40-jarig jubileum


Op zaterdag 20 augustus 2017 vierde de vereniging haar 40ste verjaardag.
Rond 14:00 uur kwamen vele tuinders en bezoekers naar de kantine, waar men onthaald werd met koffie/thee en gebak.

Het gebak was bijzonder, want op de taart stond het logo van de vereniging evenals op de kleine gebakjes.

Ook de burgemeester bezocht de vereniging om haar te kunnen feliciteren.

Alvorens zij of de voorzitter het woord zouden richten tot de aanwezigen, hielden zij elkaar bezig met praten.

Allereerst heette voorzitter Jan Jansen iedereen welkom. Hij memoreerde in het kort het ontstaan van
de verenigingen gebeurtenissen in de 40 jaar.

Ook sprak hij zijn bewondering uit over het feit dat na de operichting (40 jaar geleden) 70 leden een stuk grond, omgeploegd grasland,
"om toverden"in een stuk grond waar de leden met hun tuin konden beginnen. Ook werd aandacht besteed aan het feit
dat de vereniging alleen kan bestaan door het groot aantal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan de vereniging
niet bestaan. Vervolgens nodigde de voorzitter de burgemeester uit de feesttaart aan te snijden en na enige aarzeling
werd het mes in de taart gezet.
Na deze aktie nam de burgemeester het woord en richtte zich tot de aanwezigen. Allereerst werd de
vereniging gefeliciteerd met het 40-jarig jubileum. Een vereniging met een wachtlijst van geinteresseerden moet wel
een gezonde vereniging zijn. Ook legde zij de nadruk op het feit dat een vereniging niet kan bestaan zonder
vrijwilligers. Verder ook dat tuinieren een gezonde hobby is, waarbij men veel beweegt en ook kan ont-stressen. Er zijn
zelfs indicaties dat volkstuinders iets ouder worden dan de gemiddelde Nederlander.

Zoals eerder gezegd,"Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers" en een van deze vrijwilligers, die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging is Adrie Smeets. Adrie is kantinebeheerder, zorgt voor
de bestellingen en is lid van het bestuur. Het is bijzonder jammer dat zijn vrouw vrouw Lijnie kortgeleden
is overleden, want samen met zijn vrouw was Adrie een belangrijke spil in de vereniging.

De burgemeester kon met doelgerichte en vooral hartelijke woorden Adrie toespreken.
Zijn inzet werd beloond met een koninklijke onderscheiding. Adrie kreeeg te midden van de aanwezigen, waaronder
zijn kinderen, de onderscheiding opgespeld. Daarnaast kreeg Adrie nog een mooi boeket bloemen.

Het toekennen van deze onderscheiding gaf het jubileumfeest nog een extra feestelijk tintje.

Verder kreeg de vereniging een beeldje van het oude raadhuis.
Na het officieele gedeelte werd de kantine nog meer gevuld met mensen en werd het jubileum gevierd met
hapje en een drankje.
Het voltallige bestuur werd in het zonnetje gezet.

Voorzitter Jan houdt het beeldje in zijn hand.Na de uitreiking van de onderscheiding en de bijbehorende toespraak , maakte de burgemeester met de
voorzitter een rondgang over het complex. Er werd vooral even stilgestaan bij de tuin van de fam.
Smeets met de bijzondere planten in de kas.
Er werd ook een bezoek gebracht aan de tuin van de fam. Koppelaar.
Bij een tuin met een vrouwelijke tuinier bleef het gezelschap staan om een praatje te maken.
De burgemeester kreeg groenten in een plastic tasje om mee te nemen naar huis.
In de kantine ging het jubileum feest gewoon door.
In de keuken werd er af en toe overleg gepleegd.
Voor de kleintjes was er ook aandacht want op het parkeerterrein stond een indrukwekkend gebouw.
Al met al was het een bijzonder prettig en feestelijk jubileum.