Van onze voorzitter Jan Jansen
Beste Tuinvrienden,
30 augustus; tijd voor copy voor alweer de derde Tuinpraat van dit veelbewogen corona-jaar. Dat laatste klinkt aardig maar voor talloze mensen is 2020 een heel moeilijk en verdrietig jaar. Ik hoop van harte dat jullie allemaal dit jaar toch goed mogen doorkomen en dat dit jaar, naast veel ellende, ook een hoop goede dingen mag brengen. Kijkend naar onze vereniging mag ik zeggen dat echte problemen ons tot nu toe bespaard zijn gebleven. Na een tijd gesloten te zijn geweest is onze kantine weer geopend en verleent zij weer dezelfde service als voorheen; zij het dat wij ons aan de voorwaarden voor afstand bewaren e.d. moeten houden. Daarom, beste leden, kom weer op de zaterdagen genieten van een heerlijke lunch; kom eens op zaterdag en zondagmiddag binnenlopen om een kop koffie of wat anders te drinken. En bij mooi weer is er altijd plaats op het terras. Over het terras gesproken; dat is door de altijd bezige Henk Korterink voorzien van 3 mooie tafels en zit je comfortabel op het terras dan kijk je uit op het leuke tuintje voor de kantine dat door Cora Visser is gerealiseerd. En nu we het toch over Cora hebben; loop je de kantine binnen dan zie je daar een veertiental nieuwe stoelen staan. Nieuwe? Neen die stoelen stonden er al! Ze waren echter zakelijk zwart gestoffeerd en zijn nu door Cora voorzien van een kleurig jasje. Geweldig bedankt Cora en Henk voor jullie inzet!! Inmiddels heeft een schouw plaatsgevonden. Over het algemeen was de schouwcommissie wel tevreden. In een aantal gevallen kregen sommige leden een brief toegestuurd met daarin het verzoek om aan het een of ander aandacht te besteden. Binnenkort zal de schouwcommissie nog een tweede ronde maken om te kijken of aan de gegeven adviezen gehoor is gegeven. Alle leden hebben n.a.v. de schouw een schrijven ontvangen. Hierin het verzoek om het looppad langs de tuinen onkruidvrij te maken/houden en er voor te zorgen dat hun tuin/tuinhek voorzien is van een tuinnummer. Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering werd gesproken over de organisatie van de Tuindienst. Willem Clement, al jaren de "baas" van de tuincommissie, heeft vanwege het bereiken van de mooie leeftijd van 80 te kennen gegeven deze functie niet meer te willen vervullen. Gedacht wordt om een aantal "groepsleiders" te rekruteren die leiding gaan geven aan de tuindienst. Mogelijk wordt u benaderd om een van de groepsleiders te worden. E.e.a. houdt in dat u 4 á 5 keer per jaar leiding geeft aan een tuinploeg, die doorgaans bestaat uit ± 5 mannen of vrouwen. Mocht u benaderd worden om groepsleider te worden, zeg dan niet direct nee! Het valt onder uw normale tuindienstverplichting alleen geeft u tijdens de dienst leiding aan het tuinploegje. De groepsleiders vormen samen de Tuincommissie. Een bestuurslid zal tot coördinator namens het bestuur gaan fungeren. Verder werd tijdens de bestuursvergadering een brief van een van onze leden besproken. Dat lid vroeg aandacht voor de volgende punten: 1. De te hoge snelheid op de Langeweg. Wordt (weer eens) met de gemeente opgenomen. 2. Toegenomen gebruik van aggregaten (Geen uren laten draaien; bij voorkeur niet op zondagen). 3. Rattenbestrijding (Laat niet het fruit op de grond liggen rotten en wees niet te kwistig met het kippenvoer!). 4. Motoren, scooters, fietsen op de paden (s.v.p. stapvoets rijden!!). Helaas zijn er momenteel weer verschillende meldingen van illegaal fruitplukken. Mocht u "vreemd volk" op de tuin zien…spreek ze aan!! Ik wens jullie allemaal een overvloedige oogst toe en hoop met jullie dat er gauw een einde komt aan die ellendige Corona epidemie. Jan Jansen , jullie voorzitter.
Tuinuitgifte / Nieuwe Leden: Tuin 132 ( Michel de Ruiter ) gaat naar Jasper Schuite. Vrijkomende Tuinen per 1 september 2020: Er zijn momenteel geen tuinen te huur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Van onze secretaris Leen van der Meijde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste tuinleden,
Tijdens een eerder belegde Algemene Leden Vergadering is er gesproken over bestrijdingsmiddelen of beter gezegd over het gebruik hiervan. Het bestuur werd gevraagd dit gebruik te ontmoedigen. Om hier aan tegemoet te komen heeft het bestuur besloten de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan de leden met directe ingang te stoppen. Namens het bestuur, Leen van der Meijde (secretaris) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Van onze kantinebeheerster Yolanda Lubeek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Heropening kantine
Eindelijk was het zover: op zaterdag 4 juli 2020 ging de kantine weer voor het eerst open. Wel met strikte regels want we hadden eerst een plan van aanpak moeten indienen bij de gemeente. Andre Elderhorst heeft zich hier voor ingespannen, waarvoor bij deze alsnog mijn dank. Maar voordat we open gingen moest er eerst nog wel gesopt worden en de tafels en stoelen op 1,50 meter gezet worden. Samen met Martha ben ik flink aan het meten geweest hoe we dit gingen neerzetten. We hadden daarbij als hulpmiddel een door Bert op 1,5 meter afgezaagde stok. En al puzzelend lukte het uiteindelijk om alles goed neer te kunnen zetten. Maar ja nu moesten we ook nog gaan draaien en mensen er nog een keer op wijzen wat er moest gebeuren en aan welke tafel je kon gaan zitten. Er was nog weleens een gemopper, maar het liep allemaal prima. En nu we weer 2 maanden verder zijn is iedereen er al aan gewend. De meeste tuinleden weten al weer de weg te vinden om op zaterdag een heerlijk broodje te komen eten, of in de middag even wat te komen drinken. Aan de nieuwe tuinleden, kom eens gezellig langs voor een drankje, zo leer je ook andere tuinleden kennen. En er zijn bovendien altijd mensen die met raad en daad klaar staan om wat te vertellen over tuinieren. Ik hoop u een keer te ontmoeten in de kantine. Yolanda Lubeek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuindienst Zoals u heeft kunnen lezen in het voorwoord van de voorzitter, zijn we hard op zoek naar Tuinhoofden, die een team op zaterdag kunnen aansturen. Ik heb gelukkig al een paar mensen hiervoor kunnen bereiken maar we zijn echt nog op zoek naar meer mensen. Het vraagt verder niks extra's, want je doet altijd al een tuindienst van 4x per jaar. Voor meer info kun je bij mij (Yolanda Lubeek) terecht of bij Willem Kuilman. Door de corona en de sluiting van de kantine is er al maanden geen tuindienst meer uitgevoerd en dat is toch wel hard nodig maar we gaan weer beginnen. Een aantal tuinleden konden het toch niet meer aanzien en zijn op eigen initiatief begonnen op een zaterdagmorgen of -middag iets aan de parkeerplaats te doen. Jaap van Houwelingen is nu de baas over het tuintje bij de kleine parkeerplaats. Hij is al een aantal zaterdagen daar druk mee bezig. Dit betekent veel onkruid weghalen en zorgen dat er nieuwe planten worden gezet. Als u een keer een wandelingen maakt kijk dan even ook op de parkeerplaats, het ziet er echt mooi uit. Ook Annemiek, Piet Visser en Lina hebben hun vrije uurtjes besteed aan onkruid weghalen bij de parkeerplaats en Cora, altijd druk bezig met de bloemetjes, heeft het tuintje bij de kantine bijgehouden. Gerard van Oosten is meer voor het grove werk, hij vindt al dat hij genoeg onkruid uit zijn eigen tuin weg moet halen, maar ook hij staat voor de vereniging klaar, met de grasmaaier in zijn hand zorgt hij dat het gras en onkruid aan de weg wordt gemaaid, zodat wij allemaal vrij uitzicht hebben bij het wegrijden van de parkeerplaatsen. Ik wil dan ook iedereen namens het bestuur bedanken voor hun inzet. Tegelijk wil ik mensen oproepen als het op zaterdag niet lukt om een tuindienst te doen, dat het ook op een andere dag uit gevoerd kan worden. Er is altijd een mogelijkheid als je tuingereedschap nodig heb, dat iemand de spullen kan pakken voor je. Dus kom op, met elkaar maken we ons complex mooier. Yolanda Lubeek ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ingezonden copy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste Tuinders van de Langeweg, Al een hele tijd loop ik er aan te denken om ook eens een stukje voor de Tuinpraat te schrijven. Nu moet het er toch maar eens een keer van komen! In deze "turbulente" tijd van onzekerheid over een hoop zaken die door de covid-19 behoorlijk zijn veranderd en waarin wij elkaar minder vaak zien en spreken; dat ervaar ik tenminste. Jan en ik hebben nu 26 jaar onze volkstuin. Het is geen moestuin geworden, maar een tuin met veel bloemen, zitjes en fruitbomen; dus meer een siertuin. Wij beleven hier veel plezier aan; heerlijk om er in te verblijven! In het voorjaar is hij bijna kaal en kleurloos maar allengs komen er steeds meer planten in bloei waardoor de tuin verandert in een schilderachtig tafereel. In de tuinen om ons heen komen ook alle soorten groentes tot wasdom, wat natuurlijk ook zijn charme heeft. Ik geniet volop van mijn tuin, zeker ook vanwege de vogels, de bijen en de vlinders. Het is wel hard werken om alles goed te onderhouden en vooral met deze droge periode sjouw je je ongans met gieters water om de boel in leven te houden, maar het blijft een dankbaar werkje! De Tuinpraat lees ik altijd met veel plezier: alle interessante artikeltjes, het wel en wee van de leden, de leerzame artikelen van Adri Brussaard en zo meer. Ook waardeer ik het vele werk van het bestuur en de vrijwilligers om de kantine en de directe omgeving hiervan er mooi en fris uit te laten zien. Respect hiervoor!! Wel hoop ik wat meer nieuwe/andere leden in de kantine en op het terras te mogen ontmoeten. Met die erbij wordt het vast nog gezelliger! Lieve mensen, wij hopen nog een tijdje van onze tuin te kunnen genieten. Veel plezier en blijf gezond. Tot ziens! Rosemarie (tuin 15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo tuinvrienden,
Door omstandigheden, u allen wel bekent, is de tuindienst al bijna een half jaar op de lange baan gezet. Nou wil het geval dat de natuur zich hier niets van aantrekt en gewoon doorgaat met wat het hoofddoel is, groeien en bloeien of wel overleven. Niet alleen het onkruid, wat altijd het hardst groeit zoals we allen uit ervaring weten, maar gelukkig ook de bloemen, struiken en bomen. Het is u misschien opgevallen dat de tuin bij de grote parkeerplaats grote gaten vertoonde. De vele tulpenbollen die in de grond waren gezet zijn door woelmuizen of gewone muizen, geen idee wat het exact geweest zijn, vakkundig uit de grond gehaald en opgegeten. Heel vervelend, want het was best wel veel werk om ze er in te zetten, maar ja ook dat is natuur, dus tulpen zullen er niet meer inkomen. Wij zijn een VERENIGING, Volkstuinvereniging Oud-Beijerland, geen bedrijf met een betaalde directie, maar een vereniging die draait op vrijwilligers. Ronduit teleurstellend vind ik het dat, nu de tuindiensten niet doorgaan, er maar een handje vol leden is dat zo nu en dan een uurtje de handen uit de mouwen steekt om te voorkomen dat de tuinen die rondom de parkeerplaatsen liggen overwoekerd worden door vooral akkerwinde en heermoes. Ik snap eigenlijk wel dat niet iedereen hiervoor in de gelegenheid is, maar zo af en toe een uurtje onkruid weghalen moet toch voor de meeste leden te doen zijn. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat het Corona-virus onder controle is, dus zal de tuindienst nog niet worden hervat. Ik mag hopen dat er onder onze leden toch wel enigszins een verenigingsgevoel leeft en dat leden overtuigd zijn van het feit dat het gezicht van ons complex bijdraagt aan een positieve uitstraling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cora Visser (tuin 67)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ingezonden copy Adri Brussaard (tuin 74) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Een klein stukje aarde
Ik kijk mijmerend uit over mijn moestuin. Een tuinvriendin zegt dan dat het er allemaal geweldig uitziet en ik bedank haar voor dit compliment. Terwijl de wereld staat te schudden, voel ik me stevig verankerd op dit kleine stukje aarde. "Wat een geluk", verzucht ik. Want wat heb ik nou eigenlijk nodig? Een dak boven mijn hoofd, een lieve vrouw en gezond voedsel. Zo hier en daar pluk ik nog een late aardbei en voel ik me dankbaar. Voor alles wat de natuur mij geeft en voor de mensen om mij heen. Voedselzekerheid is tot nu toe altijd vanzelfsprekend geweest in mijn leven, maar hoe is het over een jaar? Of over tien jaar? Vroeger dacht ik er niet zo bij na, maar de laatste tien jaar wel. Dus spuit ik niet meer, zorg voor een gezonde bodem en een lokaal gezond voedselsysteem. En daar wil ik alles voor doen. In het zonnetje Bij deze wil ik onze secretaris eens in het zonnetje zetten. Zijn naam is Leen van der Meijde en hij doet heel veel voor de vereniging. Hij verzorgt het secretariaat en het kantine-leven. Samen met Yolanda bespreekt hij wat er gehaald moet worden bij de Macro. Hij is nooit te beroerd om iets te betekenen voor ons clubje. Met Bert doet hij de uitgifte van de zaden, aardappelen en uien. Meerdere malen per jaar verzorgt hij ook nog eens een heerlijke lunch op zaterdag. Maar schilderen kan hij ook. Kijk maar naar de prachtige tafels op ons terras. Leen bedankt, je bent een topper voor onze club. Hopelijk mogen we nog vele jaren van jou genieten! Een tuin om van te dromen I Renate letterman is op ons complex aan het einde van de vorige eeuw (1999) begonnen met tuinieren. Ze doet dit op een tuin met een oppervlakte van maar liefst 500m². Renate dacht daar wel wat van te kunnen maken en dat is tot nu toe inderdaad ook heel goed uitgepakt. Zij verzorgt haar tuin dan ook optimaal. Om een deel van haar tuin staat een schitterende beukenhaag, die ze met de hand knipt. Dit resulteert in een loeirechte haag. En achter deze haag prijkt haar schitterende tuin. Gezien vanaf het noordelijke gedeelte staat een mooie gezonde notenboom met veel noten erin en mooie slingerende Hortensia's (Hydrangea arborescens "Annabelle") naar het westen gericht. Aan de westkant prijken twee hele mooie tuinhuisjes. En tussen deze huisjes in staan bakken met witte Agapanthus. En op de hoek van het terras een grote blauwe Agapanthus: een droom zo mooi als deze erbij staat. Aan de zuidkant van de tuin staat een kas met daarin tomaten en komkommers. Het oostelijke deel van haar tuin is beplant met heel veel vaste planten. In het midden van de tuiin staan een paar oudere bomen, de eerste twee Meter zonder blad. Onder de bomen staan bakken met geraniums. Een mix van bloemen in alle kleuren. En om niet te vergeten: er staat ook nog een schitterende gezonde vijgenstruik, Volg met vijgen van wel 4 a 5 cm groot. Renate je hebt er een heel mooi geheel van gemaakt. Een tuin om in weg te dromen. Ik hoop er nog jaren van te mogen genieten. Een tuin om van te dromen II Aan het Bramenpad 50C vertoeven Wijndelt en Jet Dallinga. Sinds 2015 zijn ze hier begonnen om er een mooi geheel van te maken. Het Schuurtje, nu tuinhuisje met terras, is omgetoverd in een prachtig geheel met alle s er op en er aan. Wijndelt en Jet hebben er iets moois van gemaakt. Hij het timmerwerk en zij het Schilderwerk. Het is gewoon een vakantiehuisje geworden. Dat blijkt ook wel, want op warme Zomeravonden vertoeven beide bijna altijd op hun mooie perceel. Op de 200 m2 tuingrond die ze tot hun beschikking hebben, verbouwen ze zo'n 80% vaste planten en gras. De overige 20% is voor groente. Er staat nog een grote kas aan de achterkant bij de sloot. Wijndelt verbouwt daar zijn witgele druiven zonder pit, tomaten en meloenen. Jet verzorgt dan meestal de boders, maar hij mag dan weer het gras maaien. Zo verdelen beide de taken en na gedane arbeid wordt er heerlijk een wijntje gedronken op het terras bij het tuinhuis. Op de hoek van het terras prijkt een schitterende Blauwe Agapanthus. In de borders staan de planten er allemaal gezond bij. En vooral de Zinnia's, Salvia's, Echinacea's, Asters en de Redhotlips doen het geweldig. Wijndelt en Jet ik hoop nog heel veel fijne en gezellige dagen en/of avonden mee te mogen maken op jullie schitterende perceel.
De kantine Op zaterdag 4 juli, na een lange periode gesloten te zijn, gaat alles weer van start. Maar liefst drie maanden heeft alles stil gelegen. Woensdag 1 juli hebben de dames Yolanda en Martha alles grondig gekuist. Ellie en haar vriendin hebben alles gezeemd. Hierna ruikt alles weer fris en kunnen we weer naar buiten kijken. Vervolgens gaat er vrijdag de 3e nogmaals hier en daar een sopje overheen en wordt alles nog eens grondig gezogen. En daarna komt de aankleding. Vaasjes met bloemen worden hier en daar neer gezet om de tuinleden in een schone en fleurige kantine te kunnen ontvangen. Alles ziet er nu werkelijk prachtig uit. De tafels zijn zo neergezet dat iedereen 1,5 meter uit elkaar komt te zitten. Met deze nieuwe opstelling kunnen er toch nog 22 leden tegelijkertijd aan de zaterdagmiddag-lunch deelnemen. Bij goed weer kan er op het buitenterras gezeten worden, maar ook daar geldt uiteraard 1,5 meter uit elkaar. Zaterdag 4 juli verloopt alles gesmeerd. Ook de lunch loopt weer als vanouds en is helemaal top. Natuurlijk was het voor iedereen toch wel echt even wennen, maar alles liep werkelijk voortreffelijk. Wij mensen voelden ons in het begin misschien wat onmachtig. Maar die onmacht is uiteindelijk wel overgegaan in daadkracht. Knoflook oogsten en bewaren Het ideale moment om knoflook te oogsten is wanneer driekwart van het loof van de plant vergeeld is. Bij knoflook dat geplant is in de herfst is dit meestal ergens eind juni/begin juli. Als je de oogst te lang uitstelt, dan kunnen de teentjes uit elkaar beginnen te vallen en is de bol niet meer lang houdbaar. Na de oogst moet je knoflook zo snel mogelijk drogen, anders heb je kans dat hij tijdens de bewaring gaat rotten Thuis kan je de bollen het beste buiten en in de schaduw drogen, bijvoorbeeld onder een afdakje waar het lekker doorwaait. Hang de bosjes op met slechts 5 à 6 bollen op een bos, want ook dat help om het geheel snel te laten drogen. Zodra de bollen droog zijn knip je de stengel en de wortels van de bol af. Daarna kunnen de bollen het beste bewaard worden in een open kistje. De temperatuur is minder belangrijk. Het moet vooral droog zijn op de plek waar de bollen bewaard worden. Liever warm en droog dan koel en vochtig.
Andijvie Voor de teelt van andijvie met een oogst in het voorjaar of in de zomer nemen we het zaad van Andijvie Nr. 5 oftewel de krulandijvie. Voor een oogst in het najaar tot zeer late najaar nemen we Andijvie Breedblad Volhart of Bossa. Deze laatste zaaien na 21 juni en de jonge plantjes dan omstreeks begin augustus uitplanten. En dan kan je vanaf november tot aan de vorst heerlijk andijvie eten.
Buiten druif
Een druif die buiten, in de volle grond, is aangeplant wordt bij voorkeur in december of begin januari gesnoeid. Vooral bij druiven tegen een zuidmuur van de woning, schuur of kas of op andere warme plekken, komt de sapstroom alweer vroeg op gang. Te late snoei kan daardoor heftige bloedingen veroorzaken, wat de weerstand van het gewas flink ondermijnt. Laat bij de winter-snoei altijd wel een klein stompje boven de knop staan. Hiermee voorkom je dat de knop bij vriesweer uitdroogt.

Een nieuw jaar geeft nieuwe kansen
Fruittelers, groentetelers en/of bloementelers: we vinden het allemaal op ons gevarieerde tuincomplex. Inmiddels is de herfst in aantocht en ook de koudste maanden van ons klimaat komen er weer aan. Bij een tuin krijg je ieder jaar weer nieuwe kansen, een kans om dingen te vernieuwen, te veranderen en mooier te maken. December is een ideale maand voor de aanplant van nieuwe gewassen als bomen en struiken. De bladverliezende soorten zijn dan in ruste en kunnen zich volledig richten op de ontwikkeling van het wortelgestel op de nieuwe plek. En als het allemaal goed is gegaan kan je in het voorjaar genieten van fris uitlopend blad in de nieuwe aanplant. Op tuin103 zaaien ze meestal 1-jarige bloemen. En op tuin 48 idem. Daar is het in het voorjaar een kale bedoening, maar in de zomer is dat veranderd in een spectaculaire bloemenzee. Met daartussen onder andere Zinnia's en nog eens Zinnia's in alle soorten en maten. Echt juwelen onder de snijbloemen. En de buurvrouw daarnaast, tuin 49, heeft veel vaste planten met een rij oude bomen die gedeeltelijk in het mos verwikkeld zijn. Hoe dat komt? Deze bomen gaan in ruste en blijven in ruste. Ze hebben hun best gedaan, maar ze zijn schitterend, een nostalgie.
Groenblijvers
Oud-Beijerlandse wintertuinen op ons volkstuincomplex. Een tuin die geen bloemen of andere frivoliteiten nodig heeft. Die door de vele groenblijvers in de winter net zo stevig staat als in de zomer. Je hebt tuinen met ruige planten zoals siergrassen aangevuld met bomen. Die bomen zijn vooral in de zomer heerlijk bij warm weer gaat er niets boven natuurlijke schaduw. Maar nu terug naar de winter. Met Taxus, beuk en klimop maak je het wintersilhouet van de tuin compleet. Natuurlijk hebben we favoriete plekjes in onze tuin. Bijvoorbeeld zo'n plekje waar je vanaf februari lekker beschut in het winterzonnetje kan zitten. Maar waar je ook beschut zit in het najaar met de haard aan, met een heerlijke borrel, biertje of wijntje. En dan heerlijk genieten omringd door het groen.

Van onze voorzitter Jan Jansen


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                           Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                           Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Yolanda Lubeek                    Coördinator namens het bestuur
Martha Brussaard

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser

g!

 

 

De w