Tuinpraat december 2019

Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,

Beste Tuinvrienden,

De laatste Tuinpraat van dit jaar moet op stapel gezet worden dus begin ik aan mijn bijdrage hiervoor. Wij kunnen weer terugzien op een jaar waarin weer veel gebeurd is. Het belangrijkste huzarenstuk was de renovatie van onze keuken. Die werd door een team vrijwilligers omgetoverd tot een mooie, praktische, ja professionele werkruimte. Als finishing touch werd de achterwand van de kantine door onze huisschilder Leo van Haaff voorzien van een fraaie pastelgroene kleur.

Het windscherm op het terras voor de kantine stond op instorten en is door de altijd behulpzame en kundige Henk Korterink vervangen door een kwaliteitsschutting die de komende 25 jaar niet meer vervangen hoeft te worden. Om het af te ronden werd het verwilderde perk voor de kantine gerooid door de tuindienst en wij zijn benieuwd hoe dat perk opnieuw wordt ingericht.

Wij hadden weer een volledige bezetting van ons park, waarbij ik moet opmerken dat er einde van dit jaar toch een paar, wat “moeilijke” kavels te huur zijn (zie hiervoor verder in deze Tuinpraat).

Het bestuur werd uitgebreid met twee leden t.w. Yolanda Lubeek en Wijndelt Dallinga. Beide bestuursleden hebben zich al aardig ingewerkt en functioneren al prima in onze organisatie. Yolanda heeft inmiddels het kantinebeheer overgenomen van Adrie Smeets en het mag gezegd worden dat de kantine bij haar en haar vaste medewerksters/-ers in goede handen is.

De BBQ- en mosselavonden werden door Yolanda en haar team uitstekend georganiseerd en de kwaliteit van het gepresenteerde was perfect, evenals de ambiance in onze kantine. Die was voor deze gelegenheden omgetoverd tot een gezellig, chic restaurant met


linnenkleed gedekte tafels waarop leuke zelfgemaakte tafeldecoraties stonden.

Jammer te moeten constateren dat bij dit soort gelegenheden veelal dezelfde leden komen en dat de relatief nieuwe leden sterk ondervertegenwoordigd zijn. Vandaar mijn oproep aan een ieder:

Neem ook eens deel aan activiteiten die voor alle leden worden georganiseerd !!

Om op Adrie Smeets terug te komen: Adrie heeft in Coby een nieuwe levenspartner gevonden en dat is natuurlijk, na het plotseling overlijden van Lijnie in 2016, geweldig fijn voor hem. Ik wens Adrie en Coby hierbij nog veel gelukkige jaren samen toe.

Heel jammer, maar begrijpelijk is dat Adrie aan het einde van het jaar onze vereniging gaat verlaten. Het bestuur heeft in de laatste vergadering Adrie bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Adrie heeft heel veel voor de vereniging gedaan en betekend . Samen met Lijnie heeft hij de kantine op professionele wijze gerund en er voor gezorgd dat de kantine op een gezonde manier winstgevend is geweest. Niet voor niets ontving hij enige jaren geleden een Koninklijke onderscheiding als waardering voor zijn grote inzet voor onze vereniging. Namens de vereniging werd Adrie bloemen, een dinerbon en een aantal flessen mooie wijn aangeboden.

Dit jaar waren er door de droogte, weer regelmatig problemen met de watertoevoer naar ons complex. Inmiddels heeft het bestuur door informatie van o.a. Ed Vroonland en Ewoud van de Ven een goede inzage gekregen in de oorzaak van de gebrekkige waterinvoer en is het Waterschap aangeschreven en verzocht om hierover met ons te praten. Het Waterschap is een ambtelijke organisatie en het zal de nodige tijd kosten om hiermee tot een goede overeenkomst te komen. Maar wij blijven ons hiervoor beijveren!


Dit jaar heeft, naast alle hoogtepunten, ook een aantal dieptepunten gekend. In de vorige Tuinpraat moesten wij jullie al melding doen van het plotseling overlijden van ons jarenlange lid Han de Jonge.

Volkomen verrast en ontzet werden wij door het totaal onverwachte overlijden van onze NELIS, Cornelis Gerdzen. Nelis is 38 jaar lid van onze vereniging geweest, was nagenoeg dagelijks  in zijn tuin / paradijsje  te vinden en stond altijd iedereen met raad en daad bij.
Hij was kortom: geweldig fijne vent en een voorbeeldig lid van onze VTV.
Bij de begrafenis in Rotterdam waren ruim dertig leden van onze vereniging aanwezig; een bewijs hoe Nelis door onze leden is gewaardeerd. Verder in deze Tuinpraat vindt u een in memoriam van Adrie Brussaard over Nelis.

Rest mij nog jullie allemaal een goed jaaruiteinde toe te wensen en gezellige feestdagen. Ik hoop dat jullie in grote getale de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari in ons clubgebouw komen bijwonen.

Met vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden:
Tuin 75 ( van Brakel ) gaat naar Piet Vos.
Tuin 9/10 ( Groenenboom ) gaar naar Ingrid Pegels.
Tuin 117 ( K.Fix ) gaat naar Esther Abresch.
Tuin  37b ( den Broeder ) gaat naar Suzanne Walraven.

Wij wensen de nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging en hopen dat zij veel plezier aan hun tuin mogen beleven.

Vrijkomende tuinen per 1/1/2020:
Tuin    57 Reigwein   260  m2
Tuin    85 Meelhuijsen 376 m2
Tuin    69 Smeets  245  m2
Tuin  134 Hoogervorst  225 m2

Van Leen van der Meijde (secretaris)

Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar organiseert het bestuur weer haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. De receptie wordt gehouden op zaterdag 4 januari 2020 en wel van 14:00 uur tot 16:30 uur in ‘t Gebouw.
De kantinecommissie zal u deze middag met een hapje en drankje verwennen.
U komt toch ook?!

 

Agrimarkt
Via de mail heeft u kennis kunnen nemen van de geweldige actie van de vertrekkende Agrimarkt. Wij mochten daar tuinartikelen gratis komen weghalen, daar het anders vernietigd zou worden. De hoeveelheid was zo groot, ook nadat wij artikelen die wij voor de vereniging  konden gebruiken apart hadden gezet, dat wij besloten het restant jullie aan te bieden voor een symbolisch bedrag. Dit heeft de vereniging de somma van ongeveer €190 opgeleverd.
Onze dank gaat ook uit naar de tuinleden die zich ingespannen hebben dit mogelijk te maken; Chapeau!

 


 

Adrie Smeets
Tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 15 november jl. hebben wij afscheid genomen van Adrie Smeets, die per 1 januari 2020 zijn lidmaatschap van onze vereniging opgezegd heeft.

Adrie is bestuurslid geworden in 2010 met als functie kantinebeheerder. Mede dankzij zijn vrouw Lijnie heeft dit geleid tot een geweldig draaiende  kantine met enthousiaste medewerkers.

Wij kennen Adrie van meer dingen die er voor zorgde dat vrijwel alles vlekkeloos verliep binnen onze vereniging. Denk aan zaden, plantjes, feestavonden en nog meer praktische zaken die door Adrie geregeld werden.

Dat dit door de vereniging zeer gewaardeerd is blijkt uit de voordracht voor een Koninklijke onderscheiding. Het lintje werd hem tijdens het 40-jarig jubileum van onze vereniging opgespeld door de waarnemend burgemeester mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld. Een feestje met een zwart randje daar kort hiervoor Lijnie plotseling was overleden.
Adrie is zich hierna vol in blijven zetten voor ons “cluppie”.

Helaas voor ons, maar zeer gelukkig voor hem, is er een nieuwe vrouw in zijn leven gekomen. Hierdoor is zijn leventje wat de tuin aangaat verandert en kan hij niet meer voldoende tijd aan zijn tuin en de vereniging besteden. Vandaar dat hij stopt.

Alles heeft zijn prioriteiten en daarom wensen wij als bestuur en namens alle leden Adrie en zijn Coby nog heel veel gelukkige jaren toe, al is het dan niet meer bij ons.

Namens het bestuur, Leen van der Meijde  (secretaris)

 


 

Nieuwjaar 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie welke  gehouden wordt op: zaterdag 4 januari 2020 in het “t Gebouw”
U bent welkom van 14:00 tot 16:30

 

 

komt allen!!


Van onze kantinebeheerster Yolanda Lubeek

Hallo tuinleden,

De afgelopen maanden is er al het één en ander veranderd in de kantine, officieel vanaf 1 januari 2020 zal ik de werkzaamheden van Adrie Smeets overnemen. We zijn al een paar maanden bezig, maar dat doe ik niet alleen, een hoop mensen werken hier al aan mee. Samen met andere vrijwilligers zorgen we voor het wel en wee van de kantine.                       

Met Martha Brussaard regel ik samen de kantinediensten en de schoonmaakdiensten,feestjes, de BBQ-avond en mosselavond. Maar Martha doet meer. Ze neemt elke week de was mee, zorgt dat de lege flessen netjes in de glasbak komen en zij zorgt voor de koffie, een drankje en hapje bij de maandelijkse klaverjasavond. Ook Lina Vermaas helpt ons bij de feestjes, speciale avonden of activiteiten die in de kantine plaats vinden.                  

Dan hebben wij onze klusser Henk die na het verbouwen van de keuken de smaak te pakken heeft. De achterwand van de kantine is nu ook mooi afgewerkt. Het hout lag er al 2 jaar, was inmiddels een beetje krom geworden maar het eindresultaat is weer een mooi gezicht.              

Daarna is de voorkant al een gedeelte aangepakt. De oude schutting is, onder toeziend oog van Willem Clement, met de tuindienst verwijdert. En Henk, ik zal het zelf maar zeggen: in opdracht van Yolanda lag de volgende klus al voor je klaar: een nieuwe schutting moest geplaatst worden. En het resultaat mag er zijn er staat een mooie schutting.

Cora Visser zal de taak op zich nemen om de aanplanting te verzorgen.


Ook Adri Brussaard staat zijn mannetje, bij alle klussen is hij van de partij. Maar hij is ook de baas van de takkenberg. Hij heeft er voor gezorgd dat een tuinlid, die bij de groenvoorziening van de gemeente werkt, 3 à 4x per jaar de takkenberg met een schoffel bewerkt. Daardoor zorgt hij ervoor dat die niet elk jaar leeg gemaakt hoeft te worden. De vereniging spaart hierdoor weer kosten uit.     

Met Leen samen houden we goed in de gaten wat er ingekocht moet worden, zodat we niet gaan misgrijpen. En samen met Bert Lubeek halen zij de zware boodschappen.

Leen en Bert zullen samen ook de zaden, aardappels en uien gaan verzorgen.                 

Mijn dank gaat ook uit naar Leo van Haaff voor het verven van de achterwand.             

Nieuwe leden roep ik op om eens gezellig kennis te komen maken in de kantine. Je kunt er terecht voor een kopje koffie, drankje, een lekker broodje die op zaterdag wordt gemaakt, of voor vrijwillig advies over
Tuinieren. Er zitten genoeg wijze mensen die hier iets over kunnen vertellen.                  

 

                       

Mededelingen kantine                                                        
Op vrijdag 13 december, vanaf 20:00 uur, hebben wij onze jaarlijkse kerstklaverjasavond, samen met tafeltennisvereniging SORRY. Inschrijven kan in de kantine, ook is er een loterij met mooie prijzen.

Zaterdag 22 december wordt er een kerstavond georganiseerd. We maken allemaal een gerechtje, zodat we gezamenlijk een mooi buffet krijgen. In de kantine kan je je inschrijven voor deze avond en wat voor hapje je maakt zodat er genoeg variatie is. Drankjes zijn voor eigen rekening, de avond begint om 17:30 uur.

LET OP LET OP LET OP                                                               
Er worden geen oliebollen meer gebakken in de kantine. De pan waar de oliebollen altijd in werden gebakken is te groot voor de bladen in de nieuwe keuken. Dit levert een te groot risico voor de bakkers.          

Voor het nieuwe jaar hebben we weer mensen nodig die een handje willen helpen met de schoonmaak van de kantine en voor de kantinediensten op de zaterdagmiddag en zondagmiddag. Wie willen ons komen helpen? Kom een keer langs, het is ook mogelijk om een keer met een vrijwilliger mee te lopen om te kijken wat het precies inhoud.                                                                      
Voor de vaste vrijwilligers die al kantine diensten draaien:
Jullie kunnen vast opgeven op welke data je geen kantinedienst kan draaien, zodat we met de planning voor 2020 hier rekening mee kunnen houden. Je kunt dit mailen naar h.lubeek@kpnplanet.nl.

Bij deze Tuinpraat zitten ook de nieuwe zaadlijsten, aardappellijst en uienlijst. Graag deze inleveren tot en met zondag 12 januari 2020 in de kantine in het postvak zaadlijsten.                                                  

Yolanda Lubeek
Zaterdag 26 oktober 2019

Deze avond hadden we weer onze jaarlijkse mosselavond.

Adri Brussaard en Bert vertrokken in de ochtend om de mosselen
en sliptong te gaan halen in Bruinisse. Martha en ik zorgden vast voor de voorbereidingen voor deze avond.

Gerard kwam ons helpen met de sliptong, hij is daar een expert in.
De sliptong zag er mooi uit, maar dit jaar waren de mosselen
van zeer hoge kwaliteit.

Het koken van de mosselen ging perfect, nu niet tobben met gasflessen, maar een echt gasfornuis. Binnen zeer korte tijd hadden we
de mosselen warm. Wat hebben we de afgelopen jaren zitten tobben.Al met al een hele gezellige avond, met dank aan Gerard voor het bakken van de sliptong, de bediening door Martha en Lina onder toezicht van Henk. En Cora bedankt voor de kruidenboter.           Yolanda Lubeek

 Ingezonden copy
Adri Brussaard (tuin 74)

In memoriam

 

 

 

 

Dit is de 4e Tuinpraat die dit jaar verschijnt, maar de 1e na het overlijden van Nelis Gerdzen. Een Tuinpraat die hij niet meer zal lezen.

Woensdag 30 oktober, ’s middags aan de “Goudkust”, hadden Nelis, ondergetekende en nog enkele andere tuinleden, de grootste lol met elkaar. Toen kwam donderdag 31 oktober het bericht binnen, dat Nelis de woensdagavond daarvoor was overleden.

Er heerste een grote verslagenheid onder de tuinleden. Velen onder ons zullen hem missen. Hij was altijd op de tuin en altijd bezig voor zijn medemensen. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor onze volkstuinvereniging. Nelis was een lid om trots op te zijn.

Nelis: bedankt voor wie je was!

Mede namens jouw tuinvrienden,
A. M. Brussaard (Adri)

Pompoenzaad
Het is verleidelijk om pompoenzaad gewoon uit uw zelfgekweekte pompoenen te halen. En dat kan ook prima, al moet u dan niet te veel waarde hechten aan het pompoenras dat u volgend jaar gaat kweken. Pompoenen zijn kruisbestuivers. Dus de kans dat uw pompoenzaad hetzelfde ras oplevert als dat u dit jaar geteeld hebt, is klein.
Als u twee rassen hebt gekweekt, of er staan in de buurt nog andere pompoensoorten, dan wordt de oogst van volgend jaar een verrassing.

Kruiden
Als u nog kruiden in de moestuin hebt staan, geef ze dan nu een beschutte plek. Zet tijm, rozemarijn, peterselie en bijvoorbeeld bieslook in de koude bak of kas. Hierdoor kunt u de komende tijd nog verse kruiden blijven oogsten.

De kas
Vergeet nooit dat er van tijd tot tijd een laagje grond uit de kas gehaald moet worden. Elk jaar wordt er immers compost ingebracht en langzamerhand wordt daardoor de bodem te hoog. Inmiddels kan dan de teeltlaag voor de ramen komen te liggen en dat is niet de bedoeling.

Rabarber
Als u nog geen rabarber in de tuin hebt, dan zijn de maanden oktober en november het beste moment om een wortelstek te planten. Vraag gerust een medemoestuinder om een stuk van de kluit.
Het is goed om de rabarber elke vijf à zes jaar een nieuwe plek te geven. Dus wellicht is het bij de buren toch net de tijd om deze een keer uit de grond te halen.
Snij de kluit in stukken en plant een stuk met minimaal drie knoppen op de nieuwe plek. Geef een rabarberplant minimaal een m² ruimte en oogst vanaf het 2e jaar.


Fruitgewassen
Aanplanten
Fruitgewassen vragen, vergeleken met andere voedselgewassen, relatief weinig zorg. En aan wild (onveredeld) fruit hoeft u in principe helemaal niets te doen.
Fruitgewassen dragen bij aan de vormgeving en de leefbaarheid van de tuin. Het zijn belangrijke drachtplanten voor insecten en een voedselbron voor vogels.
Verplanten
Wanneer u niet tevreden bent over de standplaats, dan kunt u klein fruit en jonge fruitbomen nu zonder problemen verplanten naar een betere plek. Probeer de struiken of boompjes altijd met een zo groot mogelijke kluit over te zetten. En snoei ze daarna gelijk in model. Verslepen op een stuk dekzeil is bij grotere wortelkluiten de minst inspannende oplossing.

Goed kijken en handelen
Voor de biologische tuinder/-ster is aandachtig kijken en tijdig handelen de belangrijkste strategie. Voer de door monilia-rot aangetaste twijgtoppen of vruchten consequent af, want ze blijven anders een blijvende bron van besmetting. Snijdt ingekankerde plekken in de stam (vruchtboomkanker) weg tot ruim in de gezonde bast. Vervolgens afdekken met wondpasta. Snoei ernstige infecties, zoals loodglans en bacterievuur, weg tot ruim in het gezonde hout. Voer dit besmettelijke afval af in een vuilniszak of verbrand het. Gooi het nooit op de takkenberg!!
Desinfecteer uw gereedschap na dit werk met spiritus of wasbenzine.

Bijensoorten
In Nederland leven ongeveer 350 wilde bijensoorten, waarvan het overgrote deel in de grond nestelt. Als je soorten zoals metselbijen, behangersbijen en maskerbijen in je tuin wilt hebben, maak dan een bijenhotel. In een hoek van de tuin wat stenen, planken, hout en daartussen bamboestokjes en stro volstaat ook Als je hier en daar verticale gleufjes maakt, dan kunnen ook de vlinders nog in dit alternatieve hotel overwinteren. En dit alles komt allemaal ten goede aan de bestuiving.
Verdwenen
Eind augustus 2019 hebben we weer eens ongewenst bezoek mogen ontvangen. Bij sommige tuinders onder ons was er behoorlijk veel fruit uit de bomen ontvreemd. Pruimen, peren, appel: alles gejat en in behoorlijke hoeveelheden. Voor de handel: wie zal het zeggen?
Je komt naar je tuin om wat fruit te plukken, nog niets in de gaten hebbend. Je staat voor de boom en ziet dat alles is geplukt. Dan sta je toch even raar te kijken en denk bij jezelf: hoe kan dat nou?
Ja tuinleden, dat zijn vervelende situaties. Altijd aangifte doen! Eens lopen ze tegen de lamp!

Een fruithaag aanplanten
Wie een fruithaag met leifruit aanplant moet er wel goed op letten dat de leiboompjes geënt zijn op een zwak groeiende onderstam. Vruchtbomen zijn altijd op een onderstam geënt en als die tierig (sterk groeiend dus) is, is het moeilijk om de groei in de hand te houden. En voor een haag heb je nu eenmaal geen grote en tierig groeiende lei-fruitboom nodig.
Ook kleiner fruit komt in aanmerking voor de tamme haag. Je kunt een mooi scherm maken van druiven boven aalbessen.
Een leuke haag maak je van Japanse wijnbes met zijn opvallende zacht behaarde en opvallend rode uitlopers. De bessen zijn maar klein, maar je kunt ze allemaal zelf oogsten: de vogels eten niet mee van deze vrucht. Zij kunnen er namelijk niet bij, omdat de vruchten verstopt zitten tussen de samengevouwen kelkbladen. En de vogel? Die voer je gewoon met ander (rot) fruit.

Kersen
De laatste jaren worden door onze tuinleden veel kersen aangeplant. Let wel op: koop altijd een halfstam of een struikvorm. Het voordeel van een struikvorm is dat je nooit een trap nodig zal hebben en de kersen dus gewoon staande kunt plukken. Bij een halfstam boom heb je een lange trap nodig. Een halfstam wordt minstens 4,5 à 5 meter hoog. Een struikvorm wordt ongeveer twee meter hoog.
En  kies dan altijd  voor een heerlijke zoete kerssoort, bijvoorbeeld Kordia. Maar dat is aan u. Smaken verschillen, de een houdt van zuur en de ander van zoet.
Knoflook
De beste tijd om knoflook te planten is in het najaar, want om een goede bol te vormen heeft knoflook minstens een maand koud weer, met temperaturen onder de 10°, nodig. Aanplanten zo’n drie tot vijf weken voordat het echt gaat vriezen en ook de grond dus bevriest, is ideaal. Maar het probleem is natuurlijk dat je nooit van te voren al kunt weten wanneer de winter precies in zal zetten. De beste planttijd is van half oktober tot half november, hoewel we met zijn allen merken dat de planttijd door klimaatverandering wat opschuift.
Zelf vind ik het altijd spannend als het voorjaar aanbreekt, hoe de knollen er dan uitzien.

Met een paar mede tuiniersters maken we er een wedstrijd van wie de grootste bollen voor de dag kan toveren.

Het soort dat we telen heet “Rosewood”.

 

2019 - Het jaar rond
Januari, februari en maart: een paar vorstdagen, maar dan hadden we het wel gehad.
In april en mei hebben we heel wat mooie dagen gehad, maar de grondtemperatuur was te koud. De meeste leden onder ons hadden in mei al de boontjes gelegd, maar ze wilden nog niet kiemen en lagen te rotten in de grond. Voor bonen moet de minimale grondtemperatuur 19°-20° zijn. Maar niet klagen, uiteindelijk kwam alles goed.
Juni brak aan: aardbeien, boontjes, vroege aardappelen, uien, vele groentesoorten, bloemen, steen- en pitvruchten: alles in overvloed. En ook nog eens goed van smaak.
Ik schrijf dit stukje in september. De wintergroenten komen er dus nog aan. En voor we het weten is het al weer kerst.
Laat 2020 maar komen.


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                           Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                           Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Yolanda Lubeek                    Coördinator namens het bestuur
Martha Brussaard

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser

g!

 

 

De w