Tuinpraat Info


De Tuinpraat verschijnt 4x per jaar.

De nieuwe Tuinpraat verschijnt op 16 september 2017 en men kan copy inleveren, uiterlijk,

3 september 2017. Copy graag aanleveren op de mailbox van de

redactie vtvtuinpraat@gmail.com