Van de voorzitter Jan Jansen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beste Tuinvrienden,

Voor de vierde en tevens laatste Tuinpraat van dit jaar moet ik dit weekend de copy inleveren; dus aan de slag. 2017 is voor de VTV een veel bewogen jaar geweest.

Het plotseling overlijden van Lijnie heeft ons allemaal overvallen en aangegrepen.
Haar begrafenis op 6 april werd zeer druk bezocht en was erg indrukwekkend. Op 16 juni werd zij in een bomvolle kantine in het bijzijn
van haar familie tot erelid benoemd. Het verlies van haar wordt door ons nog dagelijks gevoeld. Ik wil hier een compliment geven aan Adrie. Hij is toch onvermoeibaar voor de vereniging actief gebleven en heeft zich van zijn taak als bestuurslid en kantinebeheerder uitstekend gekweten. Mijn dank en waardering ook voor de leden die de
werkzaamheden van Lijnie hebben overgenomen en er voor gezorgd hebben dat de organisatie van de kantine uitstekend is blijven verlopen.
Ik denk hierbij aan hun inzet bij de viering van ons jubileum, de mossel- en bbq-avonden en de kantinebezetting op de zaterdagen en zondagen.

Beste mensen; namens alle leden hartelijk dank voor jullie betrokkenheid in deze. Tijdens de bestuursvergadering van gisteren,17 november is de taakverdeling van de kantinebeheerder ter sprake gekomen. Gelukkig zijn een aantal leden bereid gevonden om Adrie te gaan assisteren bij de verschillende werkzaamheden zoals bestellen, afhalen en uitzetten van plantjes, de inkoop van zaden, dranken, snacks enz. enz. De kantinecommissie bestond door het wegvallen van Lijnie en Johan nog maar uit 1 persoon. Gelukkig hebben zich voor deze functie 2 ervaren dames gemeld t.w. Astrid Boersma en Yolanda Lubeek. Geweldig dames !!

Adrie is momenteel bezig het rooster voor de kantinebezetting te maken. Een probleem blijft het schoonmaken van de kantine. Hiervoor komen wij nog enige dames ( of heren ) tekort. Vele handen maken licht werk. Hoe meer mensen zich hiervoor opgeven hoe minder vaak je schoonmaakdienst hebt. Dus wees sportief en geef je bij Adrie op voor een paar schoonmaakdiensten !!! Nu er in de tuin niet veel meer bloeit en groeit is er tijd voor opknappen en onderhoud van de opstallen. En ook tijd voor het afvoeren van bouwmaterialen, die niet meer gebruikt worden. Tijd voor een ritje naar het RAD !! Helaas worden dit jaar geen oliebollen gebakken omdat Oudjaar op een zondag valt. Wel hopen wij jullie allemaal te ontmoeten op 6 januari 2018 op onze Nieuwjaarsreceptie. Namens de bestuursleden wens ik jullie allemaal goede feestdagen toe en spreek ik de hoop uit dat 2018 voor jullie allemaal een mooi en goed jaar mag worden.
Met vriendelijke groet, Jan Jansen jullie voorzitter.

 


Tuinuitgifte / Nieuwe leden<>
Tuin 115 ( v.d.Berg ) gaat naar Marianne Boerman.
Tuin 23 ( Boogert ) gaat naar Ad Hameete.
Tuin 124 ( Both ) gaat naar Danielle Beljon ( van tuin 105)
Tuin 105 ( Beekink ) gaat naar mevrouw Noorlander ( en nog 3 dames )
Tuin 6 ( Hendriksen )gaat naar Willem Kuilman ( tuin 23 ).

Momenteel te huur:
Tuin 23 ( Kuilman )
Tuin 6 ( v.d.Bie )
Wij wensen de nieuwe leden welkom in onze vereniging en veel tuinplezier toe.
Jan Jansen
.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Van onze secretaris Leen van der Meijde

________________________________________________________________________________________________________________________________

AED

Dit is een onderwerp wat de afgelopen tijd meerdere keren in het nieuws is geweest. Het reanimeren werd gepromoot en diverse gemeentes zijn volop bezig met het plaatsen van AED's. Ook onze vereniging is al geruime tijd in het bezit van een dergelijk apparaat en er zijn diverse leden vanaf het begin opgeleid om te reanimeren en het leren bedienen van de AED. Het zijn echter nog steeds bijna allemaal dezelfde leden, die al vanaf het begin actief meedoen aan de herhaal- en opfrisavonden. En zij worden er niet jonger op! Er zullen dus nieuwe mensen bij moeten komen. Vandaar deze oproep aan alle leden om zich aan te melden voor de cursus reanimatie. Deze cursus wordt (ook al vanaf het begin) geleid door ons tuinlid Nel de Koning. De nieuwe data zijn nog niet bekend maar wij hopen net als afgelopen jaar ook in 2018 weer enkele avonden te organiseren. Aanmelden kan bij: Ingen Visser (tuin 29) email: ingenvisser@gmail.com. Of bij mij. Wij hopen dat jullie de noodzaak van het bekend zijn met reanimeren en het werken met de AED inzien en je wilt aanmelden!! Leen van der Meijde (coördinator AED) email: l.vandermeijde@hotmail.nl Nieuwjaar! Het zit er weer aan te komen; nieuwjaar 2018. Ons land staat bol van tradities en waarom zouden wij als volkstuinvereniging daar een uitzondering op willen zijn. Niet dus en daarom is er weer de nieuwjaarsreceptie. Deze receptie wordt gehouden op zaterdag 6 januari 2018 van 14:30 uur tot 17.00 uur. Uiteraard doen we dit in 't Gebouw. Het bestuur nodig alle leden uit voor deze receptie om onder het genot van een hapje en een drankje de voornemens voor 2018 met elkaar te delen. Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag op 6 januari in ons clubhuis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de Tuinpraat van mei heb ik aangegeven dat ik aan het einde van het jaar ga stoppen met de kantine en heb ik een oproep gedaan voor een opvolger. Niemand heeft zich aangemeld om het beheer van de kantine van mij over te nemen. Omdat ik niet wil dat de kantine zonder beheerder komt heb ik besloten er toch mee door te gaan. Wel krijg ik er hulp bij. Bert Lubeek gaat de zaden, pootuien en pootaardappelen van mij overnemen. Bedankt Bert.
Kerstklaverjassen

Kerstklaverjassen is dit jaar op vrijdag 15 december. Er kunnen maximaal 48 personen meedoen, dus tijdig inschrijven is gewenst. Aanvang 20.00 uur. Deelname € 5,00.
Zaadgidsen
Voor het bestellen van zaden hebben wij weer zaadgidsen van Garant en van der Wal. Gebruik voor elke leverancier het juiste bestelformulier. Uw bestellijst inleveren kan tijdens de openingstijden van de kantine.
Deponeer uw bestelling in het vakje "ZAADLIJSTEN" uiterlijk 14 januari 2018. Maak voor uzelf een kopie van de bestellijst
Gooi s.v.p. geen bestellijsten in de brievenbus.
< De uitgifte van de zaden is gepland op zaterdag 10 maart 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur. Heeft u geen zaadgids ontvangen, haal er dan een in de kantine.
Pootuien
Ook in 2018 kunt u via de vereniging pootuien bestellen. De bestellijst is bij deze Tuinpraat bijgevoegd. De prijzen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Inleveren van de bestellijst uiterlijk 14 januari 2018.
Pootaardappelen
Omdat de teelt van Alouette voor de volkstuinder een succes is kunt u deze weer via de vereniging bestellen. Bij deze Tuinpraat is een bestellijst bijgesloten. Andere aardappelrassen kunt u bij Garant of van der Wal bestellen.
KG plantjes
Bij de tuinpraat van februari wordt een bestellijst voor KG plantjes bijgevoegd. In principe worden er weer dezelfde planten als voorgaande jaren ingekocht.
Oliebollen
Omdat dit jaar oudejaarsdag op zondag valt worden er geen oliebollen gebakken.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

2018

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur in 't Gebouw.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingezonden copy

Adrie Brussaard (tuin74)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hallo allemaal,

Voorkom uitspoelen composthoop

Een composthoop bevat veel voedingstoffen voor planten. Voedingsstoffen voornamelijk in de vorm van verteerde plantenresten, maar voor een deel ook al voedingsstoffen in minerale vorm. De voedingsstoffen in minerale vorm, denk daarbij aan stikstof en kalium, kunnen in de winter uitspoelen als er veel regen op de composthoop valt. Om het verlies van deze belangrijke voedingsstoffen te voorkomen is het verstandig om in de herfst de composthoop af te dekken met een laag stro. En zo vangt u twee vliegen in één klap: De afdeklaag van stro voorkomt tevens ongewenste onkruidgroei

! Pompoenzaad

Als u pompoen gaat eten, dan kunt u de zaden van de pompoen drogen en bewaren, om ze volgend jaar weer uit te zaaien. Daarbij is het wel belangrijk om te weten of het zaad raszuiver is. Pompoenen zijn kruisbestuivers. Dit betekent dat, als er ergens anders in de buurt van de plant andere pompoenrassen op hetzelfde moment in bloei hebben gestaan, de kans groot is dat uit de zaden een heel andere pompoen zal gaan groeien dan u verwacht. De veilige afstand om een dergelijke kruisbestuiving te

voorkomen is zeker 400 à 500 meter!


Stand van zaken (oktober 2017)

We praten over de tweede week oktober. Wat een weekend! Zomerse temperaturen, die oplopen van 21° tot zelfs wel 23°!! Waar hebben we het aan te danken? Mede door dit mooie najaarsweer was het een heel gezellig en druk weekend op ons complex. De parkeerplaatsen stonden vol, op de tuinen was het een drukte van belang, maar zeker ook in de kantine was het een gezellige drukte. Zo onopgemerkt mogelijk loop ik pad in en pad uit. Daarbij links en rechts kijkend naar alle leden die dit mooie weer benutten en lekker druk in de weer zijn op hun tuin. De één ruimt zijn/haar rommel op, de ander werkt zich in het zweet en spit alvast zijn/haar tuin. Maar er zijn er ook die heerlijk zitten te doezelen in het zonnetje. In het najaar is er vaak veel te doen op de tuin. De aandacht en zorg voor de gewassen wordt dan al minder, maar dan komt de tijd van reparaties er weer aan. Reparaties waar je in de zomer eigenlijk niet aan toe komt. Maar het moet toch gebeuren en vaak is het najaar of de winter daar een uitgelezen moment voor.

Als je voornamelijk groente teelt ligt dat wat gemakkelijker dan de teelt van vaste planten. De meeste vaste planten dijen in de loop van de jaren behoorlijk uit. Om alles een beetje in het gareel te houden, is het verstandig om de planten om de 4 à 5 jaar te delen. Graaf de hele plant uit en verdeel hem met de spade in een aantal stukken. De mooiste en jongste plantdelen zitten aan de buitenkant en deze kunt u gebruiken om weer terug te planten. Het hart van de plant is het oudste deel en dit kunt u verwijderen. Als u zo te werk gaat begint u telkens weer met mooie jonge planten en beleeft u er jaren plezier aan. Als we twee maanden vooruit in de tijd kijken, dan staat de snoeiperiode alweer voor de deur. En ook de kerstperiode breekt weer aan. Zo wordt ook de kantine weer helemaal in kerstsfeer gebracht

Iedereen is altijd van harte welkom in de kantine, maar in deze periode is een bezoekje aan ons clubhuis extra de moeite waard. Consumpties zijn nooit verplicht.Durf de drempel over te stappen. U bent allen van harte welkom. Tot ziens!

De snoei

Zoals gezegd komt vanaf december de snoeiperiode er weer aan. Dus kunnen we weer aan de slag met onze bomen en struiken voor de jaarlijkse snoeibeurt. Als het maar niet vriest en er op korte termijn ook geen vorst wordt voorspelt, dan kan er volop gesnoeid worden. Iedereen kan knippen, maar slechts weinigen kunnen snoeien. Wilt u zelf aan de slag gaan, dan hier wat eenvoudige handvaten voor de juiste snoei: • Verwijder alle waterloten (dit zijn jonge snelgroeiende rechtopgaande takken) • Haal ook alle saptrekkers weg ( dit is het uiteinde van een gesteltak of een harttak) • Verwijder dode takken, gebroken takken, naar binnen groeiende takken en elkaar kruisende takken Door bovenstaande uit te voeren bent u al een heel eind. Het zorgt voor een gezonde boom met een mooie open kroon. Een open kroon is van groot belang, want de zon moet er altijd goed in kunnen komen

Andijvie

Bittere andijvie-rassen zijn tegenwoordig vrij populair. Voor deze rassen wordt het uitplanten van de plantjes geadviseerd voor de maand augustus. Maar je kunt gemakkelijk tot in oktober uitplanten. Uiteraard valt de oogst dan wel later, maar dat mag de pret niet drukken. Er zijn drie soorten die het aanplanten waard zijn: Andijvie nummer 5, Breedblad Volhart en Krulandijvie. Doe dit wel in de kas of platglasbak. Je kunt een geoogste krop andijvie eventueel bleken. Door het bleken wordt de andijvie iets minder bitter van smaak. Bind de krop op met touw of elastiek. Hierdoor zal het hart van de krop geel worden cq. bleken.

Winterspinazie

Het is een beetje een onzekere teelt, maar zeker de moeite waard om te proberen: winterspinazie. Het ras Winterreuzen komt hiervoor het meest in aanmerking. In een zacht najaar kan soms al voor de winter geoogst worden en anders vroeg in het voorjaar. Bij stevige vorst is het goed om het bed af te dekken met folie of stro. Zelfs dan kan je nog in het voorjaar oogsten. Winterprei In bijna elk moestuin wordt wel winterprei geplant. Het zou ook eigenlijk zonde zijn om dit niet te doen. Winterprei is een volledig winterhard gewas en groeit nog wanneer andere gewassen het al lang voor gezien houden. Uiteraard is het een wintergroen gewas en het is de hele winterperiode door te oogsten. Winterprei is een stuk groter en robuuster dan zomerprei. De plant groeit het beste op voedzame, zware grond. Ideaal voor op ons complex dus. Zorg er voor dat alle planten geoogst zijn voordat de lente in het land is. Zodra de temperaturen weer stijgen schiet de plant namelijk door en gaat hij bloemen vormen. Hierdoor wordt de prei nagenoeg oneetbaar.

Appel of peer?

Kun je maar één boom kwijt in je tuin, koop dan een zelfbestuiver en kies altijd een sterk ras. Je eigen fruit telen is theoretisch gezien niet zo moeilijk. De snoei van de struiken en de bomen zorgt echter wel vaak voor de nodige problemen. Elke fruitsoort kent namelijk een eigen snoeimoment. Meestal heb je daarom toch flink wat kennis nodig om een boom of struik goed in vorm te krijgen. Snoei je te vroeg, dan krijg je geen bloemen te zien en dus ook logischer wijs geen vruchten aan de boom. Snoei je te laat, dan begint de boom te bloeden, is het moeilijk om hem nog in vorm te houden en neemt de productie van vruchten na verloop van tijd ook af. Het is en blijft dus een vak apart. Dat moeten we wel toegeven, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, pluk je elk jaar opnieuw weer kilo's vruchten.

Walnoten

Zo eind september, begin oktober breekt de tijd weer aan om walnoten te rapen. Vooral bij nat weer is het belangrijk dat u de gevallen walnoten regelmatig (liefst elke dag) raapt. De walnoten krijgen namelijk een duffe smaak als ze te lang op een vochtige grond blijven liggen. Droog de walnoten in een goed geventileerde en koele ruimte. Tijdig geoogste én goed gedroogde noten kunnen wel zo'n twee jaar smakelijk blijven. 

Geluiden van alle dag

Voorjaar, zomer, herfst of winter. Het maakt niet uit. Ik fiets alle dagen naar mijn tuin, al is dat lang niet meer zo vroeg als een aantal jaar geleden. Ik wordt meestal luidkeels ontvangen door de haan van Theo en Astrid (tuinnummer 51). Met veel gekraai en nog meer bluf komt deze schoorvoetend naar mij toe. Tegenwoordig geef ik die tweepoot een paar meelwormen. En ik kan je vertellen: hij heeft dit al heel goed in de smiezen en houdt daarna op met al dat gekraai. Zo zie je maar: je vangt meer bijen met honing dan met azijn.

Komkommer en tomaat

Als je van komkommer en tomaat houdt, dan is dit altijd een plezierige teelt. Zodra de nachten vochtiger worden en de dagen al weer kouder zijn, dan is het gedaan met de teelt van deze gewassen. Maar met wat kunst en vliegwerk kun je de oogst eventueel nog iets verlengen. Top daarvoor de hoofdstengel van de tomaten en laat telkens alleen een enkele dief doorgroeien. Zo kunnen de tomaten die al gevormd zijn toch nog goed doorgroeien.

Komkommers houden, nog meer dan tomaten, van hoge temperaturen. Daarom stopt de groei van komkommers ook nog wat eerder. Meestal zijn de bladeren, zodra het weer veranderd, aangetast door meeldauw of insecten. Oogst dan alle komkommers die er aan hangen en verwijder de gehele plant uit de kas. Maar niet getreurd, want zo'n lege plek biedt weer nieuwe mogelijkheden. Hier is dan weer ruimte voor een zogenaamde nateelt. Een prima plek om bijvoorbeeld spinazie, veldsla of winterpostelein te zaaien. Maar dat is aan u.

De tuin in de winter

Op de vraag wat onze tuinleden doen in de winter is het antwoord heel eenvoudig: niet veel! De natuur is tot rust gekomen en wil ook met rust gelaten worden. Dit is de winterrust en is ook precies wat u moet doen. De planten, de egels, de wormen……alles heeft zich teruggetrokken, heeft zich ingesloten en is in rust. Wat je wel kunt doen in de winter is leren van de natuur en zelf ook tot rust komen. De zomer is voor ons op de tuin meestal ook veel fysiek werk en dat kost allemaal energie. In de winter is het tijd voor een nabeschouwing en vooruit kijken, plannen maken. Nieuwe plannen voor het voorjaar en de zomer. Hoe maken we onze indeling in de moestuin, hoe passen we de noodzakelijke teeltwisseling toe. Heel belangrijke dingen om in de winter eens rustig uit te gaan puzzelen.

Rode biet

Tegenwoordig vind je bietjes in zowat alle kleuren. Het moet niet gekker worden. Vandaag of morgen komen ze nog met vierkante bietjes voor de dag! De klassieke kroot is toch nog altijd de ronde rode kegel. Maar wie ben ik om daar over te oordelen. Gele, oranje, witte en zelfs gestreepte exemplaren zijn geen uitzondering. De biet of kroot groeit het liefst op een humusrijke bodem, op een grond die vooraf goed wordt losgemaakt. Kroten groeien goed op een zonnige plek, maar ook op een plek waar af en toe wat schaduw komt gedijen ze nog prima. Je zaait vanaf half maart tot eind juli. Omdat er uit elk vruchtkluwen gemiddeld drie zaailingen kiemen, is het belangrijk om er vroegtijdig twee te elimineren. Houdt het sterkste exemplaar over. Zo krijgt deze zaailing alle ruimte om zich goed te ontwikkelen.

Spruiten plukken

Als u voor een spruiten ras heeft gekozen met een vruchtzetting in een zogenaamde piramide vorm, dan zijn de onderste spruiten het eerste rijp en volgen de andere later. Dat is gunstig, want dan kunt u telkens een maaltje oogstrijpe spruiten bij elkaar plukken en zo de hele winter blijven oogsten. Bij een cilindrische spruitzetting zijn ze allemaal tegelijk rijp. Breek de spruiten met een nikkende of draaiende beweging los van de stam. De ideale spruit is compact van structuur met weinig of geen losse blaadjes.  

Prei opkuilen

De laatste jaren hebben we niet veel meer te maken gehad met een strenge vorstperiode. Maar toch, de winter komt er weer aan en je weet nooit wat het dit jaar weer gaat worden. Met een lange en strenge vorstperiode kan het zomaar gebeuren dat de prei op je tuintje niet meer geoogst kan worden. Bij een harde bevroren grond krijg je met je spitriek de prei dan niet meer uit de grond. En dat is natuurlijk heel jammer. Om dit voor te zijn kan je de prei ook opkuilen. Dit kan in de platglasbak, in de kas, maar ook buiten. Dek de prei af met stro of een rietmat. Houdt het, indien mogelijk, uit de oostenwind. Opkuilen kan ook goed in emmers of tonnen. Het is even wat werk, maar daarna is een maaltje prei zo bij elkaar gescharreld.

Worteltjes / peentjes

Worteltjes doen er lang over om van zaad uit te groeien tot mooie lange oranje wortels. Om na de winterwortels zo snel mogelijk weer over te kunnen gaan op verse worteltjes is het zaak om deze al vroeg in het jaar te zaaien. Worteltjes zaaien kan al in de eerste week van februari in de kas of platglasbak Vanaf maart kan het in de volle grond, maar dan wel afgedekt met folie of acryldoek. Zaai zeker niet te dik (mik op een tussenstand van 4cm. op de rij), zodat de wortels zo weinig mogelijk concurrentie hebben. De soort "Amsterdamse bak" is het vroegst. Zelf gebruik ik al jaren "Nantes" en dat bevalt mij uitstekend. Een goede losse grond is heel belangrijk. In losse grond kunnen de wortelen goed gevormd worden. Worteltjes verdragen absoluut geen verse mest.

Isolatie

In de winter biedt afgevallen blad een uitstekende bescherming aan vaste planten, struiken en de bodem. Deze natuurlijke deken heeft een isolerende werking, waardoor vocht en warmte worden vastgehouden. Heb je geen bladeren, dan is stro van onze mesthoop ook mogelijk. Allerlei dieren vindt hier beschutting en scharrelen naar voedsel. Let maar eens op: er klinkt altijd geritsel! Veeg voorzichtig wat droog blad opzij en u kunt heel wat bedrijvigheid bespeuren. Bodeminsecten leven tussen en onder gevallen bladeren en stro en dragen zo hun steentje bij aan het verteringsproces. Hierdoor blijft de grond luchtig en de voedingsstoffen worden in de grond opgenomen. Regen, wind en vorst hebben minder vat op de grond als deze bedekt is met een flinke laag bladeren of stro. Een bijkomend voordeel is ook dat onkruidzaden onder dergelijke omstandigheden moeilijk kiemen.

Druiven snoeien in december

Kasdruiven snoeit u het beste in december. Buitendruiven kunnen een maandje later, in januari, gesnoeid worden. Pas geplante druivenstokken ontwikkelen in het eerste jaar meestal nog maar weinig groei. In dat geval knipt u de stok terug tot op twee nieuwe knoppen; eventuele zijscheuten haalt u weg. Het tweede jaar na aanplant is er over het algemeen een respectabele scheutgroei. Daaruit houdt u de best ontwikkelde topscheut aan voor de verlening van de stok. Deze nieuwe aangroei kort u tot één meter in. Over het algemeen kunt u aan de ontwikkeling van de scheut en aan de verdeling van de knoppen zien op welk punt u de verlenging het beste kunt in korten. Buiten druiven kunt u 2 à 3 cm. boven de knop inknippen; dit om te voorkomen dat de knop invriest

. Zout in de kas

Het aantal kassen op het complex is de laatste jaren flink toegenomen. Zelf ben ik ook al lang de gelukkige bezitter van een kas. De oogstresultaten zijn uitmuntend. Toch kun ook met een kas voor bijzondere problemen komen te staan. Zo praat ik nog al eens met onze tuinleden. De één verteld dat hij de grond in de kas vervangen had door grond uit de rest van de tuin. De ander vertelde dat hij en zij bezig waren de grond in de kas door te spoelen. Daar is niets mis mee, maar het is wel opletten geblazen. De grond in de kas wordt zout door de geringe hoeveelheid water die in de grond komt. In de bemesting voor de gewassen in de kas zit veel zout, zowel in kunstmest als in organische mest. Dus doorspoelen is daarom belangrijk. Zolang je water hebt in het najaar en de winter blijven spoelen dus.

Succes!


Wist je dat……..

Dat er een pompoenfestijn op tuinnummer 90 was?
Deze persoon in het najaar op vakantie was en bij terugkomst alles opgevreten was?


De muizen en ratten hier een waar feestmaal aan gehad moeten hebben?

 

Hr. R. van Beijeren van tuin 27 er een prachtig geheel van maakt?

 

Op vrijdag 1 september de klaverjas weer gestart is?
Er maar liefst acht tafels zaten te klaverjassen?
Het klaverjassen op onze volkstuinvereniging nog steeds groeit?

 

Als er in het weekend niet getuinierd wordt op onze tuinen, men dan druk aan het sporten is?

 

Er op zaterdagavond 21 oktober een geslaagde mosselavond is geweest?
De tong werkelijk uitmuntend smaakte en alle toebehorende sauzen aanwezig waren?
We de volgende dag met drie dames en vijf heren de keuken en de kantine weer helemaal spik en span gemaakt hebben?
We het in 2018 weer hopen te herhalen?
En u allen daarbij van harte welkom bent?                                                                                                          

                             

Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser  

            

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ed Vroonland

 

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg

 

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg
Ed Vroonland

 

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Astrid Boersma
Yolanda Lubeek

 

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser