook de
nare bijverschijnselen worden hierdoor enorm gereduceerd.Nel geeft bij de aanvang uitleg. Zo is al te zien dat de AED-klaar ligt voor gebruik en de elec-

troden zijn ook al geplakt op de aangegeven plaatsen op de borst van de patient.
Ze laat ook zien hoe lang 2 minuten reanimeren is en hoeveel energie dat kost.Er wordt geoefend in groepjes van twee . Dit om de reanimatie zo vlot mogelijk te laten
verlopen en zo min mogelijk tijd te verliezen. Zo is te zien dat de electroden aangebracht
worden en de reanimatie met de hand gewoon gewoon door gaat.Er wordt gestopt met handmatig renimeren omdat de AED aangeeft dat er een schok toe-
gebracht wordt en dit gevaarlijk is voor de reanimeerders.De volgende twee zijn aan de beurt en er wordt gecontroleerd of de patient nog ademt.
Het duo is nu compleet en werkt samen. De electroden kunnen nu aangebracht worden,
zonder dat het indrukken van de borst (reanimeren)hiervoor gestopt behoeft te worden.Ook hier is te zien hoe de electroden aangebracht worden.
De electroden zitten in een plastic zak, gekleefd op een middenstuk.
Ze moeten voorzichtig los gemaakt worden en op de aangegeven plaatsen
op de borst van het slachtoffer worden aangebracht.
De volgende twee(echtpaar Jansen) is aan de beurt. Mevr. Jansen begint met het

reanimeren, waarbij Nel aangeeft hoe de handen het best op de borst (borstbeen)geplaatst

 

 

De AED geeft aan dat een schok toegebracht gaat worden en er geen kontakt meer moet
zijn met het lichaam van de patient.Het echtpaar Koppelaar is aan de beurt en ook hier moet als eerste gecontroleerd worden
of de patient nog ademt.Het handmatig reanimeren gaat beginnen terwijl de partner de electroden uit het zakje haalt
en ze los maakt.

 De electroden worden geplakt en de handmatige reanimatie gaat gewoon door.
Ook hier geeft de AED later door dat er een schok wordt toegediend en men de patient
niet moet aanraken.Eer de patient gereanimeerd kan worden, moet deze wel in de juiste "houding" liggen.

Stel dat de patient voorover is gevallen en gedraaid dient te worden om de reanimatie te beginnen.

Er is nu een speclale greep om de patient om te draaien en die wordt hierbij geoefend.Men dient er op te letten dat dit draaien voorzichtig gebeurd.De greep bij het been geeft de hefboomwerking kracht en de patient draait gemakkelijk.De patient is voorzichtig gedraaid en de reanimatie kan beginnen.
Natuurlijk moet de draaiing geoefend worden door alle deelnemers.Ook kan het slachtoffer een hartstilstand hebben gekregen zittend in een stoel.

Dan moet ook het slachtoffer uit de stoel worden "geholpen" om te kunnen reanimeren.

Ook hiervoor zijn speciale grepen en dit wordt geoeffend.

Zo'n avond is niet alleen leerzaam, maar vooral ook gezellig.

Indien u geinteresseerd bent in het reanimeren en zin en tijd heeft om mee te doen,

laat dit svp weten. U kunt terecht bij Leen van der Meijden of Ingen Visser.