Tuinpraat Info


De Tuinpraat verschijnt 4x per jaar.

De nieuwe Tuinpraat verschijnt op 8 december 2018 en men kan copy inleveren, uiterlijk,

25 november 2018. Copy graag aanleveren op de mailbox van de

redactie vtvtuinpraat@gmail.com