Uitgifte Zaad 6 maart 2021Zaterdag, 6 maart, is het weer mogelijk om het door u bestelde zaai en pootgoet op te halen in ons verenigingsgenbouw.

Denk aan uw en onze gezondheid en hod bij het ophalen van de spullen 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.
In verband met de corona-maatregelen verzoeken wij u het bedrag vooraf uiterlijk op 4 maart te betalen op de girorekening van de kantine-commissie NL39INGB0001242858.
Let op: Dit is een ander gironummer dan waarop u de contributie betaald.
Ook als u zaterdag 6 maart de spullen niet kunt komen ophalen, verzoeken wij u toch voor 4 maart per bank te betalen en contact op te nemen met Bert Lubeek (h.lubeek@kpnplanet.nl) voor het maken van een nieuwe afspraak.Na betaling ontvangen de leden hun bestelling uit handen van Bert Lubeek.Zo'n uitgifte geeft een echt voorjaarsgevoel, vooral als buiten de zon schijnt en de
temperatuur weer oploopt. Helaas zal er dit jaar geen mogelijkheid zijn tot het nuttigen van een natje en dan wel droogje aangezien de kantine nog tot nader orde gesloten is vanwege de Corona pandemie.