VRIJWILLIGERSAVOND

Elk jaar organiseert de vereniging een avond voor de vrijwilligers. Dit om de waardering weer te geven
aan de vrijwilligers voor de tijd en moeite besteed aan aktiviteiten binnen de vereniging. Een vereniging
kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Dit jaar was de vrijwilligersavond zaterdag 18 maart j.l.
Tijdens zo'n avond praten de vrijwilligers gezellig met elkaar en natuurlijk over hun tuinervaringen.
Tevens worden zij voorzien van een voortreffelijk diner en een drankje.
Voorzitter Jan Jansen opent de avond en spreekt de vrijwilligers toe en bedankt hun voor hun werk, tijd en moeite.

Zo'n avond is bijzonder gezellig en de moeite waard. Op zo'n avond worden er
nieuwe contacten gemaakt en doet men weer wat tuin-ervaring op.
De avond wordt verzorgd door Lijnie en Adrie Smeets, waarbij Lijnie koffie, thee en drankjes
op een bijzonder prettige manier serveert.
Hieronder een korte impressie met opnamen gemaakt tijdens deze avond.