Tuinpraat december 2015

Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,

Het is 12.00 uur en buiten is het pikdonker; een nieuwe regenbui kondigt zich aan. Prima moment om mijn stukje voor de Tuinpraat te schrijven. Ik kijk even in de Tuinpraat van december vorig jaar en constateer dat er toch een zeker patroon in onze gezamenlijke activiteiten is te ontdekken.

Ik had 20 november kantinedienst en ondanks het druilige weer was de slootploeg op volle oorlogssterkte aanwezig. Op deze dag zou de laatste hand aan deze jaarlijkse klus gelegd worden. Blijmoedig trokken de kompels te velde om enige uren later besmeurd maar nog steeds in de beste stemming van de koffie te komen genieten. Het vorig jaar heb ik een oproep gedaan aan de jongeren onder ons om zich ook eens op te geven voor de slootploeg. Toegegeven; het is werk voor stoere binken die met een schop weten om te gaan en het is echt teamwork. Uiteraard hoef je geen tuindiensten te draaien als jij je meldt voor de slootploeg. Nog steeds kun jij je hiervoor opgeven bij nestor Leen Groeneweg ( tel. 613967 ).

Ja, 2015 is weer een jaar geworden waarin veel werd bereikt.
Het “Kralingse Bos” werd in een record tempo gerooid, geëgaliseerd en landbouw rijp gemaakt. Met name de professionele inbreng van Mark Elderson droeg bij aan het volbrengen van deze grote klus.

Ja, en toen kwam de fa. Heerschap nieuwe drainagepijpen leggen. In ruim 30 tuinen moesten tracés van 2 meter breed worden gemaakt om hierin machinaal geulen van 1 meter diepte te kunnen graven. Natuurlijk werd hier en daar wel gemopperd over deze overlast maar toen het uur U daar was kwamen ruim 30 tuinders opdagen om mee te helpen. Nogmaals allemaal hartelijk dank hiervoor! Ik kan hierbij ook melden dat de nieuwe drainagepijpen al volop water afvoeren en uitstekend functioneren.


Activiteiten waren er ook dit jaar weer volop. Een perfect georganiseerde BBQ en een mosselavond, georganiseerd door de kantinecommissie, waren werkelijk culinaire hoogstandjes. T.g.v. de BBQ-avond werd een prachtige partytent aangeschaft die, hoop ik, nog vaak van pas zal komen. De opkomst was redelijk maar ik denk dat er meer leden waren gekomen als zij geweten hadden dat alles zo goed verzorgd, betaalbaar en ………...lekker….ja heerlijk was.

Dus: doe mee met zulke activiteiten in 2016 !!

In de onlangs gehouden bestuursvergadering werd de wenselijkheid geuit om een PR-commissie in het leven te roepen. Natuurlijk; onze vereniging bestaat uit ruim 130 leden die vooral gefocust zijn op hun eigen tuintje. Maar het is broodnodig dat een aantal leden zich ook inzet voor het belang van de vereniging. De verschillende commissies die wij hebben functioneren goed maar het zou een goede zaak zijn wanneer er een PR-commissie zou komen. Te denken valt aan 2 dames die door de leden geïnformeerd worden over wel en wee van de leden en hier namens de vereniging op reageren. Ik doe hierbij een oproep aan 1 of 2 dames om zich hiervoor te melden.

Helaas moesten wij dit jaar door overlijden afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid, de heer Theo Blankenstein. En zoals ieder jaar stoppen leden met tuinieren en komen er nieuwe leden bij. Erg jammer vinden wij het vertrek van Kees Andeweg, die na 18 jaar lid geweest te zijn door drukke werkzaamheden gedwongen is met tuinieren te stoppen. Kees is jarenlang bestuurslid geweest en was een zeer prettige collega met een goede eigen mening. Kees, namens ons allemaal bedankt, het ga je goed en….mocht je weer wat ruimer in je tijd komen te zitten...je bent altijd weer welkom.

Ik moet een einde aan mijn artikeltje maken wil ik niet door de redactie op mijn vingers worden getikt. Toch nog even een paar zaken. Bestel tijdig oliebollen bij de bar. Op Oudjaar worden er weer zo'n 1000 gebakken door inmiddels professionele bollenbakkers. Nergens lekkerder en goedkoper en….je “spekt “ hiermee ook de verenigingskas. En noteer in jouw agenda de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari!

Verder wil ik namens het bestuur al degenen die zich dit jaar ingezet hebben voor de vereniging van harte hiervoor bedanken. Jullie allemaal wensen wij goede feestdagen toe en alvast een goed en gezond 2016.

Met vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.

 

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden:
Tuin 92 ( hr. Dekker ) gaat naar Martin van der Velden.
Tuin 125 ( Ton Goud ) gaat naar Idris Saoud.
Tuin  6  ( Andeweg ) gaat naar Ton Goud.
Tuin 11 ( van Rijsbergen ) gaat naar Annemieke Zuidgeest.
Tuin 62 ( Zuidgeest ) gaat naar de heer Dirk Jan Pegels.
Tuin 131b ( Bison ) gaat naar tuin 131a ( Karin Bos ).
Tuin 61 ( Pegels ) gaat naar Marie José Roefs.
Wij wensen de nieuwe leden welkom in onze vereniging en veel tuinplezier.

Jan Jansen

                      

Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

Kerstklaverjassen
De jaarlijkse Kerstklaverjasavond, in samenwerking met tafeltennis vereniging “Sorry”, is deze keer op vrijdag 18 december. Aangezien er maar ruimte is voor maximaal 12 tafels, is dus tijdig inschrijven gewenst. Ook deze keer zijn er mooie prijzen te winnen, ook bij de verloting. Als u ook een leuke, gezellige kaartavond wilt hebben, kom dan zeker op 18 december naar ’t Gebouw. U bent van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur. Deelname € 5,00.

KG plantjes
Bij de Tuinpraat van februari wordt een bestellijst voor KG plantjes bijgevoegd. In principe worden er weer dezelfde planten als voorgaande jaren ingekocht.


Zaadgidsen
Wij hebben er voor gekozen om de leden die de laatste jaren iets bij Garant of van der Wal besteld hebben, een zaad gids te geven. Leden die geen zaad gids ontvangen en er toch een wil hebben, kunnen deze in de kantine afhalen. Nieuwe leden krijgen wel altijd een zaad gids aangeboden.
Stuur de bestellijst niet zelf naar de leverancier, want dan klopt onze administratie niet meer. Maak voor uzelf een kopie van de bestellijst.

Gebruik voor elke leverancier het juiste bestelformulier.
Uw bestellijst inleveren kan tijdens de openingstijden van de kantine. 
Deponeer uw bestelling in het vakje “ZAADLIJSTEN” uiterlijk 17 januari 2016.
Gooi s.v.p. geen bestellijsten in de brievenbus.
De uitgifte van de zaden is gepland op zaterdag 12 maart 2016 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Pootuien
Ook in 2016 kunt u via de vereniging pootuien bestellen.
Onze pootuien zijn meer als 30% goedkoper dan bij de zaadhandel, omdat wij rechtstreeks bij een grote exporteur kunnen inkopen.
De bestellijst is bij deze Tuinpraat bijgevoegd. De prijzen niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Inleveren van de bestellijst uiterlijk 17 januari 2016.

Oliebollen
Over enkele weken is het weer zover. Vroeg in de morgen van 31 december, zo omstreeks 6 uur gaan wij van start om de oer-Hollandse traditie in stand te houden. Wij gaan weer oliebollen bakken.
De prijs is hetzelfde gebleven, 4 voor € 1,20.
Ook hebben wij appelbeignets voor € 1.00 per stuk.
De oliebollen kunnen besteld worden via de bestellijst in de kantine.
Afhalen kan op Oudejaarsdag vanaf 10.30 uur.

Namens de oliebollenbakkers, Adrie Smeets.

Pootaardappelen   (Alouette en Frieslanders)

In het afgelopen seizoen hebben wij kennis kunnen maken met het nieuwe aardappelras Alouette dat Phytophthora resistent is. Bijna iedereen die deze aardappel gepland heeft, heeft hiermee goede resultaten behaald; de opbrengst was goed en de smaak van de aardappel ook. De Alouette  is te vergelijken met Rosa Gold. Omdat er vraag naar is, is dit ras voor komend seizoen weer te bestellen. Bij deze Tuinpraat is een apart bestelformulier bijgevoegd, waarop Alouette en Frieslanders besteld kunnen worden.

Alouette (pootgoed, 1 kg. = ca. 15 knollen)
Alouette: is een roodschillige, vastkokende aardappel met een diep gele vleeskleur en  Phytophthora resistentie.
Bij iedere bestelling krijgt u een gratis kiemkistje.

Verkoopprijs € 1,95 per kg.

Frieslanders
Wij hebben een deal gesloten met een leverancier van pootaardappelen waardoor wij 75 kg. Frieslanders een stuk goedkoper kunnen aanbieden.
Deze pootaardappelen zijn groter, maat 35/55, dan die door van der Wal en Garant worden geleverd. Een grotere pootaardappel heeft het voordeel van meer ogen en daardoor een hogere opbrengst.
Er wordt bij deze Tuinpraat een bestelformulier bijgevoegd waarop Frieslander en Alouette besteld kunnen worden.

Verkoopprijs € 2,00 per kg. en € 4,80 per 2½ kg.

Wees er snel bij, want op = op.

Het bestelformulier s.v.p. inleveren uiterlijk zondag 17 januari.


Belangrijke informatie
In de hal van “t Gebouw ” hangt een brandhaspel. Deze brandhaspel mag alleen gebruikt worden om een brand te blussen en niet voor andere doeleinden,
dit in verband met de legionellabacterie, die mogelijk in het water dat in de slang zit, aanwezig is.
Jaarlijks wordt deze brandhaspel gecontroleerd en verzegeld. Helaas is de verzegeling weer door iemand verwijderd. Bij deze een vriendelijk verzoek om de brandhaspel alleen bij brand te gebruiken en de verzegeling alleen als het nodig is te verbreken.

Oproep vrijwilligers
Het team van de kantine is op zoek naar leden die willen komen helpen met  het schoonmaken van de kantine en het draaien van bardiensten.
De schoonmaak van de kantine is meestal op maandag of dinsdag en wordt samen met een andere vrijwilliger gedaan. De bardiensten zijn verdeeld in zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Voor de zaterdagmorgen zijn er voldoende vrijwilligers, maar voor de zaterdagmiddag en zondagmiddag mogen er nog wel enkele bijkomen, om de andere vrijwilligers te ontlasten.
Voor meer informatie kan je terecht bij Lijnie Smeets.


Van onze secretaris Leen van der Meijde

Nieuwjaarsreceptie De dag van de goede voornemens komt er weer aan. Het bestuur nodigt daarom alle leden uit deze voornemens met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te delen tijdens de  nieuwjaarsreceptie.
Deze receptie wordt gehouden op zaterdag 2 januari van 14.00 tot 16.30 uur in “t Gebouw”.

Wij rekenen op uw komst!!


Ingezonden copy Adri Brussaard   tuin 74

Einde van het tuinseizoen
Als de zomer ten einde loopt, betekent dat dat de groei van de komkommers, tomaten en de paprika in de kas minder gaat worden. Het stimuleren van de ontwikkeling met een extra bemesting heeft in september geen zin meer. Belangrijk is wel om de groei van al gezette tomaten te bevorderen. Dit doet men door de kop uit de planten te halen. Dan komen er geen nieuwe tomaten meer aan en groeit de rest beter door.

Oogst de paprika’s al in een groen stadium en laat ze niet aan de plant afrijpen. Door de vruchten al in een vroeg stadium van de plant te halen, wordt de productie van nieuwe vruchten verhoogd.

Schimmels grijpen aan het einde van het seizoen vaak hun kans. Neem daarom wat extra bladeren van de komkommerplanten en de tomaten weg en lucht de kas voldoende door.

We moeten het nemen zoals het komt. Natuurlijk hebben we liever zomer, maar dat is voor ons Nederlanders niet weggelegd. Wij zitten immers ettelijke duizenden kilometers boven de evenaar. Dus bij ons is het lente, zomer, herfst of winter! En zo heeft ook elk seizoen zijn prioriteiten. Laten we beginnen bij de herfst, die onverbiddelijk elk jaar weer terugkeert. We moeten reparaties uitvoeren, gereedschap schoonmaken en eventueel slijpen, de houten stelen in de lijnolie zetten. De watervaten legen, een ruit vervangen in de kas of platglas bak. En ga zo maar door. Er is altijd wel iets te doen of te repareren. Denk ook bijvoorbeeld aan het doorspoelen van de kassen. Compost, potgrond, grofzand worden vermengd en ondergespit. Alles kan gaan rusten.

En dan breekt de winter aan! December, januari, februari: SNEEUW, VORST!!! We moeten het afwachten, wat de weergoden ons deze winter weer gaan brengen.


December is over het algemeen genomen een gezellige maand. Binnen onze vereniging hebben we de Kerst-klaverjas avond met maar liefst 13 tafels. De kerstboombuiten is dan een grote blikvanger. Laat staan de kerstboom binnen. En op de tafel prijken ook nog eens de kerststukjes. Dus veel gezelligheid in onze kantine in december.

En dan de nieuwjaarsreceptie. Ieder tuin lid is van harte welkom, het is altijd een gezellige middag.

Januari: Hopend dat er sneeuw ligt. Als je er oog voor hebt, is er zat schoonheid te ontdekken. Vaak een lust voor het oog. En deze maand gaat dan weer ongemerkt over in februari. Bij sommige tuinleden gaat het bloed dan al weer kriebelen. Ja, het voorjaar staat al weer voor de deur! Maar beter nog even wachten. Het kan nog sneeuwen en vriezen. In de platglasbak of de kas kan er, als de grond het toelaat, spinazie, peentjes of rucola worden gezaaid.

Hopelijk gaan we met zijn allen weer een goed voorjaar en een goede zomer tegemoet!

Ontmoeting
Ik stelde mijzelf voor en we kwamen tot een gesprek.
“Ik ben toe aan iets anders”, waren haar woorden. Waarop ik haar vroeg: “Waarom dan?”. Mijn vader had vroeger een tuin en de wintergroenten kwamen mijn oren uit. Kool, kool en nog eens kool, witlof, knollen en spruiten (walgelijk). Waarop ik haar zei dat er dan weinig groente over blijft voor de herfst en winter.

Ach, de herfst- en wintergroente vergeet ik gewoon,  was haar antwoord.
Voorjaar- en zomergroente zijn voor mij toppie! Sla, krootjes, peentjes, spinazie en hele dunnen bonen. En dan nog Rucola en heel veel kruiden. Dat is mijn passie.

Ja, ik heb daar weinig op te zeggen. Ik wens haar veel tuinplezier toe.

Geraakt door de zeis
Maaien met de zeis komt neer op techniek en spierkracht. Niet iedereen kan het. Als je het ziet, dan denk je al snel: Dat kan ik ook wel! Maar dat valt toch vies tegen.
Wij hadden thuis een klein tuinbouwbedrijfje, welgeteld 2,8 ha. Of, zoals ouderen onder ons het vroeger zeiden: 2,8 bunder. Als veertienjarige leerde ik van mijn vader maaien met de zeis. Maar daar ging wel twee jaar overheen, eer ik dat onder de knie had. Het is net zoiets als fietsen; alles is te leren.
Op de vlakte is het gemakkelijker dan bijvoorbeeld uit de slootkant van onder naar boven maaien. Je moet de zeis laten lopen. Dus niet hakken. De achterkant van de zeis, de hiel dus, moet op de grond rusten. Dus bijvoorbeeld van rechts naar links. Men noemt dat “laten lopen”.
Ik leerde ook haren. Haren is iets waar ik nog steeds aan moet werken, want het vergt veel precisie en geduld. Je bent ook altijd bang een steen of een molshoop te raken. En dat je opnieuw kunt beginnen, om de zeis weer te moeten haarden.

De zeis van mijn vader heb ik altijd bewaard en inmiddels aan de volkstuinvereniging geschonken.

Je hoeft niet ver te zoeken
….om een mooi uitzicht te vinden….
De sloot ligt om ons complex heen en geeft aan één kant de grens aan met de fruitboomgaard van onze buurman. Ik ga er in het voorjaar en zomer meerdere dagen wel even heen, want aan het water valt altijd wel iets te beleven.
Er zoemen insecten, de kikkers springen vanaf de kant de sloot in. En niet te vergeten: er zijn ook salamanders in overvloed. Het slootwater is helder en gezond, anders kwamen deze diertjes niet voor.

Vroeg in het voorjaar, als de boomgaard in bloei staat (± eind april), kijk je door de windsingel heen en is het een genot voor het oog.
Om in weg te dromen, maar je moet er oog voor hebben.
Je hoeft niet ver te zoeken, om iets waar te nemen. Op en rond ons complex is van alles te beleven.


2016

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie, welke gehouden wordt op

zaterdag 2 januari 2016.

U bent welkom van 14.00 uur tot 16.30 uur voor een hapje en een drankje in ”t Gebouw”.De KIP


Een stukje voor de kippenhouders op ons complex; wel of niet verlichten? Ik vroeg me dat af, of je kippen moet bijlichten? Moet dat ’s zomers en ’s winters?De meningen zijn hierover verdeeld. U hoeft het licht in het kippenhok niet aan te doen, tenzij u het jaar rond volop eieren wilt. Bij veertien uur daglicht of
kunstlicht blijven kippen volop aan de leg. Neemt het aantal lichturen af, dan daalt ook de eiproductie. U kunt in de winterperiode dan
bijvoorbeeld bij-verlichten tot veertien uur licht per etmaal. Dit bij-verlichten doet u bij voorkeur ’s morgens, zodat de kippen dan ’s avonds op
natuurlijke wijze op stok kunnen gaan. 

De Ekster    
De dief; als je even niet oplet en de deur van je schuurtje staat open en je brood voor de middaglunch staat klaar, dan kan ik jullie vertellen dat ze het jatten. En tot gift schijten ze nog in je schuurtje ook. Dus tuinleden wees gewaarschuwd!

Op een middag wil ik gaan eten, komt er één binnen vliegen en ik zeg d….. op. Ondanks dat ging hij er mooi met mijn brood vandoor. Zo brutaal zijn de eksters. Het zijn echt dieven.

Achteraf moest ik er wel om lachen.


Oorwormen
Oorwormen zijn echte vuilopruimers en nuttig in diverse opzichten. Ze eten plant- en dierenresten, maar ook bladluizen en andere insecten die we liever kwijt dan rijk zijn.
Over het algemeen zijn ze onschadelijk, behalve voor de Dahlia’s. Vang ze daar door bloempotjes, gevuld met stro, omgekeerd neer te zetten. En ’s morgens leegt u de potjes op een plek waar de oorwormen geen kwaad kunnen. Bijvoorbeeld bij fruitbomen.

Te veel tomaten?
In de loop van elke zomer is het onvermijdelijk. De tomatenoogst groeit je boven het hoofd.
Rooster de tomaten dan eens in de oven. Verwarm de oven voor op 200˚. Halveer de tomaten en leg ze met de snijkant naar boven in een ovenschaal. Strooi er genoeg peper en zout over, want dat hebben tomaten wel nodig. En giet er vervolgens nog wat olijfolie over.
Wilt u nog extra groentes toevoegen? Doe dat nu, zorg dat de groentes schoongemaakt zijn en in stukken gesneden. Ook de kruiden en teentjes knoflook kunt u toevoegen. Zet de schaal dan in de oven en rooster de tomaten een uur. Pureer het geheel daarna met de staafmixer tot een gladde saus. Een prachtige gladde saus is het eindresultaat.
Deze gezeefde saus noemen ze in Italië “passata”.

Paprika’s
De paprika wordt rijp en onrijp geoogst. De groene variant is altijd onrijp. Zolang de planten nog gezond zijn en er nog groei in zit, kan de teelt nog volop doorgaan.
Maar als de groei in oktober uit het gewas raakt, dan kunt u het beste alle vruchten oogsten.
Te veel vruchten om in één keer op te eten? Vries ze dan, schoongemaakt en in blokjes gesneden, in.
Ze zijn dan later prima te gebruiken in saus, soep of roerbakmaaltijd.

Drainage
Zaterdag 24 oktober was het zover: de drainage werd gelegd. ’s Morgens om 7 uur kwamen de eerste vrijwilligers zich al melden in de kantine. Lijnie had de koffie klaar staan. Buiten was het nog aarde donker. Ongeveer kwart voor acht begon het te lichten aan de horizon. Een indeling werd gemaakt en er werd gestart. Om half negen zat er al 120 meter in: ongelooflijk zo mooi en heel strak. De “goudkust” lag er in, dat was alvast het eerste deel. Zo rond de klok van 9 uur waren er nog meer vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. Geweldig. Nu was de Wilgenlaan aan de beurt. Daar moest drie maal op en neer gereden worden eer de klus geklaard was. Maar rond half twaalf lag ook daar de drainage erin.

De koffie stond inmiddels weer klaar en daarna was het op naar het Stokroospad. Ook daar moest twee keer op en neer gereden worden.
Rond etenstijd stond er voor iedereen een heerlijke erwtensoep met roggenbrood klaar. Om half twee werd er weer gestart voor de laatste 225 meter. Een groep vrijwilligers ging ondertussen aan de slag met het her bestraten. Als laatste was de Kastanjelaan aan de beurt. Hier moest nog 30 meter drainage de grond in. Een eitje!

Om drie uur was alles achter de rug. De firma Heerschap heeft een mooi stukje werk afgeleverd. Bij deze veel dank. Het bestuur dankt ook de vrijwilligers die zich voor deze klus ingezet hebben.

Dank, veel dank. 

Noot van de redactie:
Wie naast dit geschreven verslag ook beelden van deze operatie wil zien, kan daarvoor naar de website van de vereniging (www.vtv-obl.nl). Onder het kopje “actueel” zijn door onze webmaster Ingen Visser diverse foto’s geplaatst.

“Ieder doet zijn eigen ding”
Daar bedoel ik mee: de één zaait en de ander plant. Groente, bloemen of wat dan ook. Het maakt niet uit wat u doet. Mooie vaste planten en strakke gazons sieren ons complex. En hier en daar een boomgaardje. Geweldig toch?!
Ieder probeert zijn of haar eigen droom te verwezenlijken. Wij hobby-tuinders proberen ons zo goed mogelijk te presenteren en onze tuinen zo in een goed daglicht te stellen. Dat is altijd het aanzien waard.
Maar de boel afkraken daar houden we niet van. Iemand een compliment geven dat is veel belangrijker en ook vrij eenvoudig. Iemand zelfvertrouwen geven wordt versterkt door een compliment en niet door de boel af te kraken.
Dat wilde ik even kwijt.

Mosselavond
Op zaterdag 10 oktober, tussen halfzeven en zeven uur, werden de tuinleden die zich hiervoor opgegeven hadden, verwacht. Maar liefst 33 personen deden mee aan dit festijn. Zelfs met diegene die niet van mosselen hield was rekening gehouden. Deze personen kregen een heerlijke gebakken tong.
De tijd liep iets uit, want 33 personen tegelijk van eten voorzien valt niet mee. Daar is onze keuken in de kantine te klein voor.
Adrie, Lijnie, John, Lina en Jolanda kregen het toch voor elkaar om ieder zo ongeveer tegelijk te bedienen. Geweldig wat jullie in toch korte tijd op de tafels konden zetten.
Kruidenboter, knoflooksaus, whiskysaus, stokbrood (wit en bruin) en een overheerlijke salade, stonden geserveerd. Het was smikkelen! Witte wijn, rode wijn, een biertje of een watertje; alles was er.
En het was gezellig. Zo ongeveer half elf riep onze gastvrouw of er interesse was voor Irish-coffee. Ik kan je verklappen: er gingen menige Irishjes de kelen in. Het liep inmiddels al tegen half twaalf en ieder ging zo langzaam huiswaarts.
Het was een onvergetelijke avond.
Hopelijk wordt het volgend jaar weer georganiseerd.


Darten
De inschrijving voor de Dart-avond op zaterdag 3 oktober lag al 10 weken van te voren op de bar in onze kantine. Er waren maar liefst 9 teams die zich aangemeld hadden. Die avond gingen we dus met zijn allen naar café De Dijk. Sorry, de tafeltennisvereniging die al jaren bij de volkstuinvereniging klaverjast, kwam met 6 teams voor de dag. Maar liefst 30 personen waren aanwezig. Bij café De Dijk moest het gebeuren. De gebroeders van Zuuren hadden er drie poules van gemaakt. De start was half negen en precies op tijd riep Johan van Zuuren door de microfoon: “LET’S PLAY DARTS”.
En daar gingen we van kiet. Er werd driftig gedart en na 15 minuten zat de eerste kwart ronde er op. En zo ging het om en om.
Na de eerste ronde stond de VTV aan kop. Maar na de tweede ronde had Sorry het gelijkgetrokken. De VTV liep na ronde drie weer aan kop. Een spannende strijd, want na de vierde ronde stonden we weer gelijk.
Tot onze verbazing kwam onze voorzitter Jan Jansen om de hoek kijken. Geweldig, wat een medeleven.
Er moesten toch twee winnaars komen, dat was immers de opzet. Twee koppels streden tegen elkaar. Peter van Pelt en Marcel Goudswaard van de VTV en Frank de Jong en René Stuivenberg van Sorry. De beslissende vijfde ronde werd door Johan van Zuuren aangekondigd en het “LET’S PLAY DARTS” galmde weer door de zaal. En de teams gingen van kiet, om en om. De spanning was te snijden. Toen het einde naderde waren Frank en René het winnende koppel. Hiermee eindigde Sorry dus op de 1e plaats. De 2e, 3e, en 4e plaats was voor de VTV.
Intussen was het al half één en tot mijn verbazing bleven er nog veel mensen hangen. Door Johan werd rond geroepen dat het een gesloten club werd en dat diegenen die weg wilde daarvoor de artiesteningang konden nemen.
Het geweld barste los. Goede muziek uit de jaren ’90 en ’00. Als Sorry zich geroepen voelt, kunnen we ook een dansavond organiseren hoor (met prijzen erop)! Wie weet kunnen we ze misschien verslaan.
Het was een geweldige avond/nacht. Namens de VTV bedanken we Johan en Willem van Zuuren. Jullie waren voortreffelijke gastheren.
Op naar 28 mei 2016!


Een hele onderneming
Annemiek Zuidgeest verhuist van tuin 62 naar tuin 11. Jaren heeft Annemiek op haar tuintje 62 met plezier geteeld en het zag er altijd perfect uit. Zij teelde zoveel mogelijk biologisch en had daar veel schik in. Maar nu gaat ze naar een groter oppervlak, waar veel aan te doen is.

Ik heb met Annemiek een gesprek gehad. Annemiek zei mij dat ze er een jaar voor uit gaat trekken om de nieuwe tuin op orde te krijgen. Waar ze volkomen gelijk in heeft. Annemiek gaat voor zeker, goed aanpakken loont, dan loop je immers nooit achter de feiten aan.

Als je je tuin op orde hebt, dan ga je met plezier tuinieren. Je moet zo denken: Ik heb die tuin, maar die tuin heeft mij niet! Zeker weten dat Annemiek dit project voor elkaar krijgt, daar ken ik deze dame goed genoeg voor!

Annemiek ik wens je veel succes.

Een geweldige vrouw
Een dame die achter de schermen werkt en hoe. Ja, dat is Ineke Bervoets. Vier keer per jaar komt de Tuinpraat uit. Daar is veel werk aan te doen. Fouten worden er uit gehaald of een zin wordt hersteld. Ik zelf zorg voor de columns, maar Ineke zorgt voor de eindredactie. Geweldig Ineke en dat mag gerust gezegd worden. Altijd vriendelijk, ook naar anderen toe. Zo zit jij in elkaar. Dat heb je van je vader en moeder meegekregen.

Buiten de Tuinpraat om doet ze, samen met Cora Visser, de beplanting van de kruidentuin en de vakken rondom de kantine. Samen doen ze de nieuwe aankopen of geven raad. Zo’n dame is toch onmisbaar op onze volkstuin. Ineke heeft ook veel verstand van vaste planten. Zo ik haar heb leren kennen is zij altijd bereid ook anderen bij te staan.

Ineke en ik vormen een prima “Tuinpraat-duo”; ik hoop het zo nog een tijdje vol te mogen houden. Bedankt Ineke.


De volkstuin, mijn leefruimte
Dit hier is mijn leefruimte, denk ik uitkijkend over het buitengebied van Oud-Beijerland. ‘s Winters een warm thuis voor vrienden. Zo rond half elf staat de koffie klaar, met iets lekkers erbij. Ik praat dan wel van de doordeweekse dagen, want op zaterdag en zondag kan iedereen in de kantine terecht.

Ik zelf zit al weer tien jaar op ons complex. Een koude november- of decemberwind jaagt verkleumde tuinvrienden nog dieper in hun sjaals. De handen diep in de zakken gestoken, haasten zij zich naar tuintje 74. De kachel brandt en de koffie staat klaar.

En dan komen soms ook de verhalen los. Een waarzegster voorspelde mij ooit de toekomst. Zij zag een plek onder een regenboog, wat zou betekenen dat mensen elkaar hier zouden ontmoeten. De wetenschapper in mij zegt (niet dat ik een wetenschapper ben); niets is waar tot het bewezen is.

Mijn ervaringen hier maken mij aan het twijfelen, zoveel “toevallige” ontmoetingen als ik hier heb zien gebeuren. Het zijn dergelijke kleine dingen die veel vragen oproepen. Maar dat maakt het leven juist de moeite waard.


Dit hier, de volkstuin, is mijn leefruimte. Het zorgt er voor dat hier vrienden komen die ook op mijn golflengte zitten. Die mijn manier van doen aanvoelen. Die er geen probleem mee hebben dat er een kat op tafel ligt of in een stoel ligt te slapen.

In de tien jaar dat ik hier zit, hoewel ik hier van alles heb meegemaakt, heb ik nooit problemen gehad. Deze plek straalt positiviteit uit.

Tuintje 74.


Zaden opbergen
Het goed bewaren van zaad van eigen teelt of wat is overgebleven na het uitzaaien, vergt de nodige aandacht. Zelf berg ik de zaden altijd op in een kartonnen doos in een donkere kast in mijn schuurtje. Een blikken trommel is ook prima.
Zaden bevatten feitelijk een levend plantje in de dop, omgeven met reservevoedsel. Te hoge temperatuur zorgt voor een verhoogde ademhaling van het kiempje en verkort de bewaartermijn. Vocht, ook vochtige lucht, kan het kiemproces al starten of zorgen voor schimmelaantasting van het zaad.
Goed bewaard zaad is, afhankelijk van de soort, twee tot vijf jaar te bewaren.

Fruit lenen of stelen
Oktober 2015. Druiven, herfstframbozen, appelen, peren, rode kool. Alles kan dan geplukt worden. Tuinders en/of tuiniersters die door de week werken en in het weekend op de tuin komen om te oogsten, kunnen voor een verrassing komen te staan. Alles geplukt (gestolen)! Dan sta je raar te kijken en nog eens kijken, maar ja het is echt waar. Het is echt weg.

Als u dit overkomt maak er dan melding van bij de plaatselijke politie en bij het bestuur.

Zie je mensen lopen die niet op ons complex thuishoren, meestal heb je dat wel snel in de gaten, spreek ze dan even aan. Zoekt u iemand? Kan ik u helpen? Zie je vreemd gedrag of vertrouw je het gewoon niet? Zoek dan contact met iemand anders op het complex. Er is altijd wel iemand in de buurt. En bespreek de situatie met elkaar.

Bezochte en bestolen tuinen:
Tuin 108         Alle druiven en herfstframbozen weg
Tuin 65           Alle stoofperen weg
Tuin 42           Alle druiven geplukt
Tuin 50c          Appelen en kolen weg

Het moet niet gekker worden. Wees alert en geef het door!!
Gezamenlijk bomen bestellen
Verschillende leden hadden tweejarige bomen besteld.
En zaterdag 14 november was het zover. Alle bestelde bomen, variërend van peren, appels, pruimen tot kersen, werden die dag opgehaald bij kwekerij De Batterijen in Ochten.

Dit bedrijf heeft een goede naam in Nederland. Ze leveren zelfs bomen door heel Europa. Alles is altijd eerste kwaliteit en dat hebben onze leden inmiddels wel ervaren. Er staan op ons complex al meerdere struiken en halfstammen die uit Ochten komen.
Natuurlijk kan je zelf naar Gelderland rijden, maar vergeet niet dat een enkele reis nog 107 kilometer is. Dus op tijd bestellen met elkaar, dan worden de kosten gedrukt en is het de moeite om ze daar op te halen.

Zijn ze verliefd op elkaar?
Je zou denken van wel. Bij de verstrengeling die je soms aantreft bij zomerpeen. Zomerpeentjes zaai je eind april of in mei in goede losse grond. Eind juli zijn ze dan goed voor de consumptie. Als de ondergrond te vast is en je gaat ze rooien, weet je vaak niet hoe ze voor de dag komen.
Zo liet Cora Visser mij enkele penen zien die verstrengeld in elkaar gegroeid waren. Wonderlijk! Twee penen die zich boven in de kop splitsen en een klein peentje daar tussen.
Alles is mogelijk. De gekste varianten komen voor.
Maar met goede losse grond van ±20 à 25 cm diep rooi je vaak goede rechte peen.

Aardappelen
Je hebt vroege, middelvroege en late aardappelen. Laat wil zeggen
winteraardappelen. Men denkt soms we gaan rooien en de dag daarop
eten. Nooit doen, want de smaak is er dan nog niet. Aardappelen moeten
minstens een week of vier besterven. Je hebt mensen die het niet zo
nauw nemen, die schuiven alles naar binnen. Na het besterven is de
smaak veel beter.


Wist je dat…….

De familie Goud in korte tijd het tuinieren in de vingers heeft?
Zij er veel plezier aan beleven?
En dat ze inmiddels verhuist zijn van tuin 125 naar tuin 6?
De tuin waar eerst Kees Andeweg zat?

Ton een boom van zo’n tien meter aan het wegzagen was?
Maar vergat zijn wijsvinger weg te halen?
Met alle ellende van dien?

Ja, dat heb je Ton, als je niet met een reprozaag overweg kan!!
Je had ook beveiligingshandschoenen aan kunnen doen.

 

Er op zaterdag 3 oktober een darttoernooi is gehouden?
De locatie hiervoor café De Dijk was?
De dames en heren meer kunnen dan tuinieren?

Dat Peter van Pelt en Marcel Goudswaard 2e geworden zijn van de VTV?
En Adrie Smeets en Arjan Vermaas als 3e zijn geëindigd?

Onze voorzitter ons ook nog kwam aanmoedigen?

En dat er heel veel dames van de partij waren?
Lijnie, Lina, Martha, Jolanda, Marja, Carla en Thea, die ook hun mannetje stonden?
Geweldig meiden!

En de dames ook een robbertje konden dansen en zingen?
We pas in de vroege uurtjes huiswaarts keerden?
Dat we dit overdoen op 20 mei 2016? En u daar ook bij kunt zijn?