Tuinpraat Info


De Tuinpraat verschijnt 4x per jaar.

De nieuwe Tuinpraat verschijnt op 06 februari 2021 en men kan copy inleveren, uiterlijk,

tot 24 januari2021 . Copy graag aanleveren op de mailbox van de

redactie vtvtuinpraat@gmail.com