T U I N P R A A T
NR 4 december 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van onze voorzitter Jan Jansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste Tuinvrienden,

De laatste Tuinpraat van dit jaar moet op stapel worden gezet dus ik start met mijn stukje aan jullie. 2020 werd een jaar waaraan wij nog lang zullen terugdenken. Het scenario voor dit jaar hadden wij nooit van tevoren kunnen en willen bedenken, maar het is ons wel overkomen.

Gelukkig zijn er, zover ik weet, geen leden of directie familieleden van onze vereniging het slachtoffer van corona geworden, maar verder werd ons verenigingsleven zwaar door het c-virus in de war gegooid, om niet te zeggen ernstig verstoord. Onze kantine moest maandenlang gesloten blijven. Geen lunches op de zaterdagen, geen mossel- of BBQ-avonden, geen klaverjassen, geen AED-cursussen, geen tuin- en kantinediensten.
De jaarlijkse ALV kon niet doorgaan en de traditionele Nieuwjaarsreceptie zal niet worden gehouden. Heel verdrietig te moeten constateren dat onze vereniging dit jaar niet de gezelligheid en de service aan onze leden kon bieden die jullie gewend zijn. Veel geplande werkzaamheden (o.a. het vervangen van de windsingel) moesten worden uitgesteld en kunnen (hopelijk!)pas het volgend jaar worden gerealiseerd.

Zoals al eerder medegedeeld heeft Willem Clement in verband met ziekte van zijn vrouw zijn functie van "baas" van de tuindienst opgezegd. Wij hadden graag Willem tijdens de ALV willen bedanken voor zijn jarenlange inzet maar door het niet doorgaan van de ALV is dit afscheid van het bestuur uitgesteld tot de eerstvolgende ALV.

Door veel commissie-, bestuurs- en overige leden is ál het mogelijke gedaan om blijvende schade aan de vereniging en het bijbehorende verenigingsgevoel te voorkomen. Hiervoor heel veel waardering en dank! Een lichtpuntje in de duisternis was het feit dat wij heel vaak prachtig zomerweer hebben gehad en dat onze tuin in veel gevallen als welkome vluchthaven kon dienen.

Onze wachtlijst mocht een historische groei laten zien. Het schouwen van de tuinen is een paar keer uitgesteld. Mede door het niet inzetten van de tuindienst werd de leden verzocht extra aandacht aan de paden langs hun tuinen te besteden.

Als iedereen de paden langs de tuinen onkruidvrij houdt, blijft ons park er verzorgd uitzien!
Sommige leden hebben uit eigen initiatief al af en toe het parkeerterrein en het terras bij de kantine onderhanden genomen.
Een initiatief dat zeker navolging verdient!

Het einde van het seizoen betekent soms, helaas, ook dat leden hun lidmaatschap opzeggen. Tot mijn spijt moet ik hier vermelden dat Ingen Visser om reden van leeftijd en gezondheid zijn tuin heeft opgezegd. Ingen is lid geworden op 1 maart 1984 en is dus bijna 36 jaar lid van onze vereniging geweest. En wat voor een lid!! Samen met Jaap Visser heeft hij jarenlang de redactie van de Tuinpraat gevoerd, heeft hij de website van onze vereniging opgezet en bijgewerkt.
Ingen organiseerde de laatste jaren ook de AED-cursussen en zorgde er zodoende voor dat Nel de Koning voldoende cursisten in huis had. Ook bezorgt Ingen al jaren de Tuinpraat en is hij al jarenlang een mild-oordelend lid geweest van de schouwcommissie. Een geweldige staat van dienst. Ingen, namens ons allemaal heel hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet voor onze vereniging en ik hoop jou en je vrouw So Lie nog eens op de tuin of in de kantine te ontmoeten. En wens jullie samen nog vele jaren in goede gezondheid!

Verder wens ik jullie en jullie familieleden namens alle bestuursleden een goede jaarwisseling en fijne feestdagen toe. Heel erg bedankt voor jullie inzet voor de vereniging in het voorbije jaar en ik hoop met jullie dat het komende jaar minder problemen met zich mee mag brengen.

Blijf gezond en tot ziens!

Met vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.
Tuinuitgifte / Nieuwe Leden
Tuin 27 ( Rick van Beieren) gaat naar Joke Bijl
Tuin 29 (Ingen Visser) gaat naar Rieneke Draisma.
Tuin 28a (Jan Hardlooper) gaat naar Greetje Groenhof.
Tuin 22a (Marianne Neijhuis) gaat naar Rick van Beieren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van onze secretaris Leen van der Meijde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaadlijsten
Evenals voorgaande jaren zijn er bij deze Tuinpraat weer de boekjes van Garant en van de Wal bijgevoegd inclusief de bijbehorende bestellijsten voor zaden.
Ook de bestellijsten voor pootaardappelen en pootuitjes zitten hierbij.

Bij deze Tuinpraat zit ook het formulier voor de tuindienst wat ingevuld weer ingeleverd moet worden. Corona heeft het inleveren van deze lijsten wat bemoeilijkt, immers de kantine is voorlopig nog dicht, zodat u niet bij het postvakje Tuindienst of Zaadlijsten kunt komen.
Daarom is er naar een alternatief gezocht en gevonden in de vorm van een prullenbak die dienst gaat doen als brievenbus. Deze zal geplaatst worden in de hal van de kantine en in gebruik blijven zolang de kantine op slot is.
Doe uw lijsten s.v.p. in deze "bus" en dus vooral niet in de brievenbussen buiten.

Mede namens Bert Lubeek, Leen van der Meijde.

Afscheid
1 januari 2021 stopt Ingen Visser vanwege zijn leeftijd en de hieraan inherente beperkingen met tuinieren binnen onze vereniging.
U zult zeggen het gebeurt regelmatig dat er iemand stopt, toch wil ik even stilstaan bij deze Meneer. Inderdaad meneer met een hoofdletter, Ingen is lid van onze vereniging sinds 1 maart 1984 en heeft zich sindsdien als vrijwilliger op meerdere manieren ingezet voor onze vereniging. Samen met naamgenoot Jaap Visser heeft hij jarenlang gezorgd voor een perfecte Tuinpraat en ook tot op heden is hij bezorger van deze Tuinpraat in zijn eigen wijk.
Hij beheert ook de website van de vereniging en voorziet deze regelmatig van nieuwe, vaak zelfgemaakte, foto's.
Sinds 2010 is hij ook het gezicht van de AED. Hij controleert maandelijks het AED apparaat en zorgde dat onze instructrice elke keer weer voldoende deelnemers had voor een cursus.
Kortom een man die we gaan missen en het was voor mij een groot genoegen met hem samen te hebben mogen werken.
Wij wensen Ingen en zijn echtgenote Solie nog heel veel (tuinloze!) jaren toe in goede gezondheid.

>Corona en de Nieuwjaarsreceptie
Een paar maanden geleden waren we blij dat de kantine weer open mocht en dat, zij het moeizaam, de tuindienst weer op gang kwam. En er was stiekem weer hoop op nog meer verruimingen.
Inmiddels zijn we weer terug bij af. Kantine dicht, geen tuindienst meer, gelukkig mag de toiletgroep nog wel gebruikt worden. Vrolijk wordt je er niet van. We zullen er mee moeten leren leven. Voorlopig gaan de regels tot half december gelden en het is dan nog maar de vraag of er verruiming van de maatregelen komt.

Hierdoor kan de door het bestuur geplande nieuwjaarsreceptie op
2 januari 2021 niet doorgaan, helaas!
Probeer er ook in 2021 het beste van te maken en BLIJF GEZOND.

Inbraak
Donderdagmorgen 22 oktober werd ik staande gehouden in de Rembrandstraat door Ton Goud met de mededeling dat er op de tuin in diverse tuinhuisjes ingebroken was en spullen waren ontvreemd.
Op de tuin aangekomen was de door Martha gewaarschuwde politie
reeds gearriveerd en bezig met opnemen van schade etc. Met één van de agenten heb ik de camera beelden bekeken, maar helaas stonden daar geen bruikbare gegevens op. In de ochtend zijn er zo'n twaalf aangiftes gedaan en later zijn er via de mail nog enkele bijgekomen.
Ik heb contact gehouden met de politie (of omgekeerd) en op dinsdag is de forensische dienst geweest voor sporenonderzoek.
Het is te hopen dat het onderzoek iets oplevert.
Zelf ben ik twee jaar terug ook slachtoffer geweest van inbraak en diefstal, ik weet dus hoe de gedupeerden zich moeten voelen.
Namens het bestuur heb ik de politie Oud-Beijerland een mailtje gestuurd. waarin wij onze waardering uitspraken voor de manier waarop zij deze inbraakgolf behandeld hebben. Dit berichtje en de reactie van de politie vinden jullie in deze Tuinpraat.

Bedank mail van het bestuur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meneer Niessink,
Als bestuur van de VTV Oud-Beijerland willen wij onze waardering
uitspreken voor de wijze van handelen door u en uw collega's na
de inbraakgolf op ons complex. Niet alleen voor het zakelijke gedeelte
maar ook de persoonlijke benadering naar onze leden.
Ditzelfde geldt voor uw collega van de forensische dienst.
Blijft voor ons nog de vraag: Is zo'n inbraak(golf) in de toekomst te
voorkomen? Een hekwerk rond het complex stuit op praktische en
ook financiële bezwaren. Wij hopen dat u een advies heeft waar wij
iets mee kunnen.
Nogmaals onze dank voor uw inzet.
Namens het bestuur Leen van der Meijde (secretaris)

Reactie van de politie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer van der Meijde,

Bedankt voor uw mail. Ik heb deze mail ook doorgestuurd naar de collega's welke ook aanwezig waren bij het ` incident. Bedankt voor de waardering. Altijd fijn om te horen dat de inzet gewaardeerd word en dat we de burger naar tevredenheid hebben kunnen helpen. 

Met betrekking tot uw vraag of wij nog advies kunnen geven over preventieve maatregelen heb ik even na zitten denken. 

Allereerst zouden de leden kunnen investeren in goed hang en sluitwerk. Daarbij is de staat van het huisje wel essentieel. Een krakkemikkige deur met een peper duur SKG gekeurd slot werkt natuurlijk ook niet. Alles moet dan degelijk zijn. Dit vertraagt en maakt dat inbrekers vaak denken, ik neem de volgende wel. 

Daarnaast is het handig, niet te veel waardevol gereedschap op te slaan. Dat wat je niet het hele jaar door nodig hebt kan je misschien beter thuis opslaan. Voor bijvoorbeeld een aggregaat gaat dat natuurlijk niet op. Die heb je vaak nodig en is te groot om elke keer mee naar huis te nemen. Hierbij kan je denken aan het merken van de goederen. 

Maak altijd een foto van het gereedschap en noteer het serienummer en of motornummer. Bewaar dit goed in je administratie. Daarnaast kan je je postcode en huisnummer graveren in de goederen. Als de politie de goederen dan aantreft zijn ze te koppelen aan een specifieke inbraak. Dat maakt de pakkans groter en zorgt dat we de daders bij een zaak kunnen brengen.  Het is dan natuurlijk de graveercodes en andere rechercheerbare gegevens te vermelden bij de aangifte. 

Daarnaast is een goed hek en camera's natuurlijk ook aan te bevelen maar dat zal dan wel iets doen met de hoogte van de contributie. 

Hopelijk kunt u iets met de tips ter voorkoming van diefstal en het vergroten van de pakkans. 100% veiligheid kunnen we helaas nooit realiseren maar maak het de boef zo moeilijk mogelijk. Kijk dus af en toe even door de ogen van een boef en wees kritisch naar je eigen manier van beveiligen. Maar vergeet nooit te genieten van de tuin. Laat je nooit bestelen van het plezier in tuinieren.  

Vriendelijke groeten,
Dik Niessink (RNM10497)
Hoofdagent van politie

Politie | Rotterdam | District Zuid-Holland-Zuid
Basisteam Hoeksche Waard
Spuidijk 4, 3262 LH Oud-Beijerland
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van onze kantinebeheerster Yolanda Lubeek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantine
Een tijdje hebben we kunnen genieten van de kantine, lekker broodje elke week, lekker drankje en slap ouwehoeren het kon weer en het ging ook allemaal goed, we hielden ons aan de regels. Maar helaas we gingen op 17 oktober weer dicht,dat was heel jammer, zeker voor de tuinleden die niet genoeg konden krijgen van de bami-hap die we als nieuwe snack sinds kort hebben.

Maar ja regels zijn regels, gelukkig konden de toiletten wel nog gebruikt worden. Ik hoor het veel om mij heen dat tuinleden het contact missen en dat is te begrijpen, zo merk je ook dat tuinleden de kantine zien als een belangrijke ontmoetingsplaats. We moeten afwachten.

December staat voor de deur, een maand waarin veel leuke feestjes zijn, Sinterklaas, Kerst en Oud&Nieuw, maar het zal dit jaar allemaal anders zijn.

Laten we met elkaar positief blijven en vast vooruit kijken naar het nieuwe jaar en hopen dat het allemaal beter gaat worden.

Ik wil alle tuinleden in ieder geval hele fijne dagen wensen en een gezond en mooi 2021.


Mededelingen
Zaadlijsten
Bij de Tuinpraat zitten dit jaar ook weer de bestellijsten van Garant en van de Wal én de bestelformulieren voor de aardappels en uien zitten er bij. Let op de inleverdatum, die is op zondag 10 januari 2021. Als het goed is leest u meer hierover elders in deze Tuinpraat.

Zand
Vanaf 1 januari 2021 zal het zand duurder worden. De prijs voor een kruiwagen komt dan op €1,75.

Honing
Ook al is de kantine dicht, er kan nog steeds honing besteld worden. Leo heeft weer voor nieuwe voorraad gezorgd. Bij Leen van der Meijde en Bert Lubeek kan je de bestelling door geven.

Een vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk het bedrag over te maken naar de rekening van de VTV:
NL39 INGB 0001242858  t.n.v. VTV Oud-Beijerland

Rooster schoonmaak en kantinediensten
Willen de tuinleden die kantinediensten draaien en de schoonmaak uitvoeren, mij vast via mail aangeven wanneer ik ze niet moet indelen.

Binnenkort ga ik met de nieuwe lijsten voor 2021 beginnen.

Je kunt dit mailen naar h.lubeek@kpnplanet.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingezonden copy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste tuinleden,

Dit jaar ging helaas vanwege corona de Roparun niet door.

En er vallen dit jaar nog veel meer activiteiten, om geld in te zamelen, uit. Denk dan bijvoorbeeld aan de Kerstmarkt daar stonden ze altijd een heerlijk patatje te bakken.

Runningteam 222, start dit jaar weer met leuke kerststukjes voor weinig geld, en de opbrengst is voor het goede doel.

De kerststukjes kunnen besteld worden via Yolanda Lubeek, per mail: h.lubeek@kpnplanet.nl, of telefonisch 06-46368522.

Ook in de hal van de kantine zal ik de bestelbonnen neerleggen en er staat een doos waar de bestelling in gedeponeerd kan worden.

G R A A G Z O S P O E D I G M O G E L I J K D E
B E S T E L L I N G D O O R G E V E N !!!!

De week na Sinterklaas worden de kerststukjes uitgeleverd, ik neem dan met jullie contact op.

Namens Team 222 alvast bedankt voor de bestelling.

Yolanda Lubeek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Koninginnedag' bij de volkstuinvereniging
Zondag 5 juli vond een bijzondere ontmoeting plaats op de parkeerplaats van onze volkstuinvereniging.
Zoals bekend heb ik op de volkstuin, achter de takkenberg, een bijenstal waar ik een aantal bijenvolken houd van het ras Carnica. Ik imker graag met dit ras omdat het zeer zachtaardige bijen zijn. Ik kan vaak zonder bescherming en met geen of minimale hoeveelheid rook de volken inspecteren en behandelen. Door de zachtaardigheid is dit ras ook goed te houden op de volkstuin zonder overlast te veroorzaken bij de tuinders om mij heen.


Carnica bij of Sloveense honingbij
De Carnica bij, van oorsprong afkomstig uit Slovenië, wordt al gedurende een honderd jaar in Nederland gehouden. De Carnica bijen zijn dan ook al goed aangepast aan het Nederlandse klimaat. Om de goede eigenschappen van deze bijen te behouden is het wel zaak de bijen raszuiver te houden.

Een koningin maakt in het begin van haar leven een paar keer een bruidsvlucht. Tijdens de bruidsvlucht paart ze met ongeveer een vijftien mannen, darren genoemd. De rest van haar leven, tot maximaal vijf jaar, kan ze dan bevruchte eitjes leggen zonder nog een bruidsvlucht te hoeven maken.

Als ik een jonge koningin op de volkstuin de bruidsvlucht laat maken kan ze paren met darren van allerlei 'pluimage' en zeker niet alleen met Carnica darren. De eigenschappen van het nieuwe volk zijn dan zeer onzeker. Om er toch voor te zorgen dat de Carnica koninginnen paren met Carnica darren gaan de jonge onbevruchte koninginnen op reis naar een eilandbevruchtingsstation. In Nederland is Vlieland het bevruchtingsstation voor Carnica bijen. Op dit eiland staan alleen maar bijenvolken van het ras Carnica. In deze volken worden, in de tijd dat de jonge koninginnen op het eiland zijn, extra veel darren gekweekt.
Vanuit heel Nederland, een deel uit België en Duitsland gaan imkers met kleine volkjes en de onbevruchte koninginnen naar Vlieland.

Op Vlieland mogen alleen volkjes aangeboden worden in een EWK-kastje. Een kastje waar maar één raat in gemaakt kan worden door de bijen. Zes van deze kastjes passen in een reiskist. Om te zorgen dat niet iedere imker zelf naar Friesland hoeft te rijden wordt het vervoer gecombineerd. Een aantal imkers uit een bepaalde streek spreken met elkaar af om gezamenlijk te reizen. Eén imker rijdt heen, de ander haalt ze weer op.

Zondag 5 juli kwamen de volkjes, na een verblijf van twee weken op Vlieland, weer terug. Het verzamel punt was de parkeerplaats van de volkstuinvereniging. Tien imkers hadden totaal 72 volkjes naar Vlieland laten brengen. De Imkers kwamen uit de wijde omgeving van Oud-Beijerland. Van Vierpolders tot Breda aan toe. Het is altijd een spannend moment als de kastjes weer terugkomen. Er kan namelijk nog veel misgaan op Vlieland. De koningin kan verdwalen, opgegeten worden door een vogel of niet- of niet goed bevrucht raken.

Rond 15:00 uur kwam het busje aan en konden de imkers hun eigen reiskist weer in ontvangst nemen. Er werd gelijk gekeken hoe het resultaat was en dit vergeleken met de resultaten van de anderen.

Adri Brussaard kwam al snel kijken en wilde het naadje van de kous weten. Imkers praten graag over bijen maar met deze jonge raszuivere koninginnen wilde de meeste toch weer snel naar huis om ze een goed plaatsje te geven. De rust was daarom weer snel teruggekeerd.

Van de zes volkjes die ik had ingestuurd waren vier volkjes teruggekomen met een goede koningin. Op zich geen slecht resultaat.
Bestuur hartelijk dank voor de gastvrijheid ondanks de Corona maatregelen. Hopelijk volgend jaar weer.

Op de foto Adri bij de bus met reiskisten. De imker houdt een EWK-kastje in zijn hand om uitleg te geven. Op de grond twee reiskisten.

Leo van der Heijden (tuin 136)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingezonden copy
Adri Brussaard (tuin 74)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nat en/of droog
Ons volkstuinencomplex noem ik ook wel eens het buitengebied. Gelukkig maar dat we zoiets bezitten. Maar we zijn daarbij wel afhankelijk van de natuur. En dat is soms best lastig. Want vandaag is het gortdroog en morgen kan het plenzen. Maar wat ik zeker weet is dat er niets boven een goede regenbui gaat.
Dit jaar hadden we weer te maken met heel verschillende periodes. Januari en begin februari viel er heel veel regen. Iedereen klaagde dat dat wel eens op mocht houden. We hadden allemaal toen nog geen benul van wat er komen ging. Want toen brak er een lange angstig droge periode aan in het voorjaar. Begin zomer woonden we bijna in de woestijn zo droog was alles.
Gelukkig bezitten we op ons complex waterpompen en hebben veel tuinen de beschikking over voorraden opgevangen regenwater. Maar tegen zoveel droogte valt niet aan te gieten. Denk niet dat het gras en de jonge aanplant van gewassen er harder door gaat groeien. We houden het in leven.
Als dan eindelijk de eerste regenbuien komen, dan zie je wat dit doet voor je gewassen. Alles schiet werkelijk omhoog en ziet er fris en gezond uit. Zo zie je maar dat er niets gaat boven een natuurlijke watergift. Het is een wonder zo fraai.

Bosuil gespot
Bij Arjan en Lina Vermaas op tuin 32. Dinsdag 23 juni jl. op een heerlijke zomeravond zitten Arjan en Lina samen heerlijk te genieten in hun prachtige tuin. Toen Lina een biertje ging pakken voor Arjan viel haar oog op een paar witte plakkaten (ontlasting) onder de grote kersenboom. Als ze omhoog kijktziet ze een uil zitten. Omdat ze niet weet welke soort het is maakt ze een foto en verstuurt hem naar de uinapp. De reacties komen gelijk binnen en hij wordt herkend als een bosuil. Bij nader onderzoek lagen er ook uilenballen onder de boom.
Zo zie je maar wat ons mooie complex te bieden heeft.
Bindsla – Romeinse sla
Deze bindsla of mini Romeinse sla is knapperig als ijsbergsla en zoet als botersla.
De gemakkelijk te kweken bindsla is zelfsluitend en resistent tegen veel ziekte (soort: Little Gem). Het wordt gezien als de grote vervanger van ijsbergsla, met als voordelen: veel smaak, voller en langer houdbaar. De kleine porties sla zijn heel handig in gebruik, smaken enigszins zoet en zitten boordevol gezonde voedingsstoffen.
Zaaitijd: eind maart t/m half juli.

IJsbergsla
Een lieveling van de fastfoodketens vanwege zijn zeer lange houdbaarheid. Koel bewaard blijft deze sla een week of langer goed. IJsbergsla vormt een dichte krop en de lichtgroene knapperige blaadjes aan de binnenkant zijn bijna doorzichtig.
Helaas is deze sla wat moeilijker te telen dan de overige slasoorten. Wil je de uitdaging toch aangaan, zorg dan in elk geval voor een goede bemesting en voldoende water. Reken er ook op dat de ijsbergsla wat langzamer groeit. Gemiddeld heeft hij twee weken langer nodig om een mooie krop te vormen. Anders dan zijn naam doet denken kan deze sla niet goed tegen kou en is hij dus niet geschikt voor het telen vroeg in het voorjaar of laat in de herfst.

Snijsla
Voor de allersnelste oogst kan je, zodra de grond in het voorjaar een beetje opwarmt, snijsla in dichte rijen zaaien met een onderlinge afstand van 10cm. Als de planten ongeveer 8 à 10 cm. hoog zijn, dan worden ze op ongeveer 2 cm. boven de grond afgeknipt. Hierdoor kan de plant weer uitlopen en er opnieuw van geoogst worden. Elke rij kan meestal een keer of drie geoogst worden. Daarna zijn de planten uitgeput. Wil je toch langer oogsten, dan kan je na een paar weken opnieuw een paar rijen inzaaien.
Soms worden speciale soorten sla voor dit doel aanbevolen, maar in wezen kunnen bijna alle soorten als snijsla geteeld worden. Je kunt zelfs alle restjes zaad van verschillende soorten met elkaar mengen en zo je eigen mix samenstellen.
Losbladige sla
Onder losbladige sla vallen alle soorten sla die geen gesloten hart hebben. Over het algemeen schiet losbladige sla minder gauw door dan kropsla en is hij uitstekend geschikt voor het herhaaldelijk oogsten door steeds de buitenste bladeren te plukken.

De hele winter verse sla en andere groenten
Als je een kas bezit, zou het jammer zijn hem tijdens de winter leeg te laten staan. Want er zijn tal van gewassen die je nog kunt zaaien.
Zaaitijd half augustus: spitskool (Express) – bloemkool (Walcheren) – sla (Artic King) – andijvie (Volhart Winter).
Zaaitijd eind september: veldsla (Grote N.H.L.).
Zaaitijd eind januari: spinazie (Breedblad).
Dus zo ziet u maar: mogelijkheden zat.

De Herfst is aangebroken Zoals gewoonlijk schrijf ik altijd een stukje in de Tuinpraat als de herfst weer aangebroken is. De Hagen op ons complex staan strak gesnoeid klaar om de winter in te gaan. de meeste vaste planten en eenjarige soorten hebben hun maximale hoogte bereikt. Hier en daar is er nog een toefje uitbundige bloeikleur te zien,maar verder is de tuin gehuld in een uitgebreid maar ingetogen kleurenpalet van bruin, geel en diepe roodtinten. Zacht licht strijkt door de silhouetten van de uitgebloeide bloemaren en zaaddozen. Het is genieten van dit jaargetijde, de toegift van het tuinseizoen. En daarbij moeten we de toegift van de herfstbloeiende siergrassen zeker niet vergeten. Die bloeien zo mooi zacht en getint dat de tuin ook zo laat in het seizoen op zijn mooist kan zijn.

Tuinonderhoud
Het onderhouden van uw tuin is een gezonde bezigheid, al kan je je dat bij sommige klussen soms afvragen. Maar als de klus geklaard is geeft dat altijd weer veel voldoening.

Gokje wagen
Het hele leven bestaat uit een gokje. De ene keer pakt het goed uit en de andere keer niet. Nou en…..
De eerste oogsten uit de moestuinkomen vaak van vroege voorjaarsteelten. deze kunnen wat vorst verdragen en worden vaak onder glas geteeld. Door ze zelfs al voor de winter te zaaien valt de oogst nog meer te vervroegen.
Kies voor deze vroege teelt vorstbestendige rassen van erwten, tuinbonen, spinazie, uien, wortelen, rucola en/of raapstelen.
Bij een strenge winter zullen ze bevriezen, maar na een winter zoals de vorige, heeft u al eerste weer vers groenvoer uit eigen tuin.

";Zorg dragen" Alvorens de spruitenoogst begint controleert u de planten alvast. Haal losse of slecht ontwikkelde spruiten weg. Deze kosten de planten te veel energie. Die energie kan beter gestoken worden in de goed ontwikkelde spruiten.
Kijk ook of er al grote spruiten groeien en oogst deze alvast. Ook al is er nog geen nachtvorst over de plant gegaan. Anders gaat dit ten koste van de mooie vaste kropjes die al aan de plant zitten. Deze kunnen dan al snel losbladig worden. Ze zijn dan nog wel iets minder zoet dan de exemplaren die al wel vorst hebben gehad, maar toch nog heel smakelijk.
Mensen zeggen vaak we leggen de spruiten in de vriezer, dan smaken ze beter. Maar dat is een fabeltje. Als het vriest wordt het zetmeel in de plant omgezet in suiker.

Nu snoeien

December-Januari.
Wintersnoei zet aan tot sterke knopvorming. Op plekken waar u takken weghaalt of inkort, zullen latente knoppen n de schors of bast tot leven komen. Hoe vroeger in de winter u snoeit, hoe sterker deze prikkel is. Daarom is snoei nu gunstig bij gewassen waar u graag een wat betere ontwikkeling van zijtakken ziet en minder gunstig bij sterk groeiende, goed vertakte gewassen.
Inbraak
In wat voor wereld leven we!!!
Je hoort of leest er van alles van. Via televisie, kranten, radio of noem maar op. Maar dan opeens slaat het dievengilde toe op ons eigen volkstuinencomplex.
Van woensdag 22 oktober op donderdag 23 oktober is er een grote inbraak geweest op ons complex. Veel tuinleden zijn hierdoor gedupeerd. Vooral elektrisch gereedschap, aggregaten en frezen zijn hierbij ontvreemd. Daarnaast was er veel braakschade, ook bij tuinleden waar geen goederen waren gestolen. Kapotte sloten, stukken uit kozijnen, kapot gewrikte deuren, kapotte ruiten en ga zo maar door.
Het is tuig van de onderste richel die ons dit geflikt hebben. Hopelijk krijgt de politie ze te pakken.
Maar vooral hopend dat we bespaard blijven voor een volgende inbraakgolf.

Takkenberg
November 2020. Er zijn al weer vijfentwintig maanden verstreken sinds de takkenberg voor de laatste keer geruimd is.
Een jaar geleden heb ik aan ieder een oproep gedaan om hout, dat wordt gebracht, zo kort mogelijk te houden. Dit lukt over het algemeen aardig, maar er zijn leden die hier geen gehoor aan geven. Houdt het hout alstublieft zo kort mogelijk. Hier hebben we allen baat bij.

Bij deze wil ik de leden die gehoor hebben gegeven aan mijn oproep vriendelijk danken.

Knipsels van bloemen mogen op de takkenberg. Maar…géén onkruid! Wing, zevenblad etc. nemen we mee naar huis voor de groenbak of u houdt dat op uw tuin. Als ik zie dat er leden zijn die het niet zo nauw nemen, dan stuur ik ze terug.

Tenslotte kan je altijd een beroep doen op het bestuur.Met de winter in het vooruitzicht
br De zomer was voor vele tuinleden zeer warm. Aan het begin van de zomer hadden we veel water te kort, de sloten stonden droog en we raakten door ons opgevangen regenwater heen. Maar gelukkig kwam er uiteindelijk de toch zo vurig verlangde regen.
Eigenlijk is alles wat ons overkomen is toch nog meegevallen. Natuurlijk praat ik met meerdere tuinders die groenten telen van hoe of wat en hoe het hun bevallen is dit jaar. Meestal krijg ik als antwoord: redelijk. Topjaren zullen we als tuinders niet meer meemaken door de opwarming van de aarde. Maar zeg nooit nooit, want dat hebben we niet in pacht.
Intussen, terwijl ik dit schrijf, zitten we in november. Met de laatste buitengroenten is het wel zo'n beetje gedaan. Op de kolen na, rode kool, groentjes, witte kool. Die kunnen nog tot half december blijven staan. Spruiten en boerenkool kunnen wel een tot 8C° vorst verdragen. Tijd om te gaan spitten hopend dat we toch wat vorst zullen krijgen en daardoor de grond goed te bewerken is in het voorjaar.

Ik ben geen journalist
….maar ik probeer onze tuinleden wegwijs te maken in het reilen en zeilen rondom tuinieren. In hoe het allemaal in elkaar steekt en wat er zoal bij komt kijken.
We hebben de laatste vier jaar veel jonge en enkele wat oudere nieuwe leden erbij gekregen.
Ik heb natuurlijk niet alles in pacht. Zo schrijf ik al acht jaar stukjes voor de Tuinpraat, wat mij redelijk af gaat. Ik krijg hiervoor ook veel lof van onze tuinleden, wat ik zeer op prijs stel.
En dat geeft mij inspiratie om er weer een jaartje voor te zorgen dat onze Tuinpraat voorzien wordt van leuke stukjes waar ieder wat aan heeft.


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging


>SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser

 

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

 

TUINCOMMISSIE
Willem Clement Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

 

>DRAINAGECOMMISSIE>
Willem Clement Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

 

KANTINECOMMISSIE>
Yolanda Lubeek Coördinator namens het bestuur
Martha Brussaard

 

AEDCOMMISSIE>
Leen van der Meijde Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opzegging lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).
Zie Huishoudelijk Reglement art. 8 lid 3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------