Van de voorzitter Jan Jansen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste Tuinvrienden,

De laatste Tuinpraat van het jaar moet van stapel gaan en dit weekend verwacht Ineke mijn stukje van de voorzitter binnen dus, aan de slag. Nog even wachten met het maken van een paar Sinterklaasgedichten voor de (ongelovige) kleindochters; de Tuinpraat heeft momenteel prioriteit.

In de vorige Tuinpraat zei ik te hopen dat ik in de komende Tuinpraat geen trieste mededeling hoefde te doen, maar helaas, dat mag niet zo zijn.

Roel de Winter, die een paar maanden geleden wegens slechte gezondheid afscheid van onze vereniging moest nemen, is kort daarna overleden. Tijdens de crematieplechtigheid werden enige foto's vertoond waarop Roel, ruim 30 jaar geleden, met een paar maten een tuinhuisje aan het opbouwen was. Nostalgie! Inmiddels heeft Ton Goud dat levenswerk naar de RAD gebracht en hij heeft een nieuw riant onderkomen ter plaatse gebouwd. Zo gaat dat nu eenmaal; het is komen en gaan.

Met Dikram Atakligan gaat het inmiddels beter. Hij resideert in de Rembrandt en is aanspreekbaar. Wellicht leuk om hem eens te bezoeken?


De mosselavond was een succes;

zelden zo'n prima kwaliteit gegeten en de slibtongentjes mochten er ook zijn.

Voor de wegblijvers…. een gemiste kans!


Ondanks dat in veel tuinen Phytophthora (wat een moeilijk woord!) werd geconstateerd, is de aardappeloogst toch nog meegevallen. Ook is de leden inmiddels nog meer informatie over het succesvol aardappel telen toegezonden. En last but not least is er vrijdag 9 december een voorlichtingsavond over aardappelteelt gegeven in ons clubgebouw. Onze deskundige op dit gebied, Ed Vroonland, was een van de sprekers. Dus indien men daarbij aanwezig is geweest en men de goede raadgevingen ter harte gaat nemen zal het in 2017 helemaal goed komen met de aardappelteelt.

Vorige week is het snoeihout weggehaald. Na 2 jaar was de opslagruimte
weer volledig benut.

Alhoewel er in de tuinen zelf niet veel meer te doen is, is het wellicht een geschikte tijd om eens oud bouwmateriaal wat niet meer bruikbaar is, af te voeren naar het RAD.De mens is van nature een verzamelaar maar om spullen die niet meer gebruikt worden te blijven bewaren heeft natuurlijk geen enkele zin.

Kijk ook eens je opstallen na; er zijn heel wat huisjes, kassen, tuinhekjes, platte bakken, noem maar op, die nodig gerepareerd, opgeknapt of vervangen moeten worden. Het is jammer te moeten constateren dat er in veel gevallen sprake is van achterstallig onderhoud. Je tuinhuisje een nieuwe lik verf geven is toch leuk werk? Zoals jullie ongetwijfeld weten kan je bij Adrie Smeets een aanhangwagentje huren waarmee je oude rommel probleemloos naar het RAD kunt afvoeren. Je mag 6x per jaar spullen naar het RAD wegbrengen, laat die bonnen niet verlopen!!
Zo dat is weer eens gezegd; op naar het nieuwe jaar!


De, inmiddels ervaren oliebollenbakploeg, heeft al weer de eerste training achter de rug. 31 december gaat zij los. Bestel tijdig je portie dan staat die op oudjaar knapperend en geurig voor jou klaar.
7 januari Nieuwjaarsreceptie; jij komt toch ook??

Namens de bestuursleden wens ik jullie allemaal fijne feestdagen toe en wij hopen dat het nieuwe jaar voor jullie allemaal geluk en goede gezondheid mag brengen.

Met vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.

 

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden

Tuin 117 ( van Dam ) gaat naar Koen Fix.
Tuin   23 ( Tuk ) gaat naar Willem Kuilman.
Tuin 107 ( Roel de Winter ) gaat naar Ton Goud.
Tuin 109 ( Hardonk ) is te huur.

Wij wensen de nieuwe leden welkom in onze vereniging en veel tuinplezier toe.

Jan Jansen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kerstklaverjassen.
De jaarlijkse Kerstklaverjasavond, in samenwerking met tafeltennis vereniging “Sorry”, is deze keer op vrijdag 16 december. Aangezien er maar ruimte is voor maximaal 12 tafels, is dus tijdig inschrijven gewenst. Ook deze keer zijn er mooie prijzen te winnen, ook bij de verloting. Als u ook een leuke, gezellige kaartavond wilt hebben, kom dan zeker op 16 december naar ’t Gebouw. U bent van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur. Deelname € 5,00.


Zaadgidsen
Om het nieuwe tuinjaar goed te beginnen is het verstandig rond de kerstdagen de oude voorraad zaden eens kritisch te bekijken en hetgeen over datum is, aan de vogels te voeren. De kiemkracht van de zaden gaat in enkele jaren sterk terug en dan is de opkomst matig tot slecht.
Het is dan ook de tijd om in de nieuwe zaadgidsen te snuffelen en weer zaden te bestellen. Dit jaar zijn er zaadgidsen van Garant en van der Wal en onder voorbehoud ook een gids van Snoek zaadhandel (voor velen een oude bekende).
Omdat er ieder jaar wel leden zijn die vergeten hun naam op de bestellijsten in te vullen heb ik er voor gekozen om de bestellijsten reeds van naam te voorzien. Veel werk maar geen gezoek meer naar degene die de lijst heeft ingeleverd.
Stuur de bestellijst niet zelf naar de leverancier, want dan klopt onze administratie niet meer.
Maak voor uzelf een kopie van de bestellijst.
Gebruik voor elke leverancier het juiste bestelformulier.
Uw bestellijst inleveren kan tijdens de openingstijden van de kantine. 
Deponeer uw bestelling in het vakje “ZAADLIJSTEN” uiterlijk 15 januari 2017.
Gooi s.v.p. geen bestellijsten in de brievenbus.
De uitgifte van de zaden is gepland op zaterdag 11 maart 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Pootuien
Ook in 2017 kunt u via de vereniging pootuien bestellen.
Onze pootuien zijn meer dan 30% goedkoper dan bij de zaadhandel, omdat wij rechtstreeks bij een grote exporteur kunnen inkopen.
De bestellijst is bij deze Tuinpraat bijgevoegd.
Inleveren van de bestellijst uiterlijk 15 januari 2017.

KG plantjes
Bij de Tuinpraat van februari wordt een bestellijst voor KG plantjes bijgevoegd. In principe worden er weer dezelfde planten als voorgaande jaren ingekocht.
KG plantjes moeten wij ophalen in Rockanje. Ieder jaar worden er minder plantjes besteld. Als er te weinig bestellingen zijn, zal dat niet doorgaan en zal je ze zelf moeten zaaien of elders inkopen.

Oliebollen
Over enkele weken is het weer zover. Vroeg in de morgen van 31 december, zo omstreeks 6 uur gaan wij van start om de oer-Hollandse traditie in stand te houden. Wij gaan weer oliebollen bakken.

De prijs is hetzelfde gebleven, 4 voor € 1,20.
Ook hebben wij appelbeignets voor € 1.00 per stuk.

De oliebollen kunnen besteld worden via de bestellijst in de kantine.
Afhalen kan op Oudejaarsdag vanaf 10.30 uur.
(er is al een bestelling van 400 oliebollen binnengekomen!!!)

Oproep vrijwilligers
Het team van de kantine is op zoek naar leden die willen komen helpen
met het schoonmaken van de kantine en het draaien van bardiensten.
De schoonmaak van de kantine is meestal op maandag- of dinsdagmorgen en wordt samen met een andere vrijwilliger gedaan.
De bardiensten zijn verdeeld in zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Voor de zaterdagmorgen zijn er voldoende vrijwilligers, maar voor de zaterdagmiddag en zondagmiddag mogen er nog wel enkele bijkomen, om de andere vrijwilligers te ontlasten.
Voor meer informatie kan je terecht bij Lijnie Smeets.

Takkenberg
De takkenberg is weer leeg, er kan dus weer volop snoeihout gestort worden.
Voor de duidelijkheid: alleen snoeihout.
Dus geen onkruid, bladeren, snoeisel van liguster, hedera en dergelijke.
Een vriendelijk verzoek: gooi het zo hoog mogelijk op elkaar, zodat er zoveel mogelijk op kan. Het leeghalen van een half gevulde takkenberg kost evenveel als een volle takkenberg. De takkenberg is open tijdens de openingstijden van de kantine.

Pootaardappelen   (Alouette en Frieslanders)

Ook voor het nieuwe seizoen kopen wij weer Alouette en Frieslanders rechtstreeks in bij de groothandel.
Dit zijn NAK gekeurde pootaardappelen in een grote maat.
Alouette (pootgoed, 1 kg. = ca. 14 knollen)

Alouette: is een roodschillige, vastkokende aardappel met een diep gele vleeskleur en  Phytophthora resistent.
Verkoopprijs € 1,95 per kg.

Frieslanders (pootgoed, 1 kg = ca. 14 knollen)
            Verkoopprijs € 2,00 per kg.

Het bestelformulier svp inleveren uiterlijk zondag 15 januari.

Grote maat pootaardappelen kunnen ook doorgesneden worden om het aantal poters te vergroten, maar daar zijn wel wat regeltjes voor:
* de temperatuur van de poter moet minstens 12-14 º Celsius zijn.
* een scherp mes gebruiken
* direct na het doorsnijden de wond bestrooien met talkpoeder.
* na iedere poter het mes desinfecteren met alcohol. (niet zelf opdrinken)
* de doorgesneden poters bewaren bij 15º Celsius.
* na minimaal 5 weken pas poten.
Door het doorsnijden wordt het kiemen gestimuleerd.

 

Belangrijke informatie
In de hal van “t Gebouw ” hangt een brandhaspel. Deze brandhaspel mag alleen gebruikt worden om een brand te blussen en niet voor andere doeleinden, dit in verband met de legionellabacterie, die mogelijk
in het water dat in de slang zit, aanwezig is.

Jaarlijks wordt deze brandhaspel gecontroleerd en verzegeld.

Bij deze een vriendelijk verzoek om de brandhaspel alleen bij brand te gebruiken en de verzegeling alleen als het nodig is te verbreken.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                            Van onze secretaris Leen van der Meijde

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook dit jaar wordt er door het bestuur weer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd.

We gaan dit doen op zaterdag 7 januari 2017, van 14.30 uur tot 17.00 uur, in ’t Gebouw.

Onder het genot van een hapje en drankje, uiteraard weer geserveerd door onze fantastische kantine-commissie, kunnen we onze “goede” voornemens voor het nieuwe jaar gespreken.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst!!!!

Namens het bestuur Leen van der Meijde(secretaris).

 

Aardappelen
Het is weer december, dus zit er bij deze Tuinpraat ook weer de diverse bestellijsten, ook die voor aardappelen. Gezien de malaise van het afgelopen seizoen raden wij u aan goed na te denken over de soort aardappel die u gaat bestellen. Mocht u de voorlichtingsavond op vrijdag 9 december bezocht hebben, dan weet u waarschijnlijk al wat uw keuze zal zijn.

Als dit niet het geval is let dan op het volgende:
De leverancier geeft summier de eigenschappen van de aardappel aan op de lijst, zodat u een beeld krijgt welk ras het best aan uw wensen voldoet. In de tuinpraat van september hebben Adrie Smeets en Ingen Visser reeds een artikel geschreven over de resistente aardappel en over de aardappelziekte Phytophthora. Het is goed hier aandacht aan te schenken.
Aardappelkenner bij uitstek Ed Vroonland zal een aanvullende toelichting geven om uw keuze voor het bestellen van pootaardappelen te vereenvoudigen.

Namens het bestuur Leen van der Meijde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                      Ingezonden copy

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPROEP
Hallo allemaal,

Volgend jaar 2017, bestaat de VTV Oud-Beijerland 40 jaar.
Deze heuglijke gebeurtenis wil het bestuur niet zo maar voorbij laten gaan, dus is er besloten dit op zaterdag 27 mei 2017 op feestelijke wijze te vieren.

Hiervoor is tijdens de ledenvergadering 2015 een commissie in het leven geroepen die zich namens het bestuur bezig zal houden met het programma voor deze dag.

Om een en ander mogelijk te maken hebben we de hulp van onze tuinleden nodig.

Zo is het plan om een wandeling over het complex uit te zetten, waarbij we aan alle leden het dringende verzoek hebben om te zorgen dat de paden en de tuinen er op 27 mei pico bello bij zullen liggen.

Verder vragen we een aantal leden om hun tuin voor belangstellenden open te stellen.

Ook hebben we vrijwilligers nodig om te assisteren bij verschillende onderdelen van het programma o.a. bij
- verkeersregelaars voor het oversteken van het parkeerterrein OSV naar ons complex
- toezicht bij het springkussen voor kinderen
- assisteren bij de kraam met drankjes en broodjes
- de opbouw van het feestterrein

Aanmelden en informatie kunt u krijgen bij een van onderstaande leden:
Cora Visser                 -           tuin nr. 67,      tel. 06 12109043
Jos v.d. Schoor           -           tuin nr. 19,                  tel. 06 17156788
Arie v.d. Schoor         -            tuin nr. 19,      tel. 06 16860372
Renate Letterman       -          tuin nr.            5,         tel. 06 19146350
Yolanda Lubeek         -           tuin nr. 103,    tel. 06 46368522

Hierbij ook een oproep aan alle leden om foto’s van de afgelopen 40 jaar te selecteren, die een goed beeld schetsen van de tuinen, de bouw van de kantine en andere evenementen en aan ons te sturen of te mailen, aischoor@hetnet.nl

Wij rekenen op uw medewerking in deze, zodat de dag veilig en gezellig zal verlopen.

De Jubileumcommissie

 

Mijn tuinhuisje
Ik heb diverse keren beloofd ook eens een stukje te schrijven in ons clubblad en hier is het dan eindelijk:

Aangezien mijn tuinhuisje al enige tijd diverse reparaties nodig had, heb ik contact opgenomen met een expert daar ik zelf wel verstand heb van belasting, voetbal en klaverjassen maar van timmeren e.d. geen kaas heb gegeten.
Zo kwam ik terecht bij Adri Brussaard die in zijn werkzaam leven nogal wat afgetimmerd heeft (en nog). Nadat hij mijn huisje eens goed bekeken had zijn we de benodigde materialen gaan aanschaffen om het huis weer voor een tiental jaren in redelijke staat terug te brengen.

Als je het dak van je huisje moet repareren heb je van tevoren een aantal droge dagen nodig en tijdens het opknappen natuurlijk ook want je wilt geen bui op je knar krijgen als het dak open ligt. Hier hebben we dit voorjaar en begin van de zomer wel even op moeten wachten daar het nogal wisselvallig weer was.
Begin juli was het eindelijk zover. Op een mooie zondag heb ik de dakbedekking verwijderd (rust geen zegen op maar vooruit) en met Adri afgesproken om de volgende dag, maandagmorgen, direct te beginnen.
Ik dacht dat ik vroeg was maar Adri was er al om half zeven en toen ik aankwam was hij al druk aan het zagen. We hadden geluk, het weer werkte goed mee. Die dag zou het ongeveer 32° worden.
Jos zorgde voor eten en drinken want het werd alsmaar warmer en we hadden van het harde werken honger gekregen en dorst. Adri gaf opdracht wat ik moest doen en ik voerde die uit want hij is de expert. Diverse keren kreeg ik ervan langs (op een beschaafde manier), want de hamer heb ik natuurlijk diverse keren te kort vast gehouden (kracht maal weg dan sla je beter, jaja).
De werkzaamheden verliepen voorspoedig maar we hadden nog wel een dag nodig. De tweede dag (dinsdag) dacht ik dat ik vroeg naar de tuin ging (half zeven), maar voordat ik op de tuin kwam hoorde ik al “waar blijf je nou”. Was Adri al om half zes begonnen. Het werd een hete dag (35° in de middag) en met het leggen van de singles zijn we dan ook bijna verbrand want op het dak was het met het middaguur ongeveer 37°. We hebben dan ook liters water gedronken en toen we klaar waren zijn we eerst lekker aan een biertje gegaan. Kreeg ook nog wat tips om de hoeken te repareren (had hij ook al weer voorbereid) en het huisje was weer goed voor de komende 20 jaar!! Jos heeft hierna de nodige verfklussen uitgevoerd en alles staat er weer keurig bij.
Het waren voor mij enkele leerzame dagen (vergeet nooit meer wat soevereinen is en houd mijn hamer voortaan lang vast bij het timmeren). Dankzij Adri hebben we nu weer een fatsoenlijk huisje. Nogmaals bedankt. Naast dat hij zijn kaarten altijd goed kan vasthouden heeft hij nog vele andere kwaliteiten maar dat was denk ik wel bekend!!

Tuingroeten van tuintje 19 (kom eens langs want Jos heeft er wat moois van gemaakt). 

Arie van der Schoor


Honingbijen, bestuiving en aardbeien
Ik wil graag een aanvulling geven op de bijdragen van Adri Brussaard in de vorige Tuinpraat. Ik waardeer de informatieve stukken van Adri zeer en lees ze altijd met veel plezier. Toch moet me wat van het hart na het lezen over zijn stukje met de titel “Aardbeien”. Hier mist de schrijver de essentie van de bestuivende arbeid van bijen en worden ze weggezet als slopers van de bloemen die je eigenlijk maar liever niet in je aardbeienveld wilt hebben. Als imker voel ik me verplicht de bijen van deze blaam te zuiveren.

Adri begint het stukje zo mooi met de beschrijving van de aardbeienbloemen met helmdraden en stampers. Even verder in het stukje; dat de vruchtbeginselen bevrucht moeten worden. Wat ontbreekt, is dat voor bevruchting eerst bestuiving nodig is.

Bestuiving:

Dit is het transport van het stuifmeel van de helmdraden (ook wel meeldraden genoemd) naar de stampers.

Het stuifmeel op de stempel van de stamper groeit door de stamper naar het vruchtbeginsel waar vervolgens de versmelting van de kern van de stuifmeelkorrel met de eicel in het vruchtbeginsel plaats vindt; de bevruchting.

Voor het mooi uitgroeien van een aardbei moeten alle stampers worden bestoven met een bevruchting tot gevolg. Pas dan zal de bloembodem in zijn geheel uitgroeien tot een mooie gevormde vrucht; de vruchtzetting.

Voor het transport van het stuifmeel van meeldraden naar stampers zijn honingbijen uiterst geschikt door hun haarkleed. De activiteit van honingbijen is afhankelijk van de temperatuur. In een koude periode zullen honingbijen weinig actief zijn. Dit in tegenstelling tot hommels die bij lagere temperaturen nog actief zijn. In kassen worden daarom naast bijen ook vaak enkele volkjes met hommels geplaatst. Als het donker weer is zullen de hommels de weinige bloeiende bloemen bezoeken. Bij mooi weer nemen de bijen de taak weer over. De aardbeien zullen bij mooi weer ook veel rijker bloeien.De gekweekte hommels kunnen inderdaad zo actief op de bloemen vliegen dat ze stampers beschadigen.

Het deel van de vrucht waar de beschadigde stampers op staan zal niet tot ontwikkeling komen.

Dit heeft onvolgroeide vruchten tot gevolg.

 

Op de volkstuin kom je soms ook kromme en niet volgroeide vruchten tegen. De oorzaak moet dan gezocht worden in de positie van de bloemen tijdens de bloei. Ze liggen dan vaak op de grond of helemaal verstopt onder een blad waardoor de bij de bloem niet heeft kunnen vinden. Ook beschadiging van de bloem door slakken komt voor.

Een open gewas waarbij de bloemen in het zonlicht in bloei kunnen staan is een voorwaarde voor een goede aardbeienteelt. De bijen zullen dan hun uiterste best doen om voor een goede bestuiving zorg te dragen waarna de vruchten mooi kunnen uitgroeien.

Eet smakelijk.

Leo van der Heijden (Tuin 136)


Advies voor Phytophpora-resistente aardappelen

Beste tuinders,

Na zeker een spannend jaar wat betreft de aardappel het volgende:
Het blijkt dat we de Phytophpora op ons complex moeilijk kunnen stoppen, dit jaar was extreem, maar ik kan wel zeggen dat er afgelopen jaren altijd wel een rode kaart opgehangen moest worden omdat er weer Phytophthora gevonden was.

Het is nu de tijd om te gaan kijken welke rassen u volgend jaar gaat zetten, teelt u biologisch dan vallen een hoop rassen weg. Probeer de resistente rassen als Alouette , Carolus, Connect , Vitabella en als vroege Twinner. Deze rassen zijn goed, de opbrengst is goed en ook de smaak is goed alhoewel dit voor iedereen verschillend is.

Ook de tuinders die wel bestrijding uitvoeren zou ik zeggen kijk naar nieuwere rassen, probeer vroeg te zijn of als u latere rassen teelt let op de bestrijdingsinterval. Mijn mening is als u enkele weken op vakantie gaat, kijk dan ook naar de rassen Alouette en Carolus. Deze zijn resistent, wat betekent dat u gerust op vakantie kunt gaan en de andere tuinders kunnen gerust zijn, want een uitbraak van Phytophthora wordt dan minder.

Mijn advies is willen we Phytophthora vrij worden teel dan alleen resistente rassen, zo niet dan wordt bestrijding verplicht en zullen we misschien meer controle moeten uitvoeren of er geen Phytophthora is en misschien moeten we ook de bestrijdingsmiddelen controleren of deze het gewas voldoende beschermt.

En dit geldt natuurlijk ook voor de buiten tomaten.

Ed Vroonland (Tuin 13)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                              2 0 1 7
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     

 

 

 

     Het bestuur van de VTV-Oud Beijerland nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie


     welke gehouden zal worden
op: zaterdag 7 januari van 14.30 uur tot 17.00 uur in ’t Gebouw.

     U komt toch ook !!!

                                                                                                                                 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                      Ingezonden copy
                                     Adri Brussaard   tuin 74

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stilzwijgend in je tuintje bezig zijn
De herfst heeft iets mysterieus. Op een grauwe herfstmorgen, met witgekleurde nevelslierten, loop ik van pad naar pad.
Stilzwijgend staan ze gebukt, de spa snijdt in de grond, met de plaggen tegen elkaar, hopend dat de winter nu eens flink toelaat en de plaggen doen verzilveren.
Er is nog meer aan de hand! Ze hebben het begrepen: ik hoor knip, knip… Het waterlot wordt verwijderd: geweldig!
Zo hier en daar wordt loof en bladeren verzameld en gedumpt in de compostbak of direct ondergespit.
Mest rijden is ook een bezigheid voor dit seizoen. De één spit het gelijk onder, de ander verzameld het op de compostbak.

 

Herfstwandeling
Vaak loop ik ’s morgens over ons tuincomplex. De herfst geeft op ons complex een hele bijzondere sfeer. Sommigen hebben daar moeite mee, maar ik kan er erg van genieten. Want als je er oog voor hebt, hoor en zie je veel.

Her en der geritsel, meestal van vogel die hun dagelijkse kostje bij elkaar scharrelen. Maar er is nog veel meer op het complex te horen en te zien. Fazanten zijn er veel. Deze dieren vreten van alles. Fruit wat half ligt te rotten, torren, poppen. Je kunt er maar vanaf zijn toch?

Ik loop schuifelend verder. Opeens hoor ik een aantal doffe klappen, al snel zie ik dat er een aantal appelen uit de boom zijn gevallen.
Verder lopend hoor ik geritsel vlak naast mij. Het zal niet waar zijn! Jawel: een egel! Hij of zij kijkt mij aan en neemt rechtsomkeer de benen.

De natuur zit zo mooi in elkaar. De bladeren dwarrelen geruisloos naar beneden en vormen zo een tapijt van geel, oranje, rood en bruin. Als daar dan ook nog eens de zon op gaat schijnen, dan krijg je nog een extra gift toe van de prachtige herfst.


Drama in de moestuin   
Ik ga heel even onbeschaamd klagen over het weer van het afgelopen jaar. Zomaar, omdat dat af en toe ook eens moet kunnen.

We kregen liters water over ons heen en het was over het algemeen kouder dan anders. De moestuin beleefde hier een absoluut dieptepunt, nadat de zoveelste teelt letterlijk aan het verdrinken was. En dan heb ik het nog niet over de slakke, de slijmjurken, die ondanks een goede aanpak bleven komen. Ook begon de oogst opvallend later, door gebrek aan zonlicht in mei en juni. Het enige dat het zonder problemen leek te doen was het onkruid. Maar daarmee is alles wel gezegd denk ik.

Volgend jaar wordt het beter, veel beter. Iedereen liep dit jaar tegen dezelfde problemen aan. Dus op naar 2017. Dat wordt waarschijnlijk een succes jaar.

Driemaal wit of Lange hangers?
Een doorgewinterde moestuinder zal door hebben dat Driemaal wit en Lange hangers rassen van de tuinboon zijn.
Driemaal wit heeft witte kiemen, witte bloemen en witte zaden. Veel mensen waarderen witblijvende zaden, omdat die een minder sterke tuinbonensmaak hebben.
Lange hangers hebben bruine zaden en ook een meer uitgesproken tuinbonensmaak.
Maar naast deze veel geteelde rassen zijn er voor de fijnproever nog tal van andere rassen.

 

De groene specht
Deze vogel vertoeft al menig jaar op ons complex. Met regelmaat van de klok hipt hij of zij op de grond tussen de fruitbomen. Als ik in de buurt kom, vliegt hij of zij verstoord weg.
Werkelijk een prachtige vogel met zijn olijfgroene bovenzijde en markante helderrode kruin. Groene spechten leven hoofdzakelijk van insecten, die volop te vinden zijn op ons complex. Opvallend klinkt het schelle “Kluu, kluu”, alsof de vogel ons een beetje uitlacht en denkt: “Je hoort me wel, maar je ziet me niet”


De snoei van appels en peren
Degene die de laatste twee jaren met mij meegelopen zijn tijdens de snoeicursus en nu zelf aan de slag gaan met het snoeien van hun bomen, kunnen voor vragen altijd een beroep op mij doen. 
Maar daarvoor moet een ieder we zelf een afspraak met mij maken!

In de maanden december 2016, januari 2017 en februari 2017, kan dat op:
Dinsdagmorgen van 9:30 t/m 11:30
Zaterdagmorgen van 9:30 t/m 12:00

Kom a.u.b. je afspraak wel na.

Adri Brussaard, tuinnummer 74
0186-615719  /  06-12053831

 

Oktober 2016
Nog even en we gaan weer spitten. Jongeren onder ons nemen het vaak niet zo nou. Ook wel begrijpelijk. De maanden november en december zijn vaak koud, regenachtig, mistig of soms zelfs met vorst. Maar dan moet er toch in de tuin gewerkt worden. De hoofzaak is om te spitten en te snoeien als je fruitbomen op je tuin hebt staan. Doe je dat niet, dan loop je in het voorjaar achter de feiten aan, met alle ellende van dien.
Is je tuin gespit voordat de winter invalt, dan heb je daar altijd voordeel van in het voorjaar. Als het vriest, dan vriezen de gespitte plakken kapot en in het voorjaar kan je dan de grond beter bewerken. Spit je niet, dan wordt dat een drama. Het is aan u.

 

Knolselderij
Een oude methode om knolselderij langer te kunnen eten is om de knollen, met wortelpruik en loof, op te kuilen in een platte bak. Dan is het wel belangrijk dat het loof en de knol helemaal gezond zijn.

Steek de knollen met een ruime wortelpruik uit de grond ze zet ze mannetje aan mannetje in de platte bak. Het loof zal dan zelfs nog een beetje doorgroeien en u kunt ze definitief oogsten wanneer dat nodig is.


Preimineervlieg
De laatste jaren is er een nieuwe plaag uit Oost-Europa onze kant opgekomen, die uien en prei kan aantasten. Deze aantasting wordt veroorzaakt door de preimineervlieg. Het afgelopen jaar zag ik hem voor het eerst in onze tuin. De larven van de mineervlieg vreten zich door het blad en laten daarin lange roodbruine gangen achter. Bij uien krult het blad ook op. In een later stadium zijn de poppen, van enkele millimeters groot, goed zichtbaar in de bladeren.
Een verantwoordde bestrijding is niet mogelijk. De larven en poppen zitten echt in het blad en met een bestrijdingsmiddel zijn ze daardoor niet te bereiken. De enige optie is om bij grote problemen de volgende keer uw uien en prei onder insectengaas te telen. Dat houdt dan gelijk ook de uienvlieg en de preimot tegen!   

 

Spint
Waarschijnlijk hebt u spintmijten nog nooit echt goed gezien. Ik wel. Maar dan wel met behulp van een vergrootglas.
Kijk eens goed naar het blad van een aangetaste komkommerplant, want dat is de plant waar ze verzot op zijn. Dat blad is dan vaak geel, lichtgroen of geel gestippeld aan de bovenzijde.
Spintmijten zijn heel kleine spinnetjes, die aan de onderzijde van het blad zitten. Gewoonlijk ziet u eerder het fijne spinrag of de witte vervellingshuidjes dan de spinnetjes zelf.
Pint kent veel natuurlijke vijanden, maar als die het niet in de hand houden, kunt u een bestrijding uitvoeren met het middel Promanal.

 

Mispel
Ja, ze komen op ons complex voor! Mispel worden eind oktober geoogst en komen pas op smaak wanneer het heeft gevroren. Dat kunt u echter beter niet afwachten, want vaak zijn de meeste dan al gevallen en wanneer ze te lang op de grond liggen worden ze duf. Het beste is de mispel te plukken wanneer de eerste vruchten beginnen te vallen en de vruchten te bewaren in de vriezer. Nadat u ze uit de vriezer heeft gehaald moeten ze nog even narijpen. Wanneer de vruchten zacht beginnen te worden, krijgt het vruchtvlees een aangenaam licht zoete smaak.
Eenmaal rijp zijn mispels maar een paar dagen te bewaren.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                Wist u dat .............................................?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
De familie Goud steeds verder van de kantine af komt te zitten?
Dat ze er op tuin 107 een mooi geheel van gemaakt hebben?
Die twee misschien over een paar jaar tuinieren over de sloot in de boomgaard!?

Ze op tuintje nr. 19 meer kunnen dan in een korf stoken?
Ze gratis uw appelen te roosteren die nog aan de bomen hangen?
Ze op tuin 15 en 17 er ook wat van kunnen?
Stoken wel te verstaan?
Deze tuineigenaren bij elkaar een stelletje pyromanen zijn?

De skihut van Arie e Jos v/d Schoor in zijn geheel klaar is?

Bert Lubeek zijn buren ook helpt?
Komt dit omdat het dames zijn?

Ze in het zuidelijke gedeelte van ons complex een voorsprong hebben?
Ze daar alles gratis verwarmd krijgen en maar liefst 9 dagen lang?

De windsingel op ons complex er schitterend uitziet?

Het slotenteam weer gestart is en ze er iets moois van maken?

Henk Kortering zijn sla-zaad haalt in Taiwan?
Wat zou zo’n krop dan wel niet gaan kosten?

Er zaterdag 29 oktober een dartavond was?
We met 13 koppels gestart zijn?
Adrie Smeet en Bert Lubeek partners waren?
En stonden te gooien als een natte krant/lampenkap?
Yolanda en Bruss de vloer aanveegde met die twee?
Lina en Lijnie die twee ook in het ootje namen?
De VTV het kampioenschap opeiste die avond?
En er na afloop nog volop werd gedanst?

 

Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ed Vroonland

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Lijnie Smeets
Johan Brugmans

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser