Tuinpraat Info


De Tuinpraat verschijnt 4x per jaar.

De nieuwe Tuinpraat verschijnt op 8 juni 2019 en men kan copy inleveren, uiterlijk,

tot 26 mei 2019. Copy graag aanleveren op de mailbox van de

redactie vtvtuinpraat@gmail.com