REANIMATIEVrijdagavond 21 april 2017 hebben we weer de eerste reanimatie-herhalingscursus gehouden
in de kantine. De instructrice is Nel de Koning en zij vertelt de deelnemers over de nieuwe
regels voor het melden bij 112 en vooral waar we als deelnemers op moeten letten.
De nieuwe regel is dat wij sneller 112 moeten bellen met de melding van "persoon is
bewusteloos en ademt niet meer. Starten met reanimatie."

De praktijk heeft geleerd dat de reanimatie zo snel als mogelijk gestart moet worden,
waardoor de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk stijgen. Vooral ook de
nare bijverschijnselen worden hierdoor enorm gereduceerd.Nel geeft bij de aanvang uitleg. Zo is al te zien dat de AED-klaar ligt voor gebruik en de elec-

troden zijn ook al geplakt op de aangegeven plaatsen op de borst van de patient.
Ze laat ook zien hoe lang 2 minuten reanimeren is en hoeveel energie dat kost.

Verder dient er op gelet te worden dat de patient in de goede ligging ligt om gereanimeerd
te kunnen worden. Indien dit niet het geval is, is er een speciale greep om de patient

te draaien. Men dient er op te letten dat er voorzichtig gedraaid wordt.
Er wordt geoefend in groepjes van twee . Dit om de reanimatie zo vlot mogelijk te laten
verlopen en zo min mogelijk tijd te verliezen.

De electroden zitten in een plastic zak, gekleefd op een middenstuk.
Ze moeten voorzichtig los gemaakt worden en op de aangegeven plaatsen
op de borst van het slachtoffer worden aangebracht.
Er wordt gestopt met handmatig renimeren omdat de AED aangeeft dat er een schok toe-
gebracht wordt en dit gevaarlijk is voor de reanimeerders.

De AED geeft aan dat een schok toegebracht gaat worden en er geen kontakt meer moet
zijn met het lichaam van de patient.

 

Zo'n avond is niet alleen leerzaam, maar vooral ook gezellig.