Van de voorzitter Jan Jansen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste Tuinvrienden,

De laatste editie van de Tuinpraat 2018 moet naar de drukker dus ik ga mijn best doen om de limiet om de copy in te leveren te halen. De redactie is vrij streng; één dag te laat en er wordt al een waarschuwingsschot afgevuurd!

23 november hadden wij de laatste bestuursvergadering van het jaar.
Deze vergadering werd, ter kennismaking met het bestuur, bijgewoond door Wijndelt Dallinga (tuin 50c en lid sinds 1 januari 2015). Heel fijn aan jullie te kunnen vertellen dat Wijndelt bereid is om t.z.t. zitting te nemen in het bestuur. Tijdens de ALV van 22 maart 2019 kan zijn benoeming door de ALV worden goedgekeurd.

Zoals jullie weten heb ik al enige keren aangegeven dat ik t.z.t. mijn functie als voorzitter wil neerleggen. Ik zit al sinds 1994 in het bestuur en hoop het volgend jaar de (gezegende) leeftijd van 80 jaar te bereiken.
Dan wordt het m.i. tijd dat er een andere man of vrouw mijn plaats gaat innemen. Overigens is het een goede zaak dat meer mannen/vrouwen zich melden voor een bestuursfunctie, want ook de andere bestuursleden hebben niet het eeuwige (bestuurs-) leven. Vandaar dat ik erg blij met de komst van Wijndelt!

Dus hierbij mijn oproep aan jullie:
Meld je ook eens aan voor een bestuursfunctie !!!

De vereisten hiervoor zijn bescheiden: een enthousiast tuin-lid dat bereid is een aantal jaren aan een bloeiende en leuke vereniging mede leiding te geven. De werkzaamheden worden binnen het bestuur zodanig verdeeld dat er van de bestuursleden niet teveel tijd wordt gevraagd zodat hij/zij haar/zijn beroep en zijn werkzaamheden in de tuin normaal kan blijven voortzetten en het ( gezins-) leven thuis er niet onder te lijden heeft.

Ik hoop op reactie van onze leden !!


Zoals jullie weten is Adrie Brussaard al jaren leveranciers van leerzame en lezenswaardige stukjes in de Tuinpraat.
Het kweek-advies van talloze groente- en fruitsoorten zijn in de loop der jaren aan de orde gekomen. Ook op het gebied van snoeien heeft Adrie meermalen zijn licht laten schijnen. Zijn stukjes hebben jarenlang een groot, zo niet een essentieel onderdeel van de Tuinpraatedities gevormd.

Helaas, maar niet onbegrijpelijk, heeft Adrie te kennen gegeven dat hij eind 2019 wil stoppen met deze activiteit. Hij heeft zo’n beetje alle groentes en fruit behandeld en is op dat gebied een beetje aan het einde van zijn Latijn.

Zoals gezegd: begrijpelijk en Adrie hartelijk bedankt voor al jouw interessante artikelen!!

En dan natuurlijk mijn tweede oproep aan jullie.
Lever ook eens een bijdrage aan onze Tuinpraat !!!!

Nu niet zeggen: dat kan ik niet en ik weet niet waar ik over moet schrijven. Er gebeurt toch zeker wel iets vermeldenswaard in jullie tuinleven en je hebt toch allemaal wel eens een leuke ervaring op de tuin gehad?

Denk eens hierover na en mail eens een artikeltje naar de redactie. Het mailadres vind je in deze Tuinpraat.

 

Verder in deze Tuinpraat schrijft onze secretaris over de deelname aan de AED-cursus en het slinkende aantal leden dat fysiek nog in staat is om te reanimeren. Zoals jullie weten hebben wij een keer een hartstilstand van een van onze leden op ons parkeerterrein meegemaakt en gelukkig konden eigen mensen reanimeren.
Sindsdien hebben wij een eigen AED-apparaat en een aantal leden dat 1 of 2 x per jaar een herhalingscursus volgt die gegeven wordt door ons lid Nel de Koning.


Wij hebben de afgelopen jaren veel nieuwe leden mogen begroeten waarvan een aantal het BHV-diploma hebben. Oproep aan de leden die een BHV-diploma hebben en nog niet onze cursus volgen:

Neem eens contact op met Leen van der Meijde of Adrie Smeets en maak een afspraak om eens op een zaterdag te komen kijken waar ons AED-apparaat / het alarm enz. zich bevindt en hoe er in geval van nood gehandeld moet worden.

Telefoonnummer/mailadres van beide heren hier in de Tuinpraat

 

In deze Tuinpraat kunt u lezen dat de vrijwilligersavond gepland is op 8 december a.s. Altijd een leuke en goed verzorgde avond die gehouden wordt om de leden, die zich dit jaar extra verdienstelijk gemaakt hebben voor onze vereniging, te bedanken.

 

En dan is het einde van 2018 al weer inzicht. Tuin is inmiddels winterklaar (?) en tijd voor nog wat onderhoudswerkzaamheden en afvoeren van gebruikt bouwmaterialen naar her RAD.

Ik wens jullie allemaal goede feestdagen toe en wens jullie, ook namens de andere bestuursleden, een gezond en voorspoedig 2019 toe.
Hoop jullie allen te ontmoeten op de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019

 

Vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.


Uitgifte nieuwe tuinen / nieuwe leden.

Tuin 37b ( de Waard ) gaat naar Ezra den Broeder
Tuin   40 ( v.d. Giessen ) gaat naar Scheerhorn
Tuin 42a ( Piet van Dijk ) gaat naar Nina Erler
Tuin 77 (  Miranda Morin ) gaat naar Antoinette Verlaan
Tuin 112 ( Verheij ) gaat naar Mevr. Meinster. ( tuin134 )

Tuinen te huur.

Tuin 134 ( Meinster )
Tuin   93 ( v.d. Wagt )
Tuin   31b ( v.d. Giessen )
Tuin   38b ( Scheerhorn )

Mochten jullie iemand kennen die graag een tuin wil hebben, meld dat dan s.v.p. aan ondergetekende!

 

Vertrekkende leden.

Zoals jullie hierboven hebben gelezen verlaten mevrouw Riet Verhey, de heer en mevrouw v.d. Giessen en de heer Piet v. Dijk onze vereniging.

Allen zijn jarenlang prettige leden van onze vereniging geweest en verlaten onze vereniging vanwege gezondheid / leeftijd.

Wij wensen hen het allerbeste voor de komende jaren toe!

Uiteraard blijven jullie te allen tijde van harte welkom in ons clubgebouw!

Jan Jansen, voorzitter VTV


Van Leen van der Meijde (secretaris)

Nieuwjaarsreceptie
Evenals voorgaande jaren organiseert de vereniging ook dit jaar weer een nieuwjaarsreceptie. We doen dit op zaterdag 5 januari 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur. Uiteraard vindt dit plaats in ons clubgebouw.

Onder het genot van een hapje en een drankje, dat weer verzorgd wordt door onze excellente kantine-commissie, kunt u met elkaar de goede voornemens voor 2019 doornemen.

Wij hopen u graag te verwelkomen op die dag!

 

Leen van der Meijde (secretaris).

 

AED
In de vorige tuinpraat heeft onze voorzitter in zijn voorwoord een vurig pleidooi gehouden voor de AED. Helaas hebben zijn woorden weinig respons opgeleverd. Vandaar dat wij u blijven bestoken met verzoeken tot aanmelding voor de reanimatiecursus. Deze cursus wordt u gratis aangeboden (bij sommige verenigingen moet u betalen) door het bestuur.
Eén avond per jaar van uw vrije tijd kan zomaar betekenen dat u het leven van iemand kan redden. Dus meldt u aan!!!
Dit kan bij Ingen Visser, bij mij of bij één van de overige bestuursleden.

Ook als u in het bezit bent van een BHV-diploma, geef dit door dan kunnen wij u de werkwijze van onze vereniging uitleggen en u in geval het nodig is mee kunt helpen.

Leen van der Meijde (coördinator AED)

Tuinpraat 1
Als u de Tuinpraat leest komt u met grote regelmaat artikeltjes tegen van de hand van Adri Brussaard. Nu heeft Adri aangegeven zo langzaam aan uitgeput te raken in het bedenken van nieuwe stukjes. Zijn inbreng was groot en wij (de Tuinpraat) zijn hem daarvoor zeer dankbaar, maar wilt u in het vervolg een gevulde Tuinpraat in de bus vinden,  dan zullen wij toch een beroep op u moeten doen voor het leveren van kopij, zonder u bijdrage wordt het voor ons zeer moeilijk een Tuinpraat vol te krijgen. Kopij kunt u inleveren in de brievenbus (bij de weg) of in het postvakje in de kantine.

Wij rekenen op u!

Leen van der Meijde (coördinator Tuinpraat)

 

Tuinpraat 2
Ons team van bezorgers van de Tuinpraat heeft een wijziging ondergaan. Wijnand van der Giessen heeft om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap op moeten zeggen.
Wijnand is gedurende lange tijd bezorger van de Tuinpraat geweest in de wijk “Croonenburg”.

In Annemieke Zuidgeest hebben wij een ervaren vervangster voor hem gevonden.

Wijnand bedankt voor de afgelopen jaren en Annemieke welkom in het team.

Leen van der Meijde (coördinator Tuinpraat)


Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie op

zaterdag 5 januari 2019
van 14:00 tot 16:30 uur
in ’t Gebouw

U komt toch ook !?!

Van onze penningmeester André Elderhorst

Factuur 2019

Zoals ieder jaar is ook bij deze Tuinpraat weer de factuur toegevoegd voor het tuinjaar 2019.


Wij verzoeken u deze factuur op tijd te betalen voor eind januari 2019, maar eerder wordt zeer op prijs gesteld.

Alvast bedankt.

 

Collectieve opstal- en inboedelverzekering van kas en/of tuinhuisje

Ik wil u nog een keer wijzen op de mogelijkheid om uw tuinhuisje en/of kas via de vereniging te verzekeren.

Afhankelijk wat u wilt verzekeren, kunt u voor € 25, - per jaar al een goede verzekering hebben.

Formulieren met een uitgebreide uitleg van de mogelijkheden zijn te verkrijgen in het verenigingsgebouw of een e-mail naar areldert@xs4all.nl. Bij deze informatie zit tevens een rekenvoorbeeld en het aanvraagformulier.

Groeten,
André Elderhorst
Penningmeester


Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

Kerstklaverjassen.
Kerstklaverjassen is dit jaar op vrijdag 21 december. Er kunnen maximaal 48 personen meedoen, dus tijdig inschrijven is gewenst.
Aanvang 20.00 uur. Deelname € 5,00.

Zaadgidsen
Voor het bestellen van zaden hebben wij weer zaadgidsen van Garant en van der Wal.
Gebruik voor elke leverancier het juiste bestelformulier.
Uw bestellijst inleveren kan tijdens de openingstijden van de kantine.
Deponeer uw bestelling in het vakje “ZAADLIJSTEN” uiterlijk 13 januari 2018.
Maak voor uzelf een kopie van de bestellijst.
Gooi s.v.p. geen bestellijsten in de brievenbus.
De uitgifte van de zaden is gepland op zaterdag 9 maart 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Heeft u geen zaadgids ontvangen, haal er dan een in de kantine.

Pootuien
Ook in 2018 kunt u via de vereniging pootuien bestellen.
De bestellijst is bij deze Tuinpraat bijgevoegd. Inleveren van de bestellijst uiterlijk 13 januari 2018.

Pootaardappelen
Omdat de teelt van Alouette voor de volkstuinder een succes is kunt u deze weer via de vereniging bestellen.
Bij deze Tuinpraat is een bestellijst bijgesloten.
Andere aardappelrassen kunt u bij Garant of van der Wal bestellen.

Oliebollen
Oudejaarsdag gaat de oliebollenploeg weer aan de slag.
Op de bar in de kantine ligt een bestellijst voor de oliebollen.

Gereedschap
Door de tuindienst wordt er gebruik gemaakt van gereedschappen uit de werkplaats achter in de kantine. Als u daar wat haalt, breng het dan ook weer terug en hang het op de plaats waar u het heeft weggehaald.

 

Ingezonden copy Adri Brussaard (tuin 74)

Herfst in aantocht
Eind september. De zomervakantie is nu echt voorbij. De lange avonden in onze volkstuin zijn inmiddels verleden tijd. De avonden worden zelfs met rasse schreden korter en donkerder. Maar de invallende herfst heeft ook zo zijn charme. Er valt toch best nog wel wat te oogsten uit onze moestuin: bramen, late appels en frambozen. Hier en daar nog wat groenten.
Het geheel sluit zich en we gaan op naar de winter. Maar eerst nog wat spitten en ploegen. Dan gaan onze landjes in rust.
De bladeren van de fruitbomen dwarrelen roerloos naar beneden. De snoei staat weer voor de deur, een jaarlijks terugkerende activiteit.
De stilte overheerst op onze tuinen, maar toch: als het weekend aanbreekt, neem bijvoorbeeld de zaterdag, dan is er een gezellige reuring. Vooral in de kantine!

Op onze volkstuin
De bomen en struiken op ons complex spelen een spelletje.
Zo lijkt het tenminste.
Ik zal het even uitleggen:
Zo hier en daar staan hoge bomen, maar ook veel struiken. Een beuk, walnoot, kastanje en natuurlijk veel appel- en perenbomen. Als de herfst aankondigt dat het tijd is om de bladeren te laten vallen, lijkt niet iedere boom daar evenveel voor te velen. Terwijl de ene boom nog vol groene bladeren zit, heeft de andere zijn hele bladertooi al op de grond gesmeten. Ook bomen van dezelfde soort lijken zich niet te houden aan een afgesproken moment om de boel te laten vallen.
Het is net of ze een spelletje spelen “wie het langst zijn bladeren kan houden”.
De grote schoonmaak
Er waren enkele dames die op het idee kwamen om de kantine eens grondig schoon te maken. Maar dat moest dan wel op een zondag gebeuren. Zogezegd, zo gedaan. Op zondag 7 oktober ’s morgens om negen uur waren de dames en heren, die deze klus gingen klaren, al present. De dames Cora, Jet, Yolanda, Martha met als aanvulling de heren Wijndelt, Henk, Bert en Smeets.

Eerst maar eens rustig starten met een bakkie koffie of thee, want de meeste onder ons liggen zondag op dat vroege tijdstip nog in hun mandje.

Vervolgens nam ieder zijn eigen taak in de kantine en/of in de keuken op zich. Alles moest grondig aangepakt worden en dat was dan ook wat er gebeurde.

Plafond, balken, wanden, achter de verwarming, lampen in de nok van ’t Gebouw, lampen aan de wanden, alles moest er aan geloven. Zo ik hoorde van de dames was deze grondige schoonmaakbeurt heel hard nodig en tegelijkertijd werden ook nog eens de nodige lampen vervangen. Zo zie je maar weer: de dames hebben inzicht; wij mannen (gelukkig) niet.

Rond half één zat het meeste werk er op. Op de keuken a dan, want daar moest nog een uurtje in gewerkt worden. Eerst maar eens met z’n allen lunchen, dat hadden de dames en heren wel verdiend.

Na de lunch nog een paar klusjes in de keuken en om twee uur was alles gepiept. Zo zie je maar: vele handen maken licht werk. Zo ik hoorde van ieder was het een gezellige ochtend/middag.

En dan moet ook nog even gezegd worden dat de lunch voortreffelijk was voorbereid door Yolanda!!


Beginners
Ga voor gemakkelijk te telen groente!!!
Als je pas bent begonnen met een moestuin, of je wilt het moestuinieren wat verkennen, ga dan als eerste aan de slag met makkelijke groenten. Starten met eenvoudig te telen gewassen helpt je uiteindelijk beter op de lange termijn. Je krijgt affiniteit met de planten en je weet/begrijpt precies wat ze wel of niet nodig hebben.
Voor de teelt van radijs, sla, erwten, courgette, pompoen, rucola en aardbeien hoef je geen hoge school gehad te hebben. Deze planten zijn dan ook ideale planten om je moestuinavontuur mee te starten.
Tomaten en onder andere aubergines zijn dan weer iets ingewikkelder. Ze hebben meer teeltzorgen en krijgen ook iets vaker te maken met schimmels en ziekten. Laat je echter niet ontmoedigen door de iets complexere teelten, maar ga in het begin vooral toch voor snel en makkelijk. Zo houdt je moestuinieren langer vol en is de kans op succes groter.

Meststoffen geven
Heel wat groenten zijn gulzig en krijgen het liefst af en toe wat extra meststoffen om optimaal te kunnen groeien. Denk maar aan tomaten, komkommers, courgettes, pompoenen, pepers en paprika’s. Dergelijke vruchtgewassen hebben fosfor en kalium nodig, daar worden ze sterker en gezonder van.
Organische vloeibare meststoffen zijn in veel gevallen goed, omdat ze precies bevatten wat dergelijke planten nodig hebben. Je hoeft dan ook niet voor elke plant een andere meststof aan te schaffen.
Er zijn ook echter ook groenten die liever geen extra meststoffen krijgen. Wortel, bol- en knolgewassen, bonen en peultjes doen het uitstekend met alleen compost en goed verteerde stalmest aan het begin van het teeltseizoen.

Moestuinspreuk
De herfst is een seizoen
dat onmiddellijk gevolgd wordt
door het vooruit kijken
naar de lente


Wortels en knollen
Vanouds eten de mensen in de winter veel wortels en knollen. Die zijn goed bewaarbaar en voedselrijk. Sommige soorten kunnen in de grond blijven zitten tot aan de oogst. Anderen moet u echter oogsten en vervolgen vorstvrij bewaren.
In de grond blijven zitten:
Pastinaak, Wortelpeterselie, Schorseneer en Aardpeer.
Vorstvrij bewaren:
Winterwortel, knolselderij, Rode biet, Koolraap en Rammenas.

De kas in het najaar
Om de kas voor te bereiden op de winter is het raadzaam om de gewassen op dat moment te verwijderen. Wacht er niet te lang mee, schimmels die zich inmiddels op de planten hebben gevestigd kunnen overwinteren in de grond, om zich het volgende jaar opnieuw te manifesteren.
De bodem spoelen:
Als je de kas hebt leeggemaakt, is het goed om de staat van de bodem te analyseren. Dit omdat de bodem/grond meestal erg droog is in een kas. Een kas is en blijft een droge omgeving. Zet de hele kas flink onder water, zodat het langzaam kan doorsijpelen in de bodem. Heb je niet genoeg water, dan kan je in de winter, bij sneeuwval, altijd nog dit witte goedje in je kas scheppen.

Kweepeer
Voor de verwerking van deze vrucht, moeten kweeperen tijdig geplukt worden. Wanneer u de vruchten aan de boom laat afrijpen gaat er veel pectine verloren. Het beste moment om Kweepeer voor verwerking te plukken is het wanneer de vruchten net geel beginnen te worden.
Als u ze plukt om lekker in de fruitschaal te laten geuren, dan kunt u ze wel wat langer laten hangen.


Mosselavond
Zaterdag 27 oktober vertrok ik zo rond 10 uur samen met Smeets om de mosselen en tong te gaan halen in Bruinisse. Rond kwart over elf waren we al weer terug op ons complex en na een bakje koffie gedronken te hebben, moesten de mosselen gebaard worden. Smeets, Bert en ik hadden deze klus op ons genomen en rond één uur waren we klaar.


Er was weinig uitval en we hadden wel in de gaten dat de mosselen van goede kwaliteit waren.
Met vier geweldige gastvrouwen en één heer (Yolanda, Martha, Astrid, Lina en Smeets) werd de kantine aangekleed. Alle vijf hadden een eigen rol en alles liep voortreffelijk.
Om vijf uur klopte Sem Bakkers aan, onze DJ Sem, die de avond van muziek zou voorzien. Rond zes uur kwamen de leden aan. Yolanda nam het koken van de mosselen op zich en Gerard zorgde voor de tong. Geweldig Gerard, hoe jij de tong bereid hebt! Tussen zeven en acht zat iedereen heerlijk te eten met een wijntje of biertje erbij, met op de achtergrond de muziek van DJ Sem.
Na het eten werd de muziek een tandje hoger gezet en er kon gedanst worden, met onze jongste telg Roos in het midden.
Zo rond elf uur ging een ieder weer huiswaarts.
Het was een superavond. Vol lof!
Hopend het in 2019 dunnetjes over te doen.


Bevroren water zet uit
Het is misschien een open deur dat bevroren water in omvang toeneemt, maar het heeft ook voor de moestuinierder consequenties.
Voor de tuin betekent het uitzetten van bevriezend water dat regentonnen en gieters kapot kunnen vriezen. Laat de regentonnen, -tanks en gieters daarom leeglopen. Wie in het bezit is van een kas, kan het water nuttig gebruiken en de kas hiermee doorspoelen.
Er is ook een positief effect van het uitzettende bevroren water, met name op de zware kleigronden. Het water dat in de grond zit zorgt ervoor da de compacte klei stukvriest, waardoor de grond in het voorjaar beter bewerkbaar wordt en planten gemakkelijker met hun wortels in de aarde kunnen doordringen.

Vroege spruiten
De eerste spruiten van de normale teelt kunt u in de maand november al plukken. Begin altijd vanaf onderaan en pluk alleen die exemplaren die u groot genoeg vindt. De rest kan nog doorgroeien.
Pluk gelijk ook de slechte en open spruiten eraf. Doe dit ook bij de late rassen die nu nog niet echt oogstbaar zijn, want dan gaat de energie van de plant vervolgens alleen naar de goede exemplaren.
Heeft u gekozen voor de teelt van een hybride ras, dan zijn de spruiten waarschijnlijk in één keer tegelijk oogstrijp.
De zaadvaste rassen kennen een langer oogsttraject.

De parkiet
Op een donderdag in oktober loop ik een rondje over het complex, kijkend van tuin naar tuin. Onze tuinen zien er op een paar na voortreffelijk uit. Opeens viel mijn oog op de Halsbandparkiet. Zo ik weet zijn er in ons dorp al meerdere waargenomen de laatste jaren, maar nog nooit op ons complex zo ik weet. Ik zou niet weten wat ze eten. Ja zaden zou je denken. Altijd gedacht dat de muizen de maiskolven op eten, maar de halsbandparkieten kunnen er ook wat van.
Op tuin 76 zaten 6 gefladderde vrienden heerlijk aan de suikermais te bikkelen.
Zo dat weten we dan ook weer, dat de muizen niet altijd de schuld krijgen.


Wintersla
Veldsla en winterpostelein zijn kleine bladgewasjes, waar u toch veel van kunt oogsten.
Als u half september in een kas of platte bak hebt gezaaid, dan is de eerste oogst nu al mogelijk. Dan praten we over eind november, begin december.
Oogst dan met een mesje alleen de blaadjes en laat het groeipunt van de plantjes in tact. Dan kunt u later nog meerdere keren oogsten, waarbij richting het voorjaar de groei steeds sneller gaat.
Totdat, zo eind maart, de planten gaan doorschieten en het einde oogst is.

Wisseling van de wacht
Jazeker, zo gaat dat, daar ontkomt niemand aan. Ouderen onder ons, op ons mooie volkstuinencomplex haken af. Menigeen stopt tussen de 75 en 80 jaar en laten de tuin, die altijd met liefde verzorgd is, achter. De nostalgie ligt achter hen.
Er staat een nieuwe generatie klaar, zo zit dat in elkaar (geweldig toch).
Zo loop ik van tuin naar tuin, kijkend wat jongeren verbouwen. De namen weet ik niet helaas. Veelal bloemen en ook veel zacht fruit, een beetje vroege aardappelen en wat mij ook opvalt: veel vergeten groenten.
Palmkool, aardpeer, schorseneren, pastinaak, mierikswortel (ook wel peperwortel genoemd) en koolraap.
Zo u dit leest en denkt: “Hoe weet die schrijver dat?”, want de meeste van die gewassen staan immers onder de grond: nou dat zie ik aan het blad. Jong geleerd is oud gedaan.

Vergeten groenten
Palmkool is in opkomst. Het lijkt qua smaak op boerenkool, maar kan wat zoeter smaken als de vorst er over heen is geweest. Misschien leuk om te weten: Palmkool is afkomstig uit Toscane in het Middellandse Zee gebied. In Italië is het een belangrijk ingrediënt voor de (Toscaanse-) soep.
In Nederland groeit de plant in lange smalle bladeren en tijdens de groei gaat de plant de hoogte in. Vooral in de groeiperiode is de plant dus aan aanwinst voor de moestuin. Vanaf de herfst, tot ver in februari, kan het blad van de Palmkool geoogst worden. De vrij dikke nerf in het blad is vrij taai en kan daarom beter weggesneden worden.


Droog bewaren
Als u uien, kruiden of zaden wilt bewaren, dan is het verstandig om die goed te drogen. Daar zijn verschillende manieren voor.
Uien zijn goed te drogen door ze met het blad aan elkaar te binden en dan op te hangen onder een afdak of door ze op een frame van gaas te leggen. Zaadplanten droogt u ook door ze bij elkaar te binden en onder een afdak te hangen. Gaat het om kruiden, dan zijn rekjes voorzien van fijn gaas ideaal. Daarvan kunt u ook meerdere exemplaren boven elkaar stapelen en eventueel samen ophangen op een winderige plaats.

Erfstukken
“Gemaakt voor de eeuwigheid”
De vader van mijn opa heeft twee drietanden laten smeden door de smid in ons dorp Oud-Beijerland. Dat was omstreeks 1900, dus de drietand is nu ruim 100 jaar oud. Maar hij werkt nog alsof hij nieuw is.
Hij is gemaakt van smeedijzer en is heel solide. De steel is inmiddels al wel een paar keer vervangen, maar de vork is nog helemaal zoals toen.
Het materiaal schuurt zichzelf bij gebruik eigenlijk schoon, dus ik heb geen last van roest. Deze twee drietanden zijn dus gemaakt voor de eeuwigheid; zij kunnen nog generaties mee.
Mijn buurman, Henk Korterink, brengt vaak zijn kleinzoon Sven mee naar de tuin. Vaak komt Sven naar mij toe en vraagt dan waar Nodar is. Waarop ik antwoord dat die er niet is. Ik ben dan met de drietand bezig en Sven, 4 jaar oud, pakt deze uit mijn handen.
Ik probeer hem de liefde voor tuinieren bij te brengen, wat zijn opa Henk ook doet. Voor de drietand is hij nu nog te klein, maar er komt een tijd dat Sven deze drietand erft van mij.

De rooi
Rooi uw gewassen met beleid. Als bijvoorbeeld de pastinaken tot mooie lang wortels zijn uitgegroeid, dan kan het nogal eens lastig zijn om ze in hun geheel, zonder breuken en schade, uit de grond te krijgen. Dit geld ook voor de winterpeen.
Het beste schept u langs één kant van de wortels de aarde diep weg, zodat u de wortels vanaf de andere kant, richting die opening uit de grond kunt spitten of trekken.


Het belang van hommels in de tuin
Waarom zijn al die hommels en bijen zo belangrijk voor je tuin? Dat zou je snel merken als er plots geen meer rond zouden vliegen. Maar liefst 80% van de bestuiving op aarde gebeurt door insecten, vooral hommels en bijen dus. Zonder hen zouden er amper groenten, fruit en bloemen zijn. In hun zoektocht naar stuifmeel en nectar brengen ze onbewust stuifmeelkorrels van de meeldraden over op de stamper van een andere bloem en dit leidt vervolgens tot bevruchting.
Je hebt er dus zelf baat bij om zoveel mogelijk van die nuttige diertjes naar je tuin te lokken.
Meng bloemen, kruiden, fruit en groenten door elkaar. Deze variatie trekt hommels aan n zorgt voor meer bestuiving en dus meer oogst.

Oproep
Geachte tuinders en tuinsters:
Het is de bedoeling dat als u snoeihout naar de takkenberg brengt, dat dit hout kort gemaakt dient te worden. Dus a.u.b. geen forse takken, halve struiken of bomen.
Daar hebben we allen baat bij. Dank u.

Kasdruif
In de kas zijn druiven vaak zorgenkindjes. Bij een te hoge luchtvochtigheid is de druivenplant gevoelig voor schimmelinfecties zoals meeldauw.
Druivenbladeren zweten veel bij warm weer, wat sterk bijdraagt aan de luchtvochtigheid in de kas. Daarom moet er ruim gelucht worden. Houdt de grond in de kas niet alleen goed vochtig, maar ook rul. Door regelmatig oppervlakkig te schoffelen en te harken zorgt u dat de bodem niet vermost.

Neusrot
Dat de vrucht van de tomaat aan de onderzijde, tegenover de kant waar het steeltje zit, een ingezonken rotte plek vertoont.
De oorzaak hiervan is niet een virus of schimmel, maar een tekort aan calcium. Als u dit ziet is het dus al te laat. Aantasting is te voorkomen door voldoende calcium via bemesting toe te voegen en te zorgen voor een gelijkmatige vochtvoorziening en verdamping.

Lathyrus
Lathyrus, de geur van zoete nostalgie. Zo ik weet bestaan ze al zo’n 300 jaar, althans zo worden ze beschreven.
Onze reukzin is een van de belangrijke zintuigen die we als mens bezitten. Naast zien, horen, proeven en voelen, is het misschien wel de belangrijkste. Het brengt je in vervoering, maar houdt je ook alert in geval van gevaar. Geuren zijn ook erg persoonlijk en worden individueel anders ervaren. Een vertrouwde geur zorgt vaak voor een gevoel van nostalgie.
Hopend dat ze weer staan te geuren van juni tot september: kom gerust langs op tuin 74. Er staat op zaterdag altijd een bosje voor je klaar!

Augurk
De augurk is het neefje van de komkommer, maar dat wisten we wel. Het verschil tussen beide is niet groot, want de smaak is vaak gelijkwaardig. Alleen de vruchthuid wil nog al eens verschillen. Die van augurken is stekeliger. Ook oogst je augurken het best als ze nog klein zijn; wanneer je ze t groot laat worden, dan hebben ze vaak oneetbare en harde zaden.
De groeiwijze is dan weer wel gelijk aan die van de komkommerplant. Ook de augurkenplant kruipt en klimt. Maar in tegenstelling tot zijn neef is de augurkenplant wel beter bestand tegen gure weersomstandigheden. Buiten geplante augurken kunnen ook last krijgen van meeldauw, maar dankzij goede selectie door de telers blijft die aantasting beperkt.
Zaai in april en plant pas na de ijsheiligen buiten. Ja, BUITEN, want de meeste augurkenrassen hebben de hulp van bijen en hommels nodig om vruchten te vormen.

Geniet
Met geniet bedoel ik langer genieten van al het mooi dat de tuin te bieden heeft. Knip de uitgebloeide bloemen van de Hortensia bijvoorbeeld niet af, maar laat ze zitten tot eind maart, begin april.
Zo kunt u vorstschade voorkomen al zijn de meningen daarover verdeeld.
Maar denk ook eens aan het mooie plaatje dat een laagje rijp of sneeuw van de dorre bloemschermen maakt!

Een gezellige vereniging
Op zaterdagmiddag, tussen 12:00 en 14:00 uur, kunnen alle leden gebruik maken van de heerlijke middaglunch, die dan geserveerd wordt. Voor het luttele bedrag van €2 kunt u een heerlijke lunch gebruiken. Waar vind je dat nog meer? Nergens toch?! Een drankje erbij en u bent voor €3 klaar. En de gezelligheid in de kantine is gratis. Te gek voor woorden, maar het is echt zo.
We hebben de laatste jaren veel nieuwe leden mogen ontvangen. Durf die drempel nu eens over te stappen. Zelf zit ik eind december samen met mijn vrouw Martha alweer 12,5 jaar hier en hebben het goed naar ons zin. En ik denk velen met mij.
Kom op jonge en oudere leden: stap die drempel over en kom naar onze gezellige kantine die binnenkort in een mooie kerstsfeer gehuld zal zijn.

Ik wens iedereen gezellige dagen toe!!

                                                                                                         

                             

Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser  

            

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ed Vroonland

 

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

 

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

 

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Astrid Boersma
Yolanda Lubeek

 

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser