Het Bestuur

Funkties binnen de vereniging

Funktie Naam Acvtiviteiten
Voorzitter
Tuinuitgifte
Coördinator schouw-commissie
Coördinator bouw-commissie 
Willem Kuilman De voorzitter is belast  met o.a. het besturen  van de vereniging, de algemene zaken en het contact naar buiten voorzover het geen zaken betreft die de Secretaris of commissies afhandelen. De voorzitter is tevens veranwoordelijk voorde  tuinuitgifte en is namens het bestuur contactpersoons voor de onafhankelijke bouw en schouw commissies.
Penningmeester
Ledenlijst
plv voorzitter
plv secretaris
André Elderhorst De penningmeester is  belast met financiën en het bijhouden van de ledenlijst.
Verzekeringen
Secretaris
Public Relations
Coördinator Tuinpraat
Coördinator AED
Leen van der MeijdeSecretaris, Public Relations, AED
Coördinatoren onderhouds-commissie
Ed Vroonland- mechanisch
Adri Brusaard Non-mechanisch
Het onderhoud van alle gereedschappen zowel het zogenaamde hand gereedschap als ook alle aangedreven gereedschappen

Kantinebeheerder
Yolanda Lubeek
Het beheer en coordinatie van alle activiteiten die samenhangen met de exploitatie van kantine
Coördinator Website-commissie Albert Feuth Coordineerd van uit het bestuur de activiteiten benodigd voor het onderhoud en ontwerp van de website van de vereniging
Coördinator AED-commissie Leen van der Meijde De commissie voor de AED (Automatische Externe Defibrilator). Regelt en begeleidt de opleiding en controle van de AED.
Bouw-commissie René van Aartrijk en
Peter de Jong

De Bouwcommissie  regelt en begeleidt de  bouw van opstallen en verleend de vergunningen.
Schouw-commissie René van Aartrijk en Willem Kuilman De Schouwcommissie  ziet er op toe, dat de leden hun  tuin onderhouden in de geest van het huishoudelijke  reglement.
Coördinator drainage-commissie Ed Vroonland  Verantwoordlijk voor onderhoud van de drainage op het complex.
Redaktie Tuinpraat Ineke Bervoets en
Albert Tramper
Luciënne Oomens
Samenstellen van de Tuinpraat, het verenigingsblad
Website-commissie  Vacant De websitecommissie is verantwoordelijk voor ontwerp en onderhoud van de website van de vereniging.