Tuinpraat Info


De Tuinpraat verschijnt 4x per jaar.

De nieuwe Tuinpraat verschijnt op2 junii 2018 en men kan copy inleveren, uiterlijk,

18 Mei 2018. Copy graag aanleveren op de mailbox van de

redactie vtvtuinpraat@gmail.com